logo
Православен глас
broshura
всеки брой

logo

ОБРЪЩЕНИЕ на Българския патриарх Неофит по повод настъпването на новата 2019 година

  ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА ЧЕДА НА СВЕТАТА НИ ЦЪРКВА,
  Измина още една година от дългия низ на времето, което Господ Бог ни е дарувал, за да възрастваме и да се спасяваме в Него. Да възрастваме във вярата и добродетелите, в следването на Господния път, в нашето богоуподобяване и в съграждането на Църквата, която Господ ни е оставил като сигурен спасителен кораб сред бурите на житейското море. Църква “славна..., която няма петно, или порок..., света и непорочна” (Еф. 5:27). Църква, в която според Божието обещание неизменно и всякога обитава Духът на Истината, Когото Господ изпрати някога над Своите апостоли, за да ги наставлява във всяка истина (вж. Йоан. 14:16-17, 26) и Който пребъдва сред нас, уповаващите се в Господа и спасителните Му заповеди.
  В края на изминалата и началото на новата година ние благодарим на Бога за всичките Негови щедрости, за великата Му милост и дълготърпение към нас, недостойните, но дълбоко в сърцата си предани Нему и обичани от Него чеда. Ето защо, в тези благословени дни на новолетието, заедно с Псалмопевеца възкликваме: “Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро” (Пс. 103:24). Възпяваме и прославяме светото Му име и отново Му благодарим за неоскъдяващата благодат, която Той щедро излива над нас и с която укрепва и поддържа всекиго от нас и цялото Свое творение.
  И така, благодарили на Господа, навлизаме в новата година с нова надежда за възход и укрепване на нашата Православна църква и скъпото ни Отечество, за мир и благодат във всеки български християнски дом и всяка християнска душа. Надежда, която, по думите на апостола, “не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий” (Рим. 5:5). А спасението ни е в надеждата “за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди вечни времена” (Тит. 1:2). Въоръжени с тази надежда и с вярата в Христа Иисуса и в благия Божи Промисъл, и през новата година ще се стремим да отдадем всичките си сили и таланти, които Господ Бог ни е дарувал, така щото Църквата и Родината ни да вървят към мирни и благодатни дни и години, неизменно уповавайки се на Бога и търсейки Неговата свята воля ­ както всеки ден се молим с молитвата Господня: “Да бъде, Господи, Твоята воля” (Мат. 6:10).
  “Господня е земята и онова, що я изпълня” (1 Кор. 10:28), Господни сме и ние, които сме творение на Неговите ръце, и никой не знае “времената или годините, които Отец е положил в Своя власт” (Де¬ян. 1:7). Вярваме и знаем, че нашият Творец и Всеблаг Небесен Отец всичко е сътворил премъдро, че Той не иска да бъдат напразни делата на Неговата Премъдрост (вж. Прем. Сол. 14:5) и затова в отреденото ни от Него време полагаме своите усилия да бъдем достойни Божии чеда, усърдно принасящи всеки ден своя дял в общото богочовешко дело, към което Бог ни призовава да Му бъдем съработници. В това дело и в това наше, от Бога определено, предназначение с нас винаги е силата на Божията благодат, която ни укрепва в немощта ни и възпълва онова, което не ни достига.
  Да бъде благословено и прославено името Господне, да бъде благословена и нашата скъпа Родина България ­ за слава Божия и за доброто и благопреуспяването на обичния ни православен народ! Божията милост и Неговата всещедра и всепобеждаваща любов да бъдат винаги с нас, Божията крепка Десница да ни ръководи във всяко наше лично и общностно дело, с което и през Новата 2019 година ще продължим да изграждаме нашите съдбини.
  Бог на мира и любовта да бъде с всички нас!
За много и благословени години!
+ НЕОФИТ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Източник: www.bg-patriarshia.bg

РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ НА НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ

  „Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му” (Мат. 1:21)
  Възлюбени в Христа Бога, братя и сестри, чеда на светата ни Православна Църква в пределите на богохранимата Неврокопска епархия,
  Велико е тайнството на Рождество Христово! Удивителен е Божият промисъл за спасението на човека! Неизказана е Неговата любов и грижа към пребиваващия в грях човешки род! Небесният Отец векове наред подготвя човечеството за раждането на Христа Спасителя и, когато се изпълни времето, Той „отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен” (Йоан 3:16). Родилият се Богомладенец смирено ни призовава да Го приемем. Очаква, подобно на пастирите, с радост да Му се поклоним и, като мъдреците от Изток – дарове да Му поднесем.
  Не случайно Бог се яви в света тогава, когато се умножи греха, защото: „Дето се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие, та, както грехът царува, причинявайки смърт, тъй и благодатта да се възцари с правда за живот вечен, чрез Иисуса Христа, нашия Господ” (Рим. 5:20-21).
  Явяването на Божия Син в света поставя всеки човек, до когото е стигнало Христовото благовестие, пред съдбоносен избор. Избор, в който Богомладенецът ни дава благодатна възможност сами да изберем пътя си, т. е. да обикнем Бога и да следваме Неговите заповеди, или да останем в измамното спокойствие на греха и страстите, което обаче неминуемо води до разлъка от Бога и вечна погибел. Грехът не само ни отдалечава от Бога. Той е непослушание към Неговото слово. Той е и смърт, защото само Бог е Този, Който всичко оживотворява. Следователно, идването на Божия Син в света, всъщност е завръщане ни при нашия Творец и любещ Небесен Отец, наследяване на вечен живот и придобиване на спасение.
  Заради нашето избавление и воден от човеколюбие, Господ Иисус Христос става за нас пример на съвършенна любов. Чрез Своя верен раб – св. апостол Петър, Той ни призовава: „А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове” (1Пет. 4:8).
  Нека любовта, съпричастността и взаимопомощта да бъдат постоянна наша грижа. Нека се стремим да бъдем с отворени сърца за Божията любов. Да се доверим на човеколюбивия наш Бог и да не оставяме в мислите и сърцата си място за съмнение в Неговия промисъл за нас. Да се укрепваме и утвърждаваме във вярата в родилия се Богомладенец и, приемайки я като основа на нашия живот, да я изразим във всичките си дела и начинания!
  В дните, в които с особена радост и тържественост празнуваме светлия празник на Рождество Христово, от все сърце поздравявам всички вас, скъпи чеда на Неврокопската епархийска църква. Молитвено отправям искрени благопожелания към всички за мирни дни, здраве, благословени успехи във всички добри дела и начинания и преуспяване в непреходните евангелски добродетели, най-вече в любовта към Бога и към ближния.
  Божието благословение и мирът на родилия се Богомладенец да бъдат с всички вас!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НОВАТА 2019 ГОДИНА!
С отеческо благословение,
† НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ
гр. Гоце Делчев
Рождество Христово, 2018 г.

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА ВЪВЕДЕНИЕ В ХРАМА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

  В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес светата Църква празнува Въведението в храма на Пресвета Богородица, Входа в храма. И настоящият празник, братя и сестри, е много актуален за православните християни на нашето време, защото един от главните проблеми на съвременните кръстени вярващи хора се състои в това, че те не идват в Божия храм.
  Какво виждаме в днешния празник? Как светите праведни Богоотци Иоаким и Анна, когато тяхната дъщеря достигнала тригодишна възраст, изпълнявайки своя обет да я посветят на Бога, я довеждат в Божия храм, където Тя продължава да се възпитава. И именно Божият храм, даже този ветхозаветен храм, в който не се извършвали тези тайнства, които се извършват сега във всеки новозаветен храм, възпитал от тази Богоотроковица Мария бъдещата Божия Майка, подготвил Я за най-великото служение.

