logo

Кухня за бедни при църква "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", Благоевград

Ученически благотворителен базар

  Днес ученици от 4 „А“ и „Б“ клас към СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ в град Благоевград организират благотворителен коледен базар с ръчно изработени изделия. Всеки желаещ може да им се наслади и закупи до края на деня в училището.
  Доброволческата инициатива е в подкрепа на кампанията „Приятели, наши връстници гладуват! Да спрем това!“ Тя има за цел да подпомогне деца от семейства в затруднено положение. Организира се за поредна година съвместно между Православния информационен център на Неврокопска света митрополия и Общинския съвет по наркотични вещества в гр. Благоевград.

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА НА СВЕТИ СПИРИДОН ТРИМИТУНТСКИ

  „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат” (Иак. 4:6)
  Днес отбелязваме паметта на свети Спиридон Тримитунтски чудотворец - велик светец, но велик поради своето смирение и поради това смирение Господ му дал голяма благодат. Той бил прост и неук. И в тази простота и неукост имало дълбоко смирение, и Господ видял това смирение и му дарувал благодат. Благодатта му била дарувана и при земния му живот в тяло, и след края му. Неговите мощи почиват сега на остров Керкира. Когато веднъж в годината преобличат тялото на светеца, тогава неговите пантофи се оказват износени до скъсване. Той ходи по земята и помага на тези, които го викат, които го търсят за помощ.
  Господ дава благодат не поради Своя прищявка, а в зависимост от това доколко човек се смирява. Свети Филарет, митрополит Московски е казал впечатляващите думи: „Бог твори от нищото”. И докато ние се мислим за нещо, Господ не започва да твори в нас. То ест докато ние се мислим за велики, Господ не започва Своето действие в нас и ние пребиваваме в своята горделивост. И докато не се избавим от тази горделивост, Духът Господен не почива в нас. Думи красиви, умни, благодатни, но как да разбера има ли в мене гордост или аз съм смирен човек? Първият признак на гордост – това е обидата. Когато човек се обижда - това говори за неговата скрита дълбока гордост. Обидчивите хора – това са много горди, самолюбиви хора. И когато ние се хващаме мислено, че сме се обидили, това само свидетелства, че в нас живее горделивостта – тази страшна разрушаваща зараза, страшна болест, която изпояжда нашата душа, както ръждата изпояждат желязото.
  Обидата… Тя може да бъде справедлива или несправедлива, но тогава, когато в нашето сърце живее обида, у нас не може да има ни любов, ни смирение, ни кротост, ни мъдрост – нищо не може да има. И благословен е човек, който е схванал, че в него живее обида. А той е обиден на ближните, обиден е на живота си, а има такива безумни хора, които на Бога се обиждат. И за тях у Соломон е казано: „Глупостта на човека изкривява пътя му, а сърцето му негодува против Господа” (Прит.19:3). Той се обижда на Бога, защото Господ нещо не му е дал. Не му е дал власт, богатство, не му е дал здраве, но и тази обидчивост е скрита проява на гордост. У пророка Авакум има такива думи: „Презрителният – т. е. гордият, надменният е обидчив мъж и не ще успее в нищо” (ср.:Авв.:2:5). Този, който се обижда – няма да наследи благодат. И колко важно е в духовния живот да осъзнаем и разберем какво е това зло, което живее в нас, то с нищо не се поправя, само с покаяние и смирение.
  И благословен е човек, който под духовен живот разбира не само поклони, не само акатисти, не само канони, не само продължителност на богослужението, но има смирение и любов. И когато ние се смиряваме, и когато на никого вече не се обиждаме, тогава в нашето сърце се поселва любовта, и тогава Божията благодат обилно почива върху нас. Толкова е просто всичко в този живот: избавете се от гордостта – ще си тръгне обидчивостта, ще си тръгне обидчивостта – ще дойде състрадание и любов към ближния. А състраданието и любовта са вярно свидетелство за това, че в душата на човека живее Дух Господен, живее благодат. По молитвите на свети Спиридон Тримитунтски чудотворец Господ да ни помогне да се избавим от гордостта и свидетелството за гордостта – обидата, за да заобичаме ближния, да се смирим сами и да осъзнаем, и разберем, че с нищо не сме достойни, а ако Господ и нещо ни дава, това е само поради Неговата милост. И тогава ние винаги трябва да благодарим на Бога. Да благодарим за здравето, да благодарим за болестта, да благодарим за скърбите, да благодарим за радостите - винаги да благодарим на Бога!
Източник: www.pravmladeji.org

