logo
Православен глас
broshura
всеки брой

logo

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

  Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!   Необичайна е атмосферата, в която по Божие допущение през настоящата година посрещаме Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Изпитание е за всички нас да ликуваме с дивната вест за Възкресението и за победата над смъртта в дни, когато около нас има толкова много преждевременно погубен живот. Жертви, дадени в неравна битка с разпространила се из целия свят гибелна пандемия, която не подминава и нас. И макар страната ни да преживява всичко случващо се по-леко и по-безболезнено в сравнение с други близки и далечни за нас страни, повсеместното страдание и мъката на толкова много хора не могат да не се отразят на чувствителността ни и да не поставят пред всекиго от нас множество нелеки за осмисляне и разрешаване въпроси.
  Същевременно обаче тъкмо ние – вярващите в Христа и изповядващите Неговото свято име, най-малко от всички следва да се поддаваме на отчаяние и на пораженчество, защото нашата вяра е вяра в Живия Бог, Който проводи в света Единородния Свой Син „да подири и спаси погиналото“ (Мат. 18:11). Защото нашият Бог „не е Бог на мъртви, а на живи“ (Мат. 22:32), Който „иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (1 Тим. 2:4).
  Ето защо, възлюбени, макар и покрусени от случващото се с нас и около нас през последните месеци, макар и скърбящи за многобройните жертви на покосяващата света ни зараза, ние не изоставяме вярата си, нито скърбим като онези, „които нямат надежда“ (1 Сол. 4:13), но именно днес, в светлия ден на Възкресението, отново ясно заявяваме пред света и изповядваме тържеството на Живота.
  „В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците“ (Йоан. 1:4) – така свидетелства божественият евангелист, такова е и свидетелството на празния гроб, който първи видяха жените-мироносици и първи от всички чуха: „Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна“ (Лука. 24:6). Животът, за който четем при светия евангелист, е живот, извиращ от Самия божествен Източник на живота, и светлината, за която той свидетелства, свети и просветлява и днес, когато с вяра и непомрачена надежда принасяме и ние нашето свидетелство за Възкръсналия от мъртвите Господ, Изкупител и Спасител наш Иисус Христос.
  В деня на Възкресението отечески се обръщаме към всички вас и към цялото наше общество с послание за утеха в скръбта и надежда за вечен живот, със съпричастност към всеки, който е болен и страда, както и към всеки, когото пандемията е лишила от близки и обични на сърцето му роднини, приятели или колеги. Хилядолетният опит на светата Христова Църква ни учи, че нищо в сътворения от Бога свят не може да се осъществи без Божието съизволение, и ни насърчава във всяко явление от земния ни живот да виждаме знак на божественото човеколюбие, във всичко да търсим благия и спасителен за човека Божи промисъл.
  Нека едновременно с покрусата от преживяваната от всички трагедия, но и с твърда вяра и надежда във Всеобщото възкресение и вечния живот, да използваме случващото се като повод да се обърнем навътре към себе си и да се запитаме как живеем ние днес – всеки от нас, индивидуално, и всички заедно, като общество.
  Как управляваме днес поверения ни от Небесния Отец наш земен дом, който Той е сътворил и е определил за нас в зората на Сътворението, за да го обитаваме като добри стопани? Пазим ли в съзнанието си необходимостта да се грижим за този дом така, както Той очаква от нас? Само болката и трагедията на случващото се ли забелязваме днес, или виждаме в него и възможността да намалим забързания ход на нашето всекидневие и да се помъчим да изправим своите пътища?
  Днес, в деня на Христовото всепобедно Възкресение, но и на ширещото се сред нас бедствие, тези и други подобни на тях въпроси стоят изправени пред нас както никога и очакват нашия отговор. Дали заедно с Богочовека Господ наш Иисус Христос и с цялата Църква ще изберем страната на живота, събирайки си съкровища за вечния живот, или ще трупаме нашите съкровища „на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат“ (Мат. 6:19)? Дали като верни Божии чеда и съработници ще даваме най-доброто от себе си за осъществяването чрез нас на божественото домостроителство за света и творението, или ще нехаем за Божията свята воля?
  В деня на Възкресението нашата мисъл и нашата молитва е за всички онези, които вече не са между нас - да бъдат опростени, помилвани и приети от Небесния наш Отец и да получат дял в Царството на светлината и вечния живот. Молим се и за тези, които се борят с коварната зараза и особено за лекарите и медицинските работници, и за всички, които поемат най-тежкия удар в битката за живота.
  Нека вестта за Христовото Възкресение сгрява сърцата на всички нас и светлината, изгряла в утрото от празния гроб, да просвещава умовете ни и да ни посочва верния път към Бога и към Царството, приготвено нам „от създание мира“ (Мат. 25:34)!
  Поздравяваме с Христовото Възкресение всички верни чеда на Православната ни църква, в Родината и далеч от нея!
  Благодатта, мирът и любовта на Възкръсналия от мъртвите Господ наш Иисус Христос да бъдат с всички нас!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД
† НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ
ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:
† Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ
† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ
† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ
† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ
† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ
† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ
† Доростолски митрополит АМВРОСИЙ
† Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙ
† Варненски и Великопреславски митрополит ЙОАН
† Неврокопски митрополит СЕРАФИМ
† Русенски митрополит НАУМ
† Старозагорски митрополит КИПРИАН
† Врачански митрополит ГРИГОРИЙ
† Видински митрополит ДАНИИЛ
Източник: www.bg-patriarshia.bg