  Затова днешното събитие, днешният празник може да се сравни с тази житейска картина, която е преживявал всеки от нас, когато пътникът върви през пустинята, уморен, обгорен от слънцето, изпитвайки жажда поради липса на вода. Прахта дълбоко пропива в дрехите му, прониквайки във всяка цепнатина. И изведнъж на своя път той среща прекрасен оазис, където тече извор, дървета дават сянка, зеленее трева и е възможно да отпие от този извор, да отдъхне под тези дървета, да възстанови сили за по-далечен път. Същото се случва и на нашия житейски път, само че такъв оазис е храмът Божи. И ние, извървявайки своето земно шествие, трябва да се стремим натам, защото земната суета, подобно на тази пътна прах се впива в нашата душа и ние се нуждаем да се облекчим от тези скърби, изкушения, преживявания, които постоянно изпитваме на нашия житейски път. Ние именно тогава трябва да идваме в храма, когато сме опечалени, разстроени от нещо, ако никой не ни разбира, ако ни е тежко да носим своя житейски кръст. Тогава трябва идваме и да участваме в богослужението. Ние трябва да идваме тука и тогава, когато сме обзети от радост, за да споделим с Господа тази свята радост.
  Интересен случай станал в град Константинопол. Там имало един разслаблен човек, инвалид, който на празника на свети Николай Чудотворец, видял, че в Божия храм се стичат хора. И той също, събрал последни сили, запълзял по посока към храма. Срещнал го старец, който го попитал: „Какво правиш?” Човекът отговорил: „Всички отиват в храма Божи и аз също съм се запътил натам. Днес е празника на свeти Николай Чудотворeц”. Старецът му казал: „Е, тогава продължавай нататък…”. Идвайки в Божия храм, този човек запалил свещ пред иконата на свети Николай и, когато започнал да се моли, разпознал в иконата този старец, когото срещнал по пътя към храма. Приел това като велико Божие знамение, той с горещи молитви се обърнал към този велик Чудотворец, просейки неговата помощ пред Бога. В същото време тук пред иконата той почувствал, че ставите му укрепнали и може да стои, и безпрепятствено да се придвижва на своите крака, и излязъл от Божия храм, благодарейки на Господа и на Неговия велик угодник свети Николай.
  Свети Теофан Затворник с много прости думи ни говори за важността и значимостта на храма за нас, за това какво е храмът за нас, за всеки християнин – това е както сърцето за човека. В сърцето се пресичат всички преживявания на човека – всичко се отразява в сърцето. И в храма е точно същото – именно там човек идва в печал, в мъка и в радост. Ако човек е заболял, той идва в храма, ако той иска да освети своя дом, своето жилище, - той от храма моли благословение.
  Ако е настъпила суша, тогава от храма се изнасят икони на полето, където се извършва молебен за дъжд. Ако човек току-що се е родил, донасят го в храма, за да бъде кръстен, да стане член на Църквата Христова, да стане християнин. Ако се е създало ново семейство, то в храма получава Божието благословение за съвместно съжителство и благословено раждане и християнско възпитание на децата.
  Даже когато човек съгреши, в храма получава опрощение на греховете. Тук той се причастява с Тялото и Кръвта Господни. И даже когато умре, именно оттук, от храма той извървява последния си път в своя живот вече към своя гроб. И тук в храма продължават за него да се молят, даже и тогава, когато, може би, неговите близки родственици вече забравят този починал човек и престанат да го споменават, да се молят или да ходят при него на гроба. Църквата не забравя никога своите покойници и въобще своите чада.
  Светейшият Патриарх Йоаким, Московски Патриарх и на цяла Русия, говорил, че даже добрата молитва на велик подвижник, все едно е по-нисша от църковната и не може да я замени, защото в Църквата ние се молим всички заедно. Едно е, ако гори една свещичка, и друго – ако гори огромен огън, който е способен да разтопи всеки метал, всяко вещество. В огъня, вие знаете, даже земята гори.
  И, освен това, църковната молитва се усилва от молитвата на светите. Именно в храма се съединява Небесната Църква, тържествуващата, и земната Църква, войнстващата.
  От живота на света Юлиания е известен следният случай. Тази светица поради своята бедност, поради нищета престанала да посещава Божия храм през зимата, защото настъпили люти мразове и тя, тъй като нямала необходимата топла дреха, решила да се моли у дома. Ангел Божи се явил на енорийския свещеник и казал: „Предай на Юлиания да не прекъсва да посещава Божия храм, въпреки каквито и да е сложни житейски обстоятелства”. И след като тази светица чула думите на своя енорийски свещеник, тя вече посещавала Божия храм въпреки всякакви причини, обстоятелства или сложности в своя живот.
  Ето така, братя и сестри, трябва да постъпваме и ние, трябва да се стремим към Божия храм, тук да изливаме пред Господа нашата гореща молба, каквото и да засяга тя, – и радости, и скърби, и проблеми. Ние, като чада Божии, като деца на нашия Отец Небесен, трябва да изливаме всичко това пред Него в молитва в Църквата Божия, непременно добавяйки към своето прошение думите „Но за всичко да бъде Твоята Света воля”, защото ние не знаем, полезни ли са нас тези прошения или вредни и, въобще, угодни ли са те на волята Божия или не. Детето се обръща към своите родители за всичко, което го безпокои и вълнува. То абсолютно доверително говори на своите родители за тези проблеми, които има, а вече самите родители решават какво от молбите на детето трябва да изпълнят, а какво – след време, а какво и съвсем не е нужно да изпълняват, защото това ще бъде ненужно, неполезно и даже вредно за детето.
  Точно така нашият Отец Небесен, особено в Божиите храмове, чака нашите обращения към Него, които ние трябва да възнасяме през всички на живота си. Амин.
Автор: Архимандрит Теофилакт (Безукладников)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.n-jerusalem.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

  В имeто на Отца и Сина и Светия Дух! Към кого да се обърнем в печали и скърби? Към кого да отправим молитви и прошения? Към кого да прибегнем в година на изпитания и люти напасти? Разбира се, към Майката на нашия възлюбен Господ Иисус Христос.
  Понеже, както есенните листа, отлитайки от дърветата, разкриват твърдостта на дървесината, така, по молитвите на Пресвета Богородица, отпадат всички скърби и печали от тези, които се уповават на помощта на Владичицата Приснодева Мария!
  Но ние не можем и да си представим какви страдания е понесла Богородица заради Христос. Как се свивало Нейното майчинско сърце, когато бързала нощем в Египет да се скрие от страшния Ирод, избил всички младенци във Витлеем. Колко мъка е преживяла, когато злобните юдеи искали да убият Божия Син, излязъл на проповед.

  И нима могат да се сравнят с нещо нейните майчински страдания при Кръста, където бил разпнат нямащият никакъв грях наш Господ Иисус Христос!
  Затова и нашите скърби, колкото и да ни изглеждат големи, при възпоменаване страданията на Пресвета Богородица, стават едва забележими.
  И все пак е време да спрем да говорим за скърби, защото е неуместно днес, в деня, когато трябва да се радваме, да говорим за печал.
  О, Пресвета, Пречиста, Преблагословена Богородица! Ти си за нас Отрада и Утешение! Ти си наш Покров и Усърдна Застъпница!
  Днес, на големия празник на Твоето Рождество, ние прекланяме пред Тебе своите глави и с покаяние просим помощ за изправление на живота ни и даруване на целомъдрие и смирение, кротост и послушание.
  Понеже от кого да искаме, ако не от този, който има? Хляб искаме от пекаря, одежди от шивача, обувки от обущаря. А смирение и целомъдрие изпросваме от Най-кротката, от Най-смирената Пречистата Дева Мария.
  И нека всеки от нас днес отнесе със себе си, макар и малка частичка от ангелското ликуване и радост на Вселенското Тържество! Нека лицата ви винаги отразяват Небесната светлина на чистотата, кротостта и смиреномъдрието на Владичицата на Милосърдието!
  Нека всички ние непосрамено да се потрудим на попрището на своето служение и с радост да станем наследници на Царството на нашия възлюблен Господ Иисус Христос, Комуто подобава чест и поклонение во веки веков. Амин.
Автор: Йеромонах Илия (Копылов)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.spb.optina.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ДЕТСКАТА ВЯРА. Успение на Пресвета Богородица

  В името на Отца и Сина и Светия Дух! На безчислените икони на Пресвета Богородица Майката Божия най-често се изобразява с Богомладенеца в ръце и само една богородична икона ни показва обратната картина: Спасителят Христос внимателно и нежно държи в младенческите си ръце чистата душа на Приснодевата. Това е иконата на Успението на Богородица.
  А нали така се случва и в живота на простите грешни хора. Когато децата са в младенческа възраст, когато те са слаби и беззащитни, родителите не спят по цели нощи, носят своите чада на ръце, приспиват ги, прегръщат ги и ги защитават. Но идва време, остаряват родителите, грохналите им тела остават без сили и тогава вече не спят нощем децата, тогава идва техният ред „да понасят теготите” (Гал. 6.2) на своите майки. „Всичко си има време, време има за всяка работа под небето: време да се родиш, и време да умреш; време да садиш, и време да скубеш насаденото; време да убиваш, и време да лекуваш; време да събаряш, и време да съграждаш; време да плачеш, и време да се смееш” (Екл. 3.1-4).