Църквата "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в Добърско вече е с национално значение

  Министерството на културата обяви уникалната църква в разложкото село Добърско за културна ценност от национално значение.
  По предложение на директора на Национален институт за недвижимо културно наследство на храма „Свети свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ е предоставен статут на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Средновековието с категория „Национално наследство“.
  Наполовина в земята, без купол и камбанария, със съвсем мънички прозорчета, чудната църква в село Добърско в Разложката котловина е сред най-ярките образци на изкуството и християнската култура у нас. Добърчани я построили малка и ниска, за да не дразнят османлиите, но през вековете тя се е превърнала в богато изрисувана непристъпна крепост на християнството и българския дух. Никога не е опожарявана или събаряна и макар в нея да не се правят богослужения, черквата е отворена за посетители. Светата обител е част от 100-те национални туристически обекта.
Източник: www.dobrotoliubie.com

Храмов празник на църквата "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в Благоевград

  На 6 декември Православната църква отбелязва паметта на св. Николай Мирликийски Чудотворец.
  Много църкви в Неврокопска епархия отбелязват своя храмов празник на този ден. Такъв имаше и църквата „Св. Николай Чудотворец“ в Благоевград. Подготовката за празника започна още от предния ден с приготовления за празника и вечерно богослужение.
  На следващия ден светата Литургия бе водена от свещеник Светослав Кючуков, предстоятел на храма, а клиросните песнопения изпълниха хористи от митрополитския хор „Йером. Неофит Рилски“.
  След края на светата служба по църковна традиция бе отслужен водосвет, а след него отец Светослав поздрави вярващите, изпълнили храма. Той говори за добрия пример, който ни е дал св. Николай и насочи мислите ни към добротворството, което всеки един може да стори за своя ближен.
  Всички гости имаха възможност да седнат на празнична трапеза, приготвена от църковното настоятелство и доброволци и да споделят радостта от празника.

Българската Православна Църква с позиция относно Истанбулската Конвенция и пред Европейската Комисия

  На 4. 12. 2018 г. в Брюксел, по инициатива на Европейската комисия и под председателството на комисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете г-жа Вера Юрова, на високо равнище се проведе конференция на тема "Прекратяване на насилието срещу жените - равносметка и следващи стъпки". В конференцията взеха участие членове на Съвета на Европа, членове на Европейския парламент, представители на Световната банка, представители на европейски правителства – министри, зам. министри, политици, неправителствени организации и Комитетът на представителите на Православните църкви в Европейския съюз (CROCEU). Делегацията, представляваща CROCEU бе в състав: Видински митр. Даниил (БПЦ-БП), архим. Емилиан Бояну (Вселенска патриаршия), архим. Нектарий Йоану (Кипърска архиепископия) и прот. д-р Добромир Димитров, пълномощник на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в CROCEU и доц. Д-р Мария Кьосева, юридически съветник на БПЦ-БП. Като официален представител на БПЦ – Българска Патриаршия в CROCEU предложение за участие в конференцията към представителите от Българската Православна Църква отправи Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний.
  Основна тема на форума беше превенция и борба с насилието срещу жени и момичета. Представиха се редица проекти за превенция на насилието над жени и момичета в Европа, работа с жертвите и осигуряване на защита и социализация; обсъжда се също необходимостта от ефективни мерки срещу извършителите. Европейските структури заявиха, че се нуждаят от интелигентно законодателство, което да урежда взаимоотношенията, наказанията и превенцията на насилието, като визираха Истанбулската конвенция и нейната ратификация от страните членки на Европейския съюз. Отвъд емоционалното говорене, трябва да се подчертае, че не всички членки на Съвета на Европа са ратифицирали ИК. Тук трябва да отбележим, че отказът от ратифициране на ИК не е обусловен от някаква скрита държавна политика, насочена против равенството на половете, а произтича от резерви по определени разпоредби в документа.