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ НА НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ

  „Пасха е, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята на небето Христос преведе, нас които пеем победна песен”
  Обични във възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос чеда на богохранимата Неврокопска епархия,
  След като през цялата Страстна седмица съпреживявахме страданията на нашия Спасител, отново за нас изгря всепобедния ден на светоносното Христово Възкресение. Ден, в който небето и земята и цялото творение ни известяват, че Господ, Който държи в ръцете Си съдбите на целия свят, е жив! Богочовекът Иисус Христос, поради безграничната Си любов към човека, прояви крайно снизхождение и се пожертва за всеки един от нас. Понесе поругание и унижение, претърпя бичуване, прие най-позорна смърт, но със Своето възкресение и със силата на Своята божествена власт ни възкреси и ни направи сънаследници на Неговото небесно царство.
  Христовото Възкресение е залог и начало на нашето възкресение и вечен живот! Това изпълва сърцата ни с искрена вяра, пламенна надежда и неземна радост, но то ни и укрепява, окуражава и ни дава сили да понесем страданията, да преодолеем изпитанията и да устоим на изкушенията в този свят! Светозарното Христово Възкресение ни донесе небесна светлина, неземна радост и божествена любов! То ни вдъхва сила, дава ни душевен мир и ни удостоява с вечен живот!
  Днес, когато светът е изправен пред поредното тежко изпитание, да не униваме и да не отпадаме духом. Да не се разколебаваме във вярата си, но от цялото си сърце и от дълбочината на душата си да се обърнем към Възкръсналия Господ и Го призовем да отнеме от сърцата ни и да премахне от умовете ни тревожността, несигурността и страха от неизвестното, а на тяхно място да ни дари мир – онзи мир, който Той обеща на Своите ученици по време на последната Му вечеря с тях като каза: „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши” (Йоан 14:27). Мир, който по време на изпитанията ни прави уравновесени и спокойни, защото „с нас е Бог”; да ни вдъхне вяра и упование в Божия благ и спасителен промисъл за света и за всеки човек поотделно, като се доверим на думите Му, че на нас „и космите на главата са всички преброени” (Мат. 10:30), както и на обещанието Му, че е с нас „през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20) и да ни даде частица от онази божествена любов, която ни прави съпричастни и състрадателни към чуждата болка, която насочва вниманието ни към нуждите и потребностите на нашите ближни. Любов, благодарение на която ставаме по-добри, по-човечни, по-задружни, саможертвени, безкористни и отдадени.
  Скъпи в Христа, братя и сестри,
  Да отворим широко дверите на нашите сърца и да дадем възможност на Христовата светлина да ги озари и изпълни с велика пасхална радост! Нека бъдем добра и плодородна почва, върху която буйно да растат и да се развиват вечноценните и непреходни евангелски добродетели! Нека да наситим живота си с добри дела и да следваме стъпките и примера на нашия възкръснал от мъртвите Господ и Спасител! Да бъдем един за друг подкрепа, помощ и опора и заедно да носим товара на сполетялото ни изпитание, та с чисти и преизпълнени с любов сърца, да пеем химна на Христовото възкресение: „Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тези, които са в гробовете, живот дарува”!
  В тези трудни за целия свят дни, отечески поздравявам всички православни християни, духовни чеда на светата Неврокопска епархийска църква, с всепобедния Празник на празниците – светлото Възкресение Христово! Пожелавам на всички да преживеете в сърцата си великата пасхална радост, а милостта, щедростта и всеизцеляващата благодат на Възкръсналия Господ Иисус Христос да почива върху всички вас, върху семействата и домовете ви! Нека се помолим за здравето и бързото възстановяване на боледуващите и страдащите! Нека призовем Божието благословение преизобилно да пребъдва над лекарите, в чиито ръце, тук на земята, Бог е поверил безценния дар на човешкия живот и, които полагат неимоверни усилия, за да го съхранят! Да се помолим на Жизнодавеца Хростос и за всички, които се трудят и допринасят да се преодолее тежкото изпитание, в което се намираме! Бог на мира и любовта да ни дари с крепко здраве, бодър дух и твърдо упование и нека нищо да не е в състояние да помрачи пасхалната радост в сърцата ни!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Пасха, 2020 С пасхално благословение,
гр. Гоце Делчев † Неврокопски митрополит СЕРАФИМ