  Всички ние, заложници на това време, всички ние, поробени от старостта, от немощта на тялото, всички ние, роби на смъртта, изпращаме днес във вечността Тази, Която със Своето смирение, със Своята неизказана благост, със Своята кротост и чистота е дала възможност на всеки от нас да се изтръгне от неумолимия плен на времето и да станем съпричастни на Вечността. Ние вярваме, че след Нейния живот, след Нейния земен подвиг младенческата душа на всеки човек, ще бъде посрещната със същата нежност, със същата любов на прага на Вечния Живот от Нейния Син и наш Бог. Само да успеем за кратките дни на нашия земен живот да станем такива, каквито би желал да ни види Спасителят. „Ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно” (Мат. 18:3), – казвал Той. А това значи само едно: докато ние живеем, докато старее нашето тяло, докато натежава плътта, душата трябва да става все по-чиста, все по-лека, докато, накрая, не стане такава, каквато и трябва да бъде във Вечното Царство на чистотата и любовта. И тогава, по думите на пророка, „и ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът ще се върне при Бога, Който го е дал” (Екл. 12:7).
  За възрастния, изкушен от живота, човек не е вече така лесно да се доверява на Бога, не е така лесно вече да Го обича, даже когато всичко в живота върви като по план, когато никаква съблазън, никаква страст не изпитва неговото доверие, не проверява неговата любов. Възрастният човек знае колко невярно е щастието, познато му е колко изменчив е успехът, и даже в минути на покой душата му се вълнува и страхува, очаквайки още незнайни, но неизбежно идващи скърби. Възрастният претегля и отмерва. Възрастният пресмята и изчислява, той духа кашата, защото не веднъж и дваж се е опарвал. Младенецът приема животът без изпитания, без да очаква някой да му скрои номер. Така, както правела това Божията Майка, Която в отговор и на архангелския призив, и на предсказанието на Симеон, обещаващо Й оръжие, разкъсващо Нейното пречисто сърце, което „ще прониже душата” (Лк. 2:35), отговаряла смирено: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти” (Лк. 1:38).
  Ето мъжеството на детската вяра, която не се бои от изпитания, скърби, осмиването на тълпата и от самото оръжия, пронизващо душата, защото се доверява на Този, без Чиято блага воля и косъм не пада от главата. Ето неразсъждаващо смирение, на което е известна, за което е желана само една воля: „…каквото ви каже, сторете” (Ин. 2:5). Това смирение и тази вярност не Я напускали и в обкръжението на римските войници в подножието на Голгота, и сред тълпата галилейци, когато от устата на Нейния Син прозвучали думи, чиято правда не всяка майка ще понесе: „Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми? И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя; защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка” (Мат. 12:48-50). И изпълнявайки благата воля на Своя Син и на Своя Бог, Майката Божия станала Майка на целия човешки род, осиновила ни при Кръста Господен. „Майката на живота”, Майката на Христа – Подателя на живота, не могла да умре, но преминала от временния живот във Вечния Живот само, защото в продължение на целия Си много труден живот съумяла да запази детското доверие в Бога, същото доверие, с което тя някога храбро стъпила на стръмните стъпала на Йерусалимския Храм, водещи в Святая Святих. Тя стигнала до Светилището, Тя пренесла Своята детска вяра до самия гроб, който станал за Нея, първа от хората, място на блажено Успение, място на покой и благодат. И ако ние искаме, и нашата смърт да стане същото блажено успение, за което Църквата моли Своя Основател, тогава и ние трябва да се молим само за едно: върни ни, Господи, чистотата и искреността на вярата на младенците, „защото на такива е царството небесно” (Мат. 19:14). Амин.
Автор: Протойерей Сергий Ганьковски
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.hram.info
Взето от: www.pravmladeji.org

Със своята молитва той държи света

  Старецът Паисий – велик светия на нашата Църква, воин, подвижник, молитвеник, човек с велика любов към Бога.
  Дръзваме да разкажем за това, което сме видели и чули, като отговорни свидетели на стареца, както светите апостоли са свидетелствали за Христа, за Неговия живот и чудеса в помощ на всички нас, за да повярваме в това, че Той наистина е Христос Спасителя, Избавителя на света, и вярвайки в Него, ние получаваме вечен живот.
  Много хора познаваха стареца и бяха свързани с него. Всички те, всеки в своята мяра, са получили неговото благословение и молитва и навярно биха могли много да разкажат. Ето това благословено общение е неизчерпаемо, както е неизчерпаем океанът на Божествената благодат, която винаги преизпълваше стареца.