  Изключителен интерес и активни дебати породи участието на българската църковна делегация и по-специално експозето на доц. Д-р Мария Кьосева, която беше един от докладчиците в програмата, както и силното заключително изказване на Видинския митрополит Даниил.
  От името на CROCEU доц. Д-р Мария Кьосева представи официалното становище на БПЦ-БП по Истанбулска конвенция. Тя изрази позицията на БПЦ, че подкрепя усилията на международните и европейски институции, както и органите на държавната власт в Република България за защита на жените от всички форми на насилие. Доц. д-р Кьосева заяви, че Св. Синод на БПЦ-БП се обяви против въвеждането чрез Истанбулската конвенция на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система, както и срещу прокарването на идеи, несъвместими с вярата на Светата Православна църква. Основен акцент от нейното първоначално експозе беше върху легалната дефиниция „пол“(“gender”) и въведените нови критерии за недискриминация, „социален пол“(“gender”) и „идентичност, основана на пола“, което противоречи на чл. 6 от Конституцията. Очаквано, експозето на г-жа Кьосева предизвика много въпроси от участниците от различни държави. В отговорите си тя представи основни аргументи от Решението на Конституционния съд, с което Истанбулската конвенция бе обявена като противоречаща на българската конституция. Доц. Кьосева обобщи, че с този юридически акт на КС политическият дебат в България за приключил и заяви, че във връзка с това решение следва да се има предвид чл. 4 от Договора за ЕС, според който държавите могат да се позоват на национална идентичност, включително и конституционна. Доц. Кьосева зададе един уточняващ въпрос към представителите на Европейската комисия по повод решения 865/2017 и 866/2017 г. на Съвета на ЕС относно мандата на ЕК за подписване на Истанбулската конвенция, наравно с държавите – членки. Тя уточни, че ЕК е получила мандат да подпише от името на ЕС като субект на международното право Конвенцията в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела, правото на убежище и забраната за връщане при условие за сключването на посочената конвенция. Обърна специално внимание на съдържанието на чл.78 от Конвенцията за възможностите за резерви само по определени въпроси. Това се отнася до всички подписали страни на този международен договор.
  Изключително впечатление направи заключителното изказване на митрополит Даниил, който защити авторитета на БПЦ и достойнството на българската държава в отговор на редица изказвания за българската позиция по Истанбулската конвенция. Той подчерта, че Православната църква е категорично против насилието под всякаква форма над жени и момичета, както и над всеки човек. Православната църква познава в детайли насилието, заявявайки, че най-голямото страдание и насилие извършвано над човек е разпъването на кръста на Господ Иисус Христос. Припомни, за насилието и страданието на БПЦ през 500 вековното османско владичество и тоталитарния режим, като примери, които показват, че БПЦ и Православната църква въобще знаят какво е насилие, защото са били потърпевши. Но също така БПЦ е отзивчива към страданието на хора, които търпят насилие: България е единствената държава, която през втората световна война спасява българските евреи от унищожение в лагерите на смъртта и съществен принос за това има БПЦ. Той каза, че православните църкви могат много да допринесат за борбата срещу насилие над жени, защото ако настоящият форум се запознава с редица законодателни инициативи и различни програми в тази насока, то Православната църква разполага с ефективните средства за борба с причината за всяко насилие, която е гнева и действието на страстите в човека. Той призова г-жа Юрова и представителите на европейските институции да се вслушват в гласа на Православните църквите по важни обществени въпроси и призова за обединени усилия на държавите, европейските институции и църквите за защита на жените от насилие.
  Еврокомисар Вера Юрова благодари на митрополит Даниил и призна, че против Истанбулската конвенция са се изказали и католическата църква и много други църкви и че за в бъдеще църквите трябва да бъдат изслушани в обобществите дебати от дневния ред на европейското общество. Тя подчерта необходимостта да се предприемат конкретни мерки, за да се намали насилието срещу жените, а след това коментира и Истанбулската конвенция.
  CROCEU излезе с обща декларация, в която се казва, че комитетът подкрепя и споделя становището и позицията на Светия Синод на БПЦ-БП и че терминът “социален пол” в ИК противоречи на социалната и правна реалност, както и на утвърдените нравствени норми.
  Митрополит Даниил връчи поздравителен адрес на г-жа Юрова от името на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит, в което той ѝ пожелава здраве, дълголетие и сили за работа по факторите, които обединяват европейското общество и зачитат националната и конституционна идентичност на държавите – членки на Европейския Съюз.
Източник: www.bg-patriarshia.bg