Обръщение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит по повод пандемията с коронавируса

Неврокопски митрополит Серафим: Бог допуска изпитанията до нас, човеците, за да ни помогне да се изправим!

  „Споделям мислите и преживяванията на всички хора – безпокойството и тревогата от това, което се случва, и общото настроение, което завладя целия свят в рамките на няколко дни. Споделям напълно тези безпокойства, а духовенството, Църквата не е никак чужда на това, което се случва. Напротив – стремежът ни през тези дни е да помогнем чрез молитвата и духовната подкрепа на всички, които имат нужда от товa…”
  „Миналата неделя беше прочетен Евангелският откъс за един парализиран човек, когото Христос изцелява, но не както в другите случаи без думи, с докосване, или „Стани, върви, твоята вяра те спаси!“ Той казва нещо много различно, но много важно – „Прощават ти се греховете!“ Това е ясен сигнал към нас, че болестите, изпитанията, трудностите в живота ни са много тясно свързани с начина, по който живеем. Но тези изпитания не се разглеждат като проява на Божия гняв, или някакво наказание с цел изтребление на хората заради греховете им. Бог допуска изпитанията до нас човеците, за да ни подпомогне в нашето изправяне. Да ни помогне да преосмислим живота си, ценностите и да намерим оня ясен и верен ориентир, който Tой ни поставя като най-сигурно ръководство в нашия живот…”
  „Покаянието ни е много необходимо, защото сме свидетели през последните няколко години колко много неща се промениха – в света, в манталитета на хората, в ценностите. Колко много неща се възприеха и се обличат в по-легална и привлекателна форма и действат отдавна като една духовна зараза, която разрушава духовността и ценността на човека. И съвсем мислимо и допустимо е на фона на всичко това, Бог да допусне и един бич, който да напомни чрез физическото разрушаване здравето на хората. Да напомни, че преди това има много по-голям проблем. А това е отстъплението от образа, който има човека, а това е Божия образ и Божието подобие…“
  „Задължително условие при извършване на молитви и всякакъв вид друго по-усърдно прошение, е любовта и загрижеността към нашите ближни“.
  „Бих искал да кажа на всички наши духовни чеда в Неврокопска епархия, че състрадавам на всеки през тези дни на изпитание. Призивът ми е да запазим трезвеност на мисълта, спокойствие на духа, да проявим малко повече хладнокръвие! Преди всичко доверие към Бога, с по-усърдна вяра и молитва! Нека се молим с вярата, че Бог промисля най-доброто за нас! Той допуска това изпитание, в Негова власт е и да го прекрати! Вярвам, че когато се върнем към нормалното си ежедневие, вече ще сме преосмислили много неща в живота си, и ще бъдем много по-отговорни, както към себе си, така и към другите!
  Бог да укрепява всички в тези трудни моменти!“

полезни връзки:

официален сайт на Светия Синод на Бъларската Православна Църква
официален сайт на Софийска св. митрополия
официален сайт на Варненска св. митрополия
официален сайт на Ловчанска св. митрополия
официален сайт на Видинска св. митрополия
официален сайт на Врачанска св. митрополия
официален сайт на Доростолска св. митрополия
официален сайт на Пловдивска св. митрополия
официален сайт на Сливенска св. митрополия
официален сайт на Българска св. митрополия на САЩ, Канада и Австралия
официален сайт на Българска св. митрополия на Западна и Средна Европа
официален сайт на Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски"
официален сайт на Рилска св. обител "Св. Йоан Рилски"
официален сайт на Бачковска св. обител "Св. Успение Богородично"
Светогорски манастир "Св. вмчк Георги - Зограф"
www.pravoslavie.bg
www.pravoslavieto.com
www.pravoslaven-sviat.org
www.pravmladeji.org
www.dveri.bg
www.dobrotoliubie.com
www.arhangel.bg
www.pravmir.ru
www.bogonosci
www.hristianche.ucoz.com
www.kambankabg.com
www.outsideri.com

logo
Православен глас
broshura
всеки брой