  Аз се запознах със стареца Паисий, когато бях на 18 години. Веднага след завършването на училище, през 1976г., станах студент в богословския факултет на Солунския университет. От различните свои състуденти, аз слушах за Света Гора, и много ми се прииска да отида там. И ето, през септември 1976г., за първи път се отправих към Атон.
  Това мое посещение се оказа трагично. На мен там въобще не ми хареса, и сутринта на следващия ден си заминах. И си казах:” повече и дума не може да става за това, аз да се върна тук още веднъж!” Толкова неприятно, толкова мрачно, толкова угнетяващо ми се видя това място. Разбира се, това беше изкушение, не мислете, моля, че това място е такова! Виновен бях аз, а въобще не мястото, въпреки че такава картина ми се изрисува в моето въображение. Не забравяйте, че съм произлязъл от среда, където не сме имали особена представа за монашеския живот на Атон.
  На следващото утро аз отпътувах. И после, когато чувах разкази на моите състуденти за това, колко е славно на Света Гора, ме беше срам да си призная, че на мен там въобще не ми хареса. След 10-15 дена аз се реших отново да отида на Атон. Това беше, мисля, някъде в началото на октомври. А аз тогава вече бях чул от моите състуденти за стареца Паисий, за отец Ефрем Катунакски, за някои други старци, които наистина сияеха в този период, подобно на светилници, на светогорския небосвод.   Първа среща със стареца Паисий
  При Стареца отидох с един иеродиакон, сега вече починал. Именно той ме заведе при стареца Паисий, който живееше тогава в Капсала, в килията на Честния Кръст.
  Аз с вълнение очаквах срещата, защото по пътя дякона ми разказваше истории, чудеса, пророчества. Аз се боях, че стареца ще разобличи всички съкровени тайни на моето сърце, опасявайки се, че ще ме прогони с ритници от своята килия.
  Ние позвънихме на звънеца и изчакахме. На мен ми направи впечатление табелката, която беше написал стареца. Там, в килията на Честния Кръст, той бе написал: “По добре не ме занимавайте с празни разговори и т.н., аз повече мога да ви помогна с молитва”.
  В един момент ние чухме глас. И аз гледам старче, завито в зелено одеяло на раета. Той бавничко, клатейки се, се изкачваше, за да ни отвори портичката. Дяконът ми каза:” Това е стареца Паисий!” – “Това е стареца Паисий?” В мен пропадна всякакво настроение. Аз очаквах да видя някакъв…Не знам, какво си бях намислил, не е важно…А видях точно пред себе си старче, даже не старче – ако трябва да кажа точно, той беше на възрастта на която съм сега, но както на мен ми се стори, че е старец. Слабичък, болнав… Той ни отвори и ние влязохме вътре, разположихме се в неговия беден, в буквалния смисъл на думата, архондарик. Преизпълнен с недоумение и нетърпение, чаках да видя що за човек е това.
  Старецът започна да ни разказва разни истории, въпреки че не ни бяха много интересни. Внезапно той си свали обувките и качвайки се на дъсченото легло, искаше да ни покаже нещо, за което разказваше. Аз си помислих:”Този човек не е на себе си.”
  Окончателно разочарован си казах мислено: “Изглежда той не е добре, затова са го “направили светия”, и идват, за да го погледат…Да погледаме, как той ще се държи, ако смени разговора на сериозна тема!” Представяте ли си докъде стигнах?! – “Отче, вие се ползвате с широка известност в Солун.” На това той ми отвърна:”Детенце, ето там, където по-нагоре ходи, видя ли боклук?” – “Да”. – Той продължи: “Погледни тук”. Аз погледнах: Там се търкаляше стара консервна кутия от калмари, такива носеха тогава на Атон, на нея падаше слънчев лъч и тя блестеше. Отец Паисий каза:”Виждаш ли как блести тази консервна кутия?” – “Да” – “Ето така съм и аз. Празна консервна кутия, загубена. Хората я гледат отдалече и мислят, че тя е нещо по-особено!” Точно, когато се опитах да го питам още нещо, той се протегна и ми даде локум. Така аз изядох 15 парчета локум, докато не дойде време да си тръгваме.
  Нищо не ни каза Стареца. Аз се разочаровах и повече нищо не го попитах. Нещо каза на дякона. След това се подготвихме да тръгваме. Аз казах: “Отче, на нас са ни казвали, че тук при вас живеят змии. Вярно ли е?” – “Да. Искаш ли да погледнеш?” – Е как мога на това да му отвърна, че не искам. “Да, хубаво би било да ги видим!” – му казах аз. – “Знаеш ли, утре, когато станеш духовник, ела, и аз ще ти ги покажа, всички те са тук” – отвърна той, подразбирайки своето сърце.
  Ние излязохме навън. Аз бях разочарован и мислех: Нищо не представлява, и защо само дойдохме тук! На оградата, около килията, за последен път го попитах, вече безнадеждно: „Кажете ни и нещо душеполезно!” ( като че ли: „и защо ни говори всичко това през цялото време!”) ” Деца, – каза той -вие сте млади, правете много земни поклони”. “Колко”? “Много, много”.
  И ни удари по гърбовете. В този момент наяве, признавам ви, се случи велико събитие: цялата местност се изпълни с благоухание. Дърветата, птиците, въздуха, скалите – всичко, всичко. Това беше страшно! Това се случи за първи и последен път в живота ми. Всичко благоухаеше невероятно и нас ни обхвана неведома сила. Старецът каза: „Хайде момчета, тръгвайте, тръгвайте”. Той бързичко ни изгони, затвори килийката и влезе вътре. А мен и дякона ни беше обхванало удивително състояние. Казах му: „Ей, ти благоухаеш!” Той отвърна : „Това е неописуемо! Какво става?!” Ние побягнахме от Честния Кръст и много скоро достигнахме Буразери, просто летяхме по пътя. До Буразери всичко наоколо благоухаеше. След това аз разбрах, че действително този човек таи в себе си велико съкровище.   „Душата ми се прилепи към него”
  Отново го навестих след приблизително 10 дена. Вероятно по причина на предшестващото събитие с благоуханието, старецът изглеждаше вече съвсем друг. Оттогава, октомври 1976г., по думите на псалмопевеца „към Тебе се привърза душата ми” (Пс. 62:9), душата ми се прилепи към този старец и аз чувствах, че Бог беше с него, и Той съществуваше!
  Първото, в което окончателно се убедих по удивителен начин, общувайки със стареца Паисий беше, че това което говори Христос в Евангелието, това, което са казали светите отци в житията на светиите, всичко, което е написано и казано в Църквата, което съм чувал – всичко това се оказа истина. В душата ми не остана и най-малко съмнение в нищо, казано в Словото Божие и в Евангелието. Защото е естествено, за 18 годишен (колкото бях тогава) – много неща са твърде незрели в душата на човека.
  В течение на година много пъти ходих при стареца. Вече реших да остана на Света Гора, поради което исках да прекъсна училище. Това старецът Паисий не го одобряваше, защото имах стипендия от Кипърската Църква. Каза ми: „Е добре, остани на Света Гора, само за сесията отивай в Солун и вземай изпитите, защото след като Църквата ти е назначила стипендия, ще е неправилно веднага след като си дошъл тук да захвърлиш учението.” Така се случи всичко.
  „С Божия човек не може да се свикне”
  Бих искал да ви обърна внимание не толкова на чудесата на стареца Паисий, многочислени, скрити от външен поглед, извършени вече посмъртно, а на това, което действително го отличаваше от другите, и на това, което го направи, по смиреното ми мнение, толкова велик светец. Аз изцяло вярвам, че става въпрос за велик светец на Православната Църква от наши дни, в моето съзнание той е причислен към великите светии. Убеден съм, че той държи света със своята молитва.
  Виждайки, колко съм немощен и нещастен, старецът ми даде благословение, и аз прекарах много нощи при него. Понякога това продължаваше до две седмици и половина.
  Аз внимателно го следях и се стараех да забелязвам всичко до най-малките подробности. Беше ми любопитно да видя целия му живот. Винаги в мен се създаваше впечатлението, че този човек държи в ръката си света и го укрепва със своята молитва.
  Първия път, когато останах да нощувам при него, помня, че ми предложи: „Да отидем да хапнем”. Но какво да ядем?! Там просто нямаше нищо! Не мога да ви опиша крайната нищета, особено в килията на Честния Кръст! Старецът постла на земята, маса нямаше, а само квадратен къс мрамор. На него трябваше да ядем. Той изкара един два лука, няколко сухара и консервна кутия, която някой беше донесъл. Старецът Паисий каза: „Сега ще ти я отворя, пазех я специално за теб”. Но как да я отвори?! Поради липсата на друг инструмент, той я отвори с теслата. Станахме за да се помолим, да прочетем „Отче наш”. Отец Паисий се изправи насред пустинята (такава беше Капсала, келията на Честния Кръст, съвършено уединено място), въздигна ръце към небето и произнесе: „Отче наш, Който си на небесата…” Признавам ви, толкова години са минали, но никога повече не съм чул Господнята молитва звучаща с такава сила. Усещах, че Бог е прострял Своята ръка от небесата, за да благослови нашето „ястие и питие”. Това беше нещо невероятно!
  Такъв силен беше целият му живот. Аз живях около него до 1992г.; много често ходих при него, изкарвах много нощи, много пъти служих в църквичката, но никога не можех да привикна към този човек. Всеки път, когато го срещах, чувствах това вълнение от първия път. Моето недоумение разреши стареца Софроний Есекски. Когато отидохме при него с приснопаметния старец (Иосиф Ватопедски), то в беседата сред останалото той ни каза: „срещата с духовен човек ежесекундно съдържа в себе си някакво пророческо събитие. Никога не е възможно да се привикне към Божия човек. Общението с него винаги е уникално и неповторимо”. Именно така беше със стареца Паисий.
  Този човек беше надмогнал законите на природата, животът му беше силно и явно присъствие на благодатта. Аз просто не можех да се представя, той да се разболее и умира, а аз да не отида да го видя в последните му дни. По много хора, които го посещаваха, той ми предаваше своите молитви.
  Това, което го отличаваше, беше огромната любов към Бога. Безгранична любов, която зануляваше любовта към самия себе си. Там, където живееше стареца Паисий, не съществуваше никакво човешко утешение, абсолютно нищо, затова толкова забележима беше Божията любов, благодатта в живота на стареца. Бог пребиваваше с него постоянно, и „ръката Божия беше винаги над него”.   „Изгарях от Божията любов”
  На Рождество 1982г., ако не бъркам, след всенощното бдение, когато отдъхнахме малко, аз отидох при стареца. Той беше сам в килията си (Панагуда) Беше в прекрасно разположение на духа; тишина; наоколо няма никой (може би тогава имаше лошо време) и той ми каза следното: „Виж какво ще ти кажа, дяконе! (тогава още бях дякон). Веднъж съществото ми изгаряше от любовта Божия толкова силно, че аз чувствах, как моите кости се топят, като свещи. …Аз даже спрях, защото не можех да се движа от Божията любов, която усещах вътре в себе си. Наведох се към стоящото до мене дърво и казах: „само никой да не ме види сега, защото ще разбере неправилно! Дано никой не узнае, какво изпитах. Толкова силно се разгоря в мен любовта Божия. Изминаха вече седем-осем години и тази любов не само не престана да гори в мене, но се превърна в любов към света, аз ежедневно се топя за страдащите хора и не мога да постигна, как Бог заради нас е станал човек. Понякога размишлявам за това, как се е родил Христос, къде се е родил и се топя”. Очите му се напълниха със сълзи, макар той обикновено да не си позволяваше това пред хората. Доблестен войн, той избягваше да разказва за своя вътрешен опит, макар че живота му в Панагуда наистина беше ежедневна жертва за народа Божий и образец за съвършена любов. Както Христос казал на Петър: „и ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си” (Лк. 22:32), точно така се случи и със стареца Паисий. Тъй като той достигна висотата на съзерцанието на Бога и обожението, той възприе от Бога словото за това, че трябва да поддържа своите братя. В неговата калива се събираха множество хора, особено обичаше страдащите и младежите, търсещи своя път в живота, и с голяма жертвеност заставаше до тях. Той ги изслушваше, изцеляваше, съветваше, успокояваше.
  А неговото слово беше наистина удивително, аз сам се убедих в това. Някое време аз прекарах в Кутлумуш, съпровождайки нашия старец, там изпълнявах послушанието на архондар и вратар. Аз винаги съм се отличавал с бъбривост, обичах да се правя на учител, и измъчвах със своите „проповеди” всеки, който минаваше покрай мен. Когато хората виждаха стареца им беше достатъчно едно негово слово, а понякога той даже нищо не им казваше – те просто го виждаха, и от това целият им живот се изменяше. Както се казва в Евангелието „Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби” (Мк.16 : 20). Христос заверяваше и запечатваше словото на стареца с последващи знаци на благодатта, които явяваше на него. Те бяха толкова чисти, толкова изобилни и многочислени, че от тях сега се съставят книги! А колко чудеса се съхраняват в паметта на хората като свой личен опит от срещата със стареца. Действително, подобни знаци ни показват великата святост и дръзновение на този човек.   Билетът на св. Максим Кавсокаливит