Проведе се научна конференция в памет на приснопаметния екзарх Антим I

  По повод знаменитата годишнина от кончината на приснопаметния видински митриполит и екзарх български Антим I се състоя научна конференция в гр. Видин. Конференцията бе открита с молебен отслужен от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Даниил. В пределите на Видинска епархия са Техни Високопреосвещенства Великотърновски митрополит Григорий, Неврокопски митрополит Серафим, Врачански митрополит Григорий както и Негово Преосвещенство Адрианополски епископ Евлогий, игумен на Рилската св. обител, Великчки епископ Сионий, игумен на Троянската св. обител и архим. Самуил, игумен на Бачковската св. обител, архим. Василий, протосингел на Софийска св. митрополия.
  Към събралите се участници и зрители с приветствено слово се обърна Видинският митрополит Даниил. Той каза, че има от какво да се научим от приснопаметния и първи български екзарх Антим I. "Той се проявява като израдян духовник, който извършва с ревност и вяра своето служение", каза митрополит Даниил. Той допълни още, че образът на екзарх Антим е особено важен за дейността на самостойната Българска православна църква в лицето на Българската екзархия. "Най-верен и пълен израз на нашата почит към него ще бъдат нашите дела. Не бива да забравяме, че без неговата саможертвена любов и без трудовете на дейците на нашата църковна независимост, днес едва ли щяхме да имаме автокефална Българска православна църква. Но Бог благоволи да ни дари с истински отци, с духовни пастири, които положиха душите си и вложиха живота си в основите на нашата църковна и народна свобода. И по техните молитви ние трябва да продължим делото им, което е дело на спасението, дело на Църквата Христова на земята, за да се причисли эи нашият народ към "спасените народи" (Откр. 21:24), та така да изпълним завета и съкровеното желание на приснопаметния пръв Български екзарх и Видински митрополит Антим", каза още Видинският митрополит.

  Приветствия преди началото на научната конференция казаха кметът на община Видин Огнян Ценков, областнитя управител Албена Георгиева, Владимир Тошев - народен представител от партия Герб - Видин, Михаил Миков, председател на 42-то НС.
  Научната сесия започна с доклад на доц. д-р Павел Павлов от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, който говори на тема: "Екзарх Антим ранни години, духовно израстване и служение като Видински митрополит (1868 – 1872)". Той осветли интересни факти относно родното място, ранните години и образованието на българския екзарх Антим. "Църковното дело не е просто дело и църковните деятели не са просто политици", каза доц. Павлов. Той подробно обърна внимание на родното място на екзарх Антим - Лозенград, както и на неговите родители и сродници. Като допълни първите и основни моменти, които са тласнали бъдещият екзарх към духовно служение и монашески, иночески живот.
  Доклади изнесоха и гл. ас. д-р Росен Русанов, преподавател по История на Църквата, Православен богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“ на тема: "Екзархийско служение (1872 – 1877) – личен принос на Екзарх Антим за полагане основите и утвърждаването на Българската екзархия", проф. д.и.н. Вера Бонева, преподавател по история на България, УНИБИТ на тема: "Екзархийско служение (1872 – 1877) – ролята на Екзарх Антим за Освобождението на България", ик. д-р Йордан Василев на тема: "Повторно служение на Видинската митрополитска катедра и обществена дейност на Екзарх Антим в периода 1878 – 1888 г.", Невен Илиев, Регионален исторически музей на тема: "Видин и видинчани за Екзарх Антим I".
  Докладчиците подробно се спряха на ризличните дейности на екзарх Антим, както и личният му принос не само към самостоятелността на Българската православна църква, но и към други аспекти от духовния живот на Българската църква и в частност на Видинската епархия, на която дълги години предстоятелят на Българската екзархия е бил правоправящ архиерей.
  Всички доклади ще бъдат издадени в сборник от Видинска св. митрополия. Във връзка с научната проява в конферентната зала бяха изложени и документи свързани с живота и делото на бележития български архиерей. В края на конференцията бе излъчен и късометражния филм на Антонина Лозанова от 12 клас в Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим І“.
Източник: www.bg-patriarshia.bg

„Приятели, наши връстници гладуват. Нека спрем това“

  За поредна година Православният информационен център на Неврокопска света митрополия и Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград стартират кампания „Приятели, наши връстници гладуват. Нека спрем това“.
  Кампанията е за събиране на пакетирани хранителни продукти за бедни семейства от Благоевград. Всяка година чрез Православния център събраните пакети, преди Рождественските и Новогодишните празници, се предоставят на повече от 100 семейства от Благоевград.
  Всеки може да се включи, като донесе на място закупените продукти в Православния информационен център. Срока за събиране на храните е 20 декември 2018 г.placeholder