  Една вечер, когато останах при стареца Паисий, аз бях разстроен: нашия старец Иосиф беше в Кипър, в един манастир, който се опитваше да устрои и аз нямах никакви известия от него. Той закъсняваше с писмото и аз се вълнувах. Отец Паисий попита: „Какво ти има, защо си угрижен?” – „Няма новини от стареца Иосиф, затова ми е неспокойно в душата”.- „Е, защо се притесняваш, бедни! Дай да купим билет и да отидем в Кипър!” – „С удоволствие”. Той попита: „А с коя авиокомпания ще летим, с Олимпиаки? – „Олимпиаки”. – „Добре – каза – да разберем кога има полети и да отлетим за Кипър”. –„Разбрахме се, отче”. – „Но – каза той – ние ще летим с билета на св. Максим Кавсокаливит”. – „Какво имате в предвид?” “Как какво имам в предвид? Той изяждал по един сухар и на крила се пренасял от Кавсокаливия във Ватопед. И ние ще изядем по сухар довечера и ще се отправим на Кипър”. “А, вие се шегувате” – помислих за себе си. Изядохме нашите сухари и аз отидох да спя. Старецът се молеше.
  Сутринта, когато се събудих, той вече беше на крака. Попита ме: – “Как спа?” “Добре”. “Манастирът там е забележителен”. “Прекрасен” – отвърнах. И той ми описа всички детайли на мястото, където се намираше стареца Иосиф, неговата килия, кабинет, даже каза къде стои писалката му, ножа за хартия, чехлите, всичко. “Отче, откъде знаете това”? “Над нас прелетя самолет. Аз погледнах, за да те извикам със себе си, но ти спеше, и аз отидох сам. Твоя билет пропадна. Аз летях сам и сутринта се върнах”. С такива неща беше изпълнен живота му.   Божествено Причащение
  Ще завърша с друг случай, които стана в 1977г., в килията на Честния Кръст. Тогава бях дякон. Сутринта аз отидох при стареца. Веднага като ме видя, както обикновено, шегувайки се каза: „Добре дошъл, дяконе! На мен точно ми липсваше дякон за престолния празник!” Аз казах: „Ето ме пристигнах”. А той: „Аз поръчах 100 килограма риба, ще дойдат от скита на пророк Даниил, от килията на ап. Тома, ще дойдат тези и тези… Ще дойде владика… ще отбелязваме престолния празник”. В този момент аз му повярвах.
  „Ще останеш ли днес?” – попита той. Това беше първата нощ, когато оставах при него. Летях от щастие. Вечерта той ми каза: „Виж, ще служим бдение на Честния Кръст”, и ми обясни какво следва да правя. Разбира се, бдение по броеница, нямаше кой да пее. Започнахме около 5 ч. следобед. „Около полунощ ще те повикам, за да прочетем последованието към св. Причастие. Сутринта ще дойде свещеник от Ставроникита, за да служи”. „Да бъде благословено, отче”. Даде ми обстойни препоръки как да извършвам молитвата. Самият той остана в една килия, а аз в друга. На всеки час и половина той чукаше по стената и питаше: „Дяконе, как си, добре ли си?” – „Добре съм, отче”. – „Спиш ли” – „Не, не спя”. Той ме предупреди: „Ако чуеш шум, не се стряскай; това са диви свине или чакали”. Цяла нощ аз чувах стъпките му. Тъй като стареца имаше половин бял дроб, той въздишаше дълбоко и след това казваше: „Слава Тебе, Боже” по своя удивителен маниер.
  Аз чувствах, че старецът е редом с мен и правех всичко каквото можех. Около полунощ той ме повика и заедно отидохме в църквичката. Това беше тясна, дълга църквичка с една стасидия и пет икони – на Христос, Богородица, Иоан Кръстител, Въздвижението на Честния Кръст и един руски светец (не помня, кой именно, някога там живял отец Тихон Руски). Старецът каза: “Дай да четем последование към св. Причастие”. Той ме постави в стасидията, отвори ми Часослова, даде ми запалена свещ; стоейки редом до мен произнасяше словата: “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе”. Всеки път, когато произнасяше стиха, плавно правеше земен поклон. Аз четях: “Във хляб за живот вечен да ми бъде Светото Ти Тяло..”
  Около нас непроницаем мрак, нощ в пустинята. Когато стигнахме до стиха, в който се казва: “Мария, Майко Божия, благоуханна свещена скиния…”, аз чух как някакъв ветрец влезе в църквата. Помислих, че стареца е отворил прозореца, но той стоеше до мен. Неочаквано цялото пространство се освети и кандилото на Майката Божия започна да се движи. Всички кандила бяха пет, но се люлееше само това, другите оставаха неподвижни. В църквата стана светло, разбрах това защото свещта, която държах в ръка, повече не ми беше нужна. Обърнах се към стареца. Той ме погледна и ми показа да мълча. Аз прекратих четенето, старецът преклони колена. Стоях, чаках, чаках, мина повече от половин час и през цялото време се случваше следното. Кандилото се люлееше назад и напред, църквата беше осветена, старецът стоеше на колена, а аз, със свещ в ръката, не знаех какво да правя. Мина половин час и казах: “Да чета ли последованието или какво ще правим?” Започнах да чета без да спирам.
  В някакъв момент, на седмата песен, ние отново потънахме в мрак. Кандилото се спря. Божественото Причастие свърши. Ние седнахме в малкото коридорче, отвън в архондарика, от страна на църквата. Старецът изглеждаше невероятно преобразен духовно.
  Аз му казах: “Отче, какво се случи в църквата?” Той отвърна: “Какво да се случи” “Нима не видяхте кандилото… нима не видяхте?”- “А-а-а, кандилото го видях. А ти какво видя още?” Казах: “Нищо не видях, само църквата се озари и кандилото се люлееше”. – “Повече нищо ли не видя?” – “Не, нищо друго не видях, какво още имаше?” – “Нищо нямаше, детето ми”. Отговорих: “Нима може да е нищо? Защо тогава не наблюдаваме това ежедневно? И защо не всички виждат това?” – “Наистина, нищо не е станало, дете мое, но нима не си чел, че Богородица вечер обхожда Света Гора и гледа, какво правят монасите”. Аз в действителност преди няколко дена бях чел за това. “Ето, Тя мина от тук, видя двама луди, които четяха молитви и залюля кандилото, за да ни поздрави”. Друг път той ми каза, че в този час в църквата видял Богородица.
  Това, което се случи в тази нощ, беше един от най-потресаващите опити, които съм преживявал със стареца, защото приблизително до 6 часа сутринта, когато разсъмна и дойде отеца от Ставроникита, за да служи, ние седяхме и старецът ми разказваше много случаи от неговия духовен живот. Някои ме питат: “Отец Паисий светец ли е? Правилно ли е, че го поменаваме заедно със светиите?” Признавам ви (това не е официално мнение на Църквата, а мое мнение) аз безусловно вярвам, че ако стареца Паисий не е светец, то светии в Църквата просто няма. Не е възможно човек, който има такава изобилна благодат Божия и сила на Светия Дух, изпълняващ такива свръхестествени подвизи, да не пребивава заедно със светиите.
  Веднъж аз го попитах: “Отче, можем ли да служим панихиди за светиите, които още не са канонизирани?” Той отговори: “Виж, благословени, за светиите няма вреда. Когато ние се молим за тях, те се молят за нас”.
  По отношение на стареца е приложимо всичко, което се пя на Божествената литургия днес, в това осветено място – манастира Стомион – благодатен, прекрасен, благословена обител. Ние пяхме причастния, всяка дума от който е действително за стареца: “Блажени, които си приел и избрал Господи, и паметта им е от род в род”. Старецът Паисий е един от тези блажени, които Господ избра и прие при Себе си.   Предсказване на епископство
  Ако бъде благословено ще ви кажа и за това, което разказах на отец Иоил. Аз никога не съм помислял за епископство, защото на Света Гора такава перспектива не съществува. Това беше просто невъзможно и дори в най-страшния сън никой не можеше да си го помисли. В деня на св. Андрей, някъде в 1989 или 1990 г., след литургията, която отслужихме в Карея, в скита на ап. Андрей, аз отидох да видя стареца Паисий. Малко след това започна да вали ситен сняг с дъжд, времето беше променливо. Аз казах: „Отче, ще тръгвам, трябва да побързам, защото нямам даже чадър, ще прогизна до кости”. Той отвърна: „Не се вълнувай, ще ти дам добър сакос”. Аз помислих: „Какъв сакос ще ми даде?” А той взе чувал за смет (игра на думи σάκκος – «сакос», σακούλα – «торба за смет»). Не зная вече откъде го намери, по средата му направи дупка и каза: „Застани тук в средата, аз ще ти го сложа”. „Отче, аз сам ще го сложа, недейте”. „Не – каза – застани тук, аз ще ти го сложа и ще изпея „Свише пророци”. „Отче, що за шега?” А той сериозно: „И шегите, отче, стават сериозно нещо”. Разбира се, аз взех чувала и си го сложих, чувал за боклук.   Чудото в Кипър
  Ще ви разкажа за едно чудо, което стареца Паисий направи неотдавна в Кипър, вече след своята кончина.
  Един човек от Патос ми го разправи. Той самия е водопроводчик, работяга, простоват човек, съвсем невъцърковен, но имащ народно благочестие, свойствено за всички хора. Веднъж работил в двора на една къща, бил малко невнимателен, наклонил се, за да смени някаква тръба, и в окото му влязло нещо подобно на рибарска кукичка – страшно нещо! Той почувствал, че окото му буквално излязло навън. “Майко Божия!” – възкликнал той и започнал да губи съзнание. Изведнъж вижда пред себе си монах с вълнена шапка. Монахът го хванал за ръкава и му казал: “Не се бой, нищо ти няма. Послушай ме: изкарай със сила това, което ти е влязло в окото, а след това отивай в болницата”. – “Не мога, ще умра”, Старецът го хванал, изкарал кукичката от окото и му казал: “Сега отивай в болницата, нищо ти няма”, и си сложил ръката на окървавеното му око, за което бедничкият мислел, че вече е изтекло. Човекът почувствал вътре в окото си желязото, но почувствал силата, с която Старецът изкарал желязото от окото. Едва жив той завикал. В болницата офталмолога потвърдил, че всичко е наред, нищо няма, освен някаква малка драскотина.
  След пет – шест дена този човек отишъл за хляб до пекарната. Там собственичката чела книгата за о.Паисий, и той видял снимката на стареца на корицата, изплашил се и казал: “Извинявайте, кой е този?” – “Отец Паисий от Света Гора Атон, съвременен светия”. Тогава той казал: “Но аз го видях, той ми направи това и това… това е именно той”. Разбира се, тя го посъветвала: “Отивай в Лимасол, там ще намериш отец Атанасий, разкажи му за това”. той ми разказа историята, после я записа и изпрати в манастира, където събират свидетелства за посмъртните чудеса на стареца.
  Твърде много чудеса са извършени от стареца след неговата смърт. Те потвърждават светостта му и това, че той е бил светия не само приживе, но и след смъртта. За неговите чудеса разказват хора, които не са го познавали, не са чували за него и нито веднъж не са го срещали.
  Отец Паисий бил голям патриот и много обичал Гърция и “византийството”. Имало две неща, от които той се притеснявал. Първото, когато засягали родината и му казвали: “Знаеш ли отче, ето Македония е славянска”. Тогава той излизал от себе си. И второто, че го разстройвало това, когато той ставал причина за неудобство за някой друг; когато някой използвал неговото име говорейки, че отец Паисий казал това и това, когато старецът такива неща не е казвал. А думите се предавали от уста на уста: “Отец Паисий казал: “Купувайте продукти, копайте окопи, лятото ще има война”, и хората се втурвали да купуват продукти. Старецът никога не говореше за срокове. Такива работи от него никога не съм слушал. Той казваше, че ще дойдат трудни времена, и ние сме длъжни да живеем в пълна бойна готовност, живеейки в покаяние. Точно това казваше. Че “турците ще се разпаднат и ще ни дадат Константинопол” – това също го казваше. Но той не казваше колко време остава, не назовавайки точни дати. Когато чуваше, че неговото име се използва, това наистина много го опечаляваше.
  Колко пъти ми се е случвало да го наблюдавам как той понякога здраво разтърсваше хората (буквално – ги изтупваше от прах), както той го наричаше, и аз се боях да не би да дойде и моя ред, и много внимателно следях за думите си, стараейки се да не говоря нищо излишно. Знаех за неговата по отношение към това чувствителност, затова и със страх говоря за него. Ето, той даже и да е починал, е винаги жив и такова разтърсване може да спретне и сега. Нищо не му пречи.
Автор : митр. Атанасий Лимасолски
Превод от руски
Източник: www.pravoslavie.ru
Взето от: www.pravoslaven-sviat.org

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА ПЕТДЕСЕТНИЦА

  Скъпи братя и сестри! Днес ние отслужихме богослужение в чест на големия празник Петдесетница, който наричаме също празник на Светата Троица. Празнуването на Петдесетница води своето начало от времето на Ветхия Завет. Пророкът Божи Моисей извел израилския народ от египетския плен. В петдесетия ден от шествието из пустинята Господ дал на Мойсей скрижалите на Завета на Синайската планина, положил с Десетте Заповеди начало на духовния закон на Ветхия Завет.
  За отбелязване на това събитие еврейският народ всяка година се събирал на този ден в Йерусалим. Когато апостолите се намирали в Сионската горница изведнъж се вдигнал шум като от силен вятър и Дух Свети във вид на огнени езици видимо слязъл върху учениците Христови. Изпълнило се обещанието Божие за явяването на света на Третото Лице на Светата Троица: „Кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене; а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене” (Ин. 15:26, 27). Затова този ден ние наричаме също празник на Светата Троица, положил началото и на раждането на Църквата Христова.
  След Възкресение Христово до времето на слизането на Светия Дух апостолите били изпаднали в страх от юдеите, макар нееднократно да им се явявал Възкръсналият Господ, укрепявайки ги във вярата. Но за молитва те се събирали потайно, боейки се да възвестят на събратята по кръв за станалото чудо на Възкресението на Спасителя.

  Някога неграмотните рибари, препитаващи се с тежък труд с улов на риба, не разбирали още как могат да станат „ловци на човеци” (вж. Мат. 4:19). Те нямали даже възможност да получат образование, както първосвещениците или римските граждани, за да имат някакви основания да учат народа. Но Господ им дал заради чистотата на сърцето друго – по-високо образование – познанието на Бога.
  В продължение на три години те ходели със своя Божествен Учител. Насаме Господ им пояснявал много духовни истини, за които прикрито говорил на народа с притчи. Но, за да се разкрие това учение напълно в тях, за да могат те да го занесат на хората, за да станат „солта на земята” (вж. Мат. 5:13), светилник, който свети на всички (вж. Мат. 5:15), им била необходима Благодат на Светия Дух, просвещаваща, освещаваща всеки човек.
  Ние виждаме какво удивително преобразяващо действие произвела върху апостолите Благодатта на Светия Дух. Те излезли от горницата и започнали дръзновено да проповядват за Възкръсналия Христос. Те нямали вече страха пред юдейските началници. Те, никъде не учили, заговорили на разни езици така добре, че учудили всички събрали се в Йерусалим юдеи, всеки от които ги слушал на своето родно наречие.
  Но забележете, даровете на Светия Дух се дават, не за да учудиш другите със своите дарования, а заради служение на ближните. Така, дарът на говорене на езици бил даден на апостолите, за да могат те да разнасят Евангелската вест по целия свят, благовестейки истината за Христовото Възкресение на родния език на народите.
  Дух Свети укрепил апостолите, дал им да разбират Свещеното Писание, да разбират думите на Спасителя, за Когото те сега с радост претърпявали страдания, гонения, мъчение и смърт. „Всичко мога чрез Иисуса Христа, Който ме укрепява” (Филип. 4:13), „Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч? (Рим. 8:35), – писал в Посланията апостол Павел, призван от Благодатта на Светия Дух от гонител на християните към апостолско служение.
  Но и ние в молитва призоваваме Светия Дух, нещо повече, ние получаваме Неговата Благодат още при кръщението, когато свещеникът извършва миропомазването с думите: „Печат дара Духа Святаго”. Защо Неговото Его действие в нас не е толкова поразително, както при апостолите, защо Неговата Благодат не преобразява нашия живот?
  Това зависи от нас. За съжаление, твърде често ние със своя живот не даваме на Благодатта да действа в нас. Произнасяйки думите на молитвата: „Царю небесни, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас… „ – замисляме ли се къде призоваваме да се всели Господа? Ще намери ли Той място подобаващо за Неговата Благодат в нашето сърце? Желаем ли ние Неговото идване така, както чакат най-скъпите гости? И нашите постъпки, нашият начин на живот отговарят вместо нас: „Не. Ние не чакаме Господа. Твърде сме заети с ежедневната суета”.
  Спомнете си, когато чакаме гости, тогава се стараем да почистим дома да приготвим празнична трапеза, да облечем най-хубавата дреха. Не трябва ли така да се стремим да украсяваме душата си с добродетели, да я очистваме от страстите и пороците, когато призоваваме Светия Дух да се всели в нас? Не, Господ никога не оставя човека, но ние сами се отдалечаваме от Него, ставайки всъщност чужди на Неговата Благодат. Какво да правим? Да се постараем да я върнем! Заради това Господ е дал Тайнствата на Църквата, та отново и отново да ни лекува от повредеността от греха, за да влезе в нашето сърце и да вечеря с нас (вж. Откр. 3:20).
  И ние чувстваме Неговото присъствие в тази тишина и умиротворение на сърцето, когато принесем в Тайнството на Изповедта искрено разкаяние за греховете, защото в този момент Господ със Своята Благодат е докоснал нашата душа. Прощавайки ни греховете, Той ни очиства от действието на страстите в приемането на Светите Христови Тайни, към Които ние трябва да пристъпваме със съкрушение за своите грехове, защото причастявайки се с Тялото и Кръвта Христови, ние пристъпваме към Царя на славата, пролял Своята Безценна Кръв на Кръста заради нашите грехове. Ние получаваме Благодатта Божия също така в Тайнството Елеосвещение, в което, по великото Божие Милосърдие, чрез молитвите и помазването с осветен елей човек получава разрешение на забравените грехове, от което мнозина усещат след това Тайнство небивала лекота в душата.
  Господ пратил Светия Дух на апостолите, та чрез тях да излее Благодатта върху цялата Църква. Ако във Ветхия Завет Светият Дух ръководил богоизбрания народ, откривайки Своя Промисъл за него чрез пророците, то в Христовата Църквата всеки човек, повярвал и приел Тайнството Кръщение, става причастник на Божествената Благодат. Не само избраните, както пророците във Ветхия Завет, но всеки от нас е призван да стане носител на Благодатта на Светия Дух.
  Искам в този ден да ви пожелая с думите на апостола: „Духа не угасяйте” (1 Сол. 5:19). „Както огънят иска дърва, така и благодатта - нашето усърдие, за да се възпламенява” – казва Йоан Златоуст. Затова ви желая стремежът в търсенето на Бога да не отслабва, да се не угася от житейските грижи. Изпълнявайки необходимите задължения по отношение към семейството, към съслужителите, към обществото, ние трябва да помним и за нашите задълженията по отношение на своята душа, към Твореца, които се заключават в стремежа да станем причастни на Благодатта на Светия Дух.
Автор: Епископ Евтимий (Максименко)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.mitropolia-lip.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ПРОПОВЕД НА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

  В името на Отца и Сина и Светия Дух! Скъпи братя и сестри! Празникът Възнесение Господне е удивителен празник и немного загадъчен. На този празник няма особени обичаи както например на Пасха, когато е прието да се боядисват яйца или да се приветстваме един друг с особените думи „Христос воскресе”. Но ние разбираме, че значението на този празник е твърде голямо, че така тържествено ни го предлага днес Църквата.
  От Евангелието (Лк. 24:36-53) ние узнаваме, че Христос се възнесъл, отдалечавайки се от учениците, а учениците се завръщат в Йерусалим с радост, пребивавайки „винаги в храма, като славеха и благославяха Бога”. Защо? Би трябвало, наистина, да бъде обратното! От какво произтича тази радост и възможна ли е тя в нашия живот? Може би, това е и главната задача на християнина – търсенето на такава радост? На радостта, свързана с Възнесението.
  От тази апостолска радост празникът Възнесение Господне става не поредното събитие от поредицата исторически празници, което имат дълбок, но далечен от нашия ежедневен живот, смисъл. Този празник е много близък до нас, които така се нуждаем от радост.
  С празника Възнесение Господне завършва литургическото възпоменание за земния живот на Христос Спасителя, напомня ни, че Господ заради нашето спасение преживял наситен със събития живот, претърпял невинни страдания и смърт, възкръснал заради нас и е готов да ни възкреси със Себе Си.

  Възнесението убеждава всички нас, че историята на нашето спасение се е изпълнила, че всичко, предсказано от пророците, се сбъднало. Ние не сме мечтатели, а ученици на Бога, дал ни Дара на спасението.
  И от нас сега зависи, ще приемем ли ние този дар Божи, или Възнесението, пък и всичко останало, ще остане за нас като случило се някога историческо събитие, зае което ние от време на време ще си припомняме, ще съзерцаваме в календара, но в душата си няма да допуснем тези празници.
  Какво е нужно, за да съвъзкръснем с Бога, за да се радваме с апостолите?
  На първо място, както ние току-що чухме, необходимо е „постоянно да пребиваваме в храма”. Но ние с вас пък не можем да бъдем денонощно в храма! Какво пък значи това?
  Това значи, че нашият ум през цялото време трябва да се стреми към молитвата, та нашето тяло, нашата душа сама да бъде храм Божи. Така че ние, хранейки се с благодатта на богослужението в храма, да я носим в продължение на работната седмица. И благодатта на тази молитва в храма постоянно да бъде заедно с нас. Ето в такъв случай нашият ум постоянно ще бъде в храма и ние заедно с апостолите постоянно ще благодарим на Господа Бога за това, което Той е направил заради нас.
  Но и ние трябва да сторим нещо заради Бога. Няма такова нещо в християнство, ние да дойдем в храма, да получим даровете Божии и да си тръгнем. Ние също трябва нещо да направим и да се потрудим заради Христа.
  Днешното евангелско четиво ни помага да разберем това. Когато Господ възкръснал и Се явил на Своите ученици, най-напред ги попитал „имате ли тук нещо за ядене?” И „те му дадоха късче печена риба и вощен мед, и като ги взе, яде пред тях”.
  Отците на Църквата казват, че рибата – това е древният символ на християнското учение, а медът – това е тази сладост, която се вселява в душата на човека, когато той изпълнява Божиите заповеди и закона Божи. То ест, с други думи тук се казва, че ние трябва да пристъпваме към трапезата, предложена ни от Бога, към Причастието, да се стараем да открием своя ум за разбиране на Свещеното Писание, та благодатта на богослужението в храма да влезе в нас, и в нашето сърце, тази благодат да ни преобрази.
  Често се случва така, че целият ни живот се променя от една, някъде прочетена и от някого чута, фраза. Освен това ние трябва внимателно да се вслушваме в това, което се чете и пее в Божия храм, защото фраза от свещените текстове, навреме попаднала в нашите разум и сърце, може да преобърне целия ни живот към Бога.
  И така, да пребиваме в храма - това не е да дойдем в храма и да излезем от него. За принесе своите плодове пребиваването в храма, трябва да влизаме в него със страх Божи, с любов, с милосърдие. Тогава Господ ще ни отвори ума така, както на апостолите.
  Те нали също слушали Свещеното Писание, но било необходимо време, за да разберат неговия смисъл, как именно ще се изпълни всичко написано за Христос в закона Мойсеев, и в пророческите книги, и в псалмите. Едва след Възкресението Христос отворил „ума на апостолите за разбиране на Писанията и им казал: така е написано, и така е трябвало да пострада Христос, и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и ще бъде проповядвано в Неговото име покаяние и прошка на греховете на всички народи, започвайки от Йерусалим”.
  Във вчерашното Евангелско четиво бе прочетен удивителен стих: Христос дойде не да съди света, а да спаси всички, да спаси света. Ето заради това и се проповядва покаяние, заради това и се проповядва прошка на греховете на всички народи. Христос е дошъл да спаси всички нас и от нас се изисква да не пречим на Бога.
  Бог ще ни помогне да вършим делото на нашето спасение и не трябва да Го препятстваме да влезе в нашето сърце.
  А за това сърцето трябва да бъде чисто. А за да бъде чисто, необходимо е то да бъде избавено от всякакви житейски грижи. За да пристъпим към Чашата с Причастие с Тялото и Кръвта Господни, трябва да отложим всички житейски грижи.
  И ето когато в сърцето ни няма никакви отвличащи спомени за нашите житейски проблеми, а умът ни не е зает от егоистична молитва за нашите нужди, когато ние просто зовем към Бога – „Господи помилуй! Слава Тебе, Господи!”, ето тогава Господ ни отвързва ума, ето тогава Господ ни помага достойно да се възползваме от Неговите Дарове, от последствията от тези мистични събития, които се случили преди две хиляди години, но ни най-малко не са загубили своето значение за нас до днешния ден. Ето за това радостно влизане в свещената история се молим ние. И на всички нас – на себе си и на вас - желая достойно да се причастим и да се причастяваме до края на нашия живот със Светите Христови Тайни. Чрез това Господ, както и на апостолите, да отвърже нашия ум за разбиране на Писанието, за разбирането как да живеем достойно, за да бъдем християни, не само на думи, но и на дело.Амин.
Автор: Игумен Силуан (Туманов)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.osiluan.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ПАСХАЛНА РАДОСТ

„Небеса да веселятся, земля же да радуется" (из Пасхален канон)
  Празник на празниците! Чудо на чудесата! Светлина на светлините! Радост, която изпълва сърцата на християните с неизказан възторг, защото Христос възкръсна! Празнува целият свят, видим и невидим, „от смерти бо к жизни, и от земли к небеси" ни приведе Господ! С чисти сърца срещаме Христа, победно блестящ в светлина, ясно чуваме гласа Му: „Радвайте се!" (Мат.28:9), пеем Му победна песен: „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущым во гробех живот даровав!"
  „Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподня" (из Тропар на 3 песен от Пасхалния канон). Христовият гроб е в светлина, мракът не може да я обземе (Йоан.1:5), нощта е по-светла от слънчевия ден. „Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель, Христе Боже". Началникът на живота победи смъртта, защото Той е истински Бог и Господ, Изкупител и Спасител. Човешката Му плът, положена в гроба, е съединена с Бог Слово в една ипостас неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно. Смъртта е безсилна да удържи в своя власт тялото и душата Христови, свързани в ипостасно единство с Извора на живота, Който по Своята Божествена същност е Възкресение и Живот.
  Мироносиците изпреварват утрото, бързат да помажат тялото Иисусово, свива се сърцето им - кой ли ще им отвали гробния камък, той бил „велий зело"... Усърдно и с надгробен плач благородният ариматеец Йосиф положил тежката скала; с печат и стража началници юдейски хранели надежда да скрият в гроба незалязващата Светлина. Но гробът се оказал празен за търсещите „Живия между мъртвите" (Лука.24:5): „Побързайте, възвестете на света, че Христос възкръсна - победи смъртта като Син Божи и Спасител на човешкия род" (из ипакои на Пасх. канон), носят радостна утеха на ангелите.

  И отново човекът е пред велика тайна - както явяването Господне в плът, тъй и възкресението Му в слава остават за света велика тайна. „Никой от живеещите в плът не е видял Христовото Възкресение в онзи тайнствен миг на нощта или ранното утро, когато то станало", поучава в една от своите беседи Московският митрополит Филарет. А е станало вероятно така, поради самото естество на това действие, при което видимото Христово тяло, като се преобразявало в духовно и прославено, преминавало извън пределите на видимия свят. Тъй трябвало да стане навярно и поради това, че вярата още не била достигнала необходимата висота за такова дивно, възвишено съзерцание. Защото за подготвения с вяра, чистота, боголюбие, смирение, небесното и божествено явление е светлина животворна и просвещаваща, но за неподготвения и неочистения - мълния поразяваща. Тайната на Христовото Възкресение била въведена и за да открие място на възвишения подвиг на вярата и великата награда за нея, според обещанието на Христа: „Блажени, които не са видели и са повярвали" (Йоан.20:29). В последния разговор със Своите Ученици Възкръсналият Учител ги смъмрил „за неверието и за жестокосърдието им", че не повярвали на ония, които Го били видели възкръснал, а сетне им обещал, че ще ги подпомага и подкрепя словото на повярвалите с личби и „който повярва и се кръсти, ще бъде спасен" (Марк.16:14,16,17,20).
  Евангелист Марк съобщава, че Иисус, като възкръснал рано сутринта в първия ден на седмицата, се явил първом на Мария Магдалина (Марк.16:9), а след това и на другите мироносици. Св. Григорий Богослов по този повод прави паралел: „Жена е приела първата лъжа от змийската уста, сега пак жена първа чула радостната вест от устата на Самия възкръснал Господ; някога ръката на жена приготвила смъртното питие (за човека, б.р.), сега тая ръка (му) дава чашата на живота". Радостни били мироносиците, ангели възрадвали сърцата им с вестта за Възкресението, сетне и Господ ги срещнал и им казал: „Радвайте се!" (Мат.28:9). А те приближили, хванали се за нозете Му и Му се поклонили.
  В този превелик ден Господен ние се вслушваме и в оная дивна ангелска песен: „Чистая Дево, радуйся, и паки реку, радуйся: твой Син воскресе тридневен от гроба" (припев на 9 п. от Пасх. канон). За радостта на любещата и изстрадала Майка, чието сърце, прободено от меча (Лука.2:35), още болезнено стенело в тиха скръб, четиримата евангелисти премълчават. Светата църква обаче с вярното си чувство и Божествен дар благодатно да прониква в тайните на Божието домостроителство е записала: „Первее убо воскресение Божии Матери познаваемо бывает" (Синаксар на Пасха). Първа тя трябвало да види своя Син - победител на смъртта, да светне радост в майчиното й сърце, да прослави като възкръснал Този, Когото бе родила. Спасителната тайна на Христовото Възкресение трябвало да бъде известена на хора с жива и твърда вяра, с дълбоко разбиране на нейната сила и възприета с пълна радост. Кой би бил по-достоен за това първенство от пресв. Богородица - по-чиста от херувимите и несравнимо по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово? Жените мироносици станали апостоли на апостолите, защото били пратени да възвестяват на заключените „страха ради иудейска" ученици пасхалната радост, но те не веднага повярвали на Христовото Възкресение. Само пресветата Дева би могла най-дълбоко, най-живо и с твърда вяра да приеме възкресния поздрав на своя Божествен Син, да проникне ясно в тази тайна и по-силно от всички да почувства радостта от славното Възкресение на Спасителя на света. Затова й пеем в утринна песен: „Вескресшаго видевши Сына твоего и Бога, радуюся со апостолы богоблагодатная чистая!" И пак: „Бога, Егоже родила еси плотию, из мертвых якоже рече, воставша видевши чистая, ликуй, и Сего яко Бога пречистая возвеличай" (Из първа песен от каноните в Неделя на мироносиците). И заедно с Богоматер цялата твар се изпълва с радост и Бога прославя, и пречистата Му майка величае в полунощен химн: „Из мертвых видевши твоего Сына, пречистая Дево, воскресша боголепно, радость неизреченныя тварь исполняшеся, Того славящи и тебе величающи" (Из Неделна полунощница).
  След Възкресението Си Спасителят до деня на Своето Възнесение многократно се явявал на учениците Си - утвърждавал вярата им „с много верни доказателства", говорел им и за Царството Божие с обещанието, че не след много дни ще бъдат кръстени с Дух Свети (Деян.1:3,5). Като говори за общуването на Спасителя със Своите ученици през 40-те дни до Възнесението, св. Йоан Златоуст бележи, че възкръсналият Господ не пребивавал постоянно със Своите най-близки последователи, както било преди страданията Му. „Забележи, учел светият отец, не е писано, че 40 дни е пребивавал с тях, а през 40-те дни, защото Иисус Христос се е явявал (на учениците, б.р.) и отново се е отдалечавал. Защо така? За да възвиси мислите на учениците Си и да не допусне те да се отнасят с Него както преди. Явяването Му (след Възкресението Му, б.р.) не било случайно, Той грижливо се стараел да постигне две неща - да повярват във Възкресението и да мислят за Него вече не като за обикновен човек. А защо се Е явявал не на всички, а само на апостолите? Поради това, че народът, който не познавал дивното тайнство на Възкресението, би взел Спасителя за привидение. Щом самите апостоли отначало не повярвали, но изпадали в смущение и желаели или да докоснат с ръка Възкръсналия, или да бъдат на обща трапеза с Него, то какво би следвало да се очаква от народа? Появяването на Христа, възкръснал от мъртвите, за юдеите пък би било безполезно. Ако по този начин те биха могли да повярват, то Господ би го сторил; но събитията след Лазаревото възкресяване доказват тъкмо обратното. Възкресяването на четверодневния мъртвец вместо да обърне юдеите и да ги подбуди към вяра в Спасителя, то дори повече усилило злобата им и станало една от главните причини да вземат решение Той да бъде умъртвен. Те, които не Му простили възкресяването на Лазар, то биха ли приели собственото Му Възкресение? Естествено, те не биха могли вече нищо да сторят на Спасителя, но неумолимата им ненавист без съмнение не би престанала да крои нови планове за извършване по какъвто и да било начин на ново богоубийство. Отношението им към апостолите доказвало това - те били преследвани, подлагани на различни мъчения и при всеки удобен случай предавани на смърт. Ако така постъпвали с учениците, то биха ли пощадили Учителя? Необходимо ли щеше да е да бъдат подтиквани към ново злодеяние - и без това наказанията, които били вече отредени за тях, били твърде тежки. Като не се явил пред очите им след Възкресението Си, Спасителят ги пощадил и предпазил от нови прегрешения".
  Към тези разсъждения на св. Йоан Златоуст би могло да се прибави и това, че появяването на възкръсналия Господ пред народа непременно би предизвикало смут и вълнения. Известно е, че имало различни мнения за Него - едни казвали: „Той е добър", други пък: „Не, но заблуждава народа" (Йоан.7:12); учениците отново биха си мислили за земното царство на Месия, което само би предизвикало вълнения, а може би дори и въстание срещу римската власт, водещо до кръвопролитие и то в името на Този, Който е Любов. Докато чрез Своето Възкресение Иисус Христос цели радостта на целия свят, щастието и спокойствието на людете, даже и на враговете Си, а не да предизвиква болезнени събития. Защото Царството Му не е било и не е от този свят.
  Възкресението Христово „от смерти к жизни и от земли к небеси нас преведе" (Из Първа песен на Пасх. канон). Древната старозаветна Пасха (от евр. песах - преминаване, преход) напомняла за чудесното освобождение на богоизбрания народ от тежкото египетско робство. Докато новата Пасха Господня, Пасхата свята, тайнствена, велика, Пасхата на радостта и любовта всякога ще свидетелства за Христа Спасителя, „воскресшаго из мертвых", ще ни призовава да празнуваме „смерти умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало". Защото Божият Син чрез Възкресението Си от мъртвите преминал от този свят към небесния Отец, от земята на небето като „начатък, първороден измежду мъртвите" (Кол.1:18) и на „всички ония, които Го приеха, - на вярващите в Неговото име - даде възможност да станат чеда Божии" (Йоан.1:12). Така Той осветил, благословил и утвърдил всеобщото възкресение на всички люде, посял семето за бъдещия клас, поставил началото на великия ден на идването Му в слава.
  Във възкръсналото и прославено Тяло Христово се извършило великото и спасително обновление на нашето естество, обхванато от тлението и смъртта. Осъществена е дългожадуваната победа над греха и неговата последица - смъртта. Разкъсани са веригите на ада, избавени сме от неговите мъчителни окови. Чедата Божии, вярващи във Възкресението, живеели в благочестие и починали в мир, преминават „от смърт към живот" (Йоан.5:24). Защото смъртта само изменя съсъдите на нашите души, т.е. телата ни, за да ги обнови новосъздадени в духовно нов вид за деня на славното Второ пришествие Христово, тъй като „плът и кръв не могат да наследят Царството Божие, нито тлението може да наследи нетление" (1Кор.15:50). Нашето тление в смъртта е подобно на зърното, което трябва да изгние, за да произрасте нов клас, нов живот, в който няма смърт (Йоан.11:26), защото Христос, „възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него" (Рим.6:9). Законът на греха и смъртта бива победен и отменен от закона на духа и живота в Христа (Рим.8:2). „Никой да не се бои от смъртта, възкликва св. Йоан Златоуст, свободни сме от нея чрез Спасовата смърт!" Нека се радват в свещен възторг небеса и земя, „да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное" (Тропар на първа песен от Пасх. канон).
  Христовото Възкресение открива пътя към личното спасение на всеки християнин. Следвайки с непрестанни усилия своя жизнен път, във Христа и чрез Христа повярвалият достига възкресение и живот вечен, умира със Христа с убедеността, че и с Него ще живее (Рим.6:8). Делото на спасението се приема радостно и доброволно като свободно избран подвиг и стремеж към съвършенство. Пасхалната радост тогава всякога сияе в сърцата на призваните към божествено веселие. Тя блика от Извора на живота и безсмъртието и тая радост никой не може да отнеме (Йоан.16:22) от сърцата на верните, те стават наследници на вечния живот, на вечната и неизказана радост в дворите Господни.
Слава, Господи, святому воскресению Твоему!
Сп. „Духовна култура", бр. 4/1990г.
автор: Левкийски епископ НЕОФИТ (нине патриарх Български)
Източник: www.bg-patriarshia.bg

ПОРТИТЕ НА СЪРЦЕТО

Вход Господен и преподобна Мария Египетска
  Псалмопевецът говори: „Подигнете, порти, горнището си… и ще влезе Царят на славата“ (Пс. 23:7,9). И ето, Църквата през тези дни ни представя Царя на славата, стоящ пред портите на Иерусалим. И ето, Църквата ни представя този Цар на славата, стоящ пред портите на нашите сърца и казва: „Подигнете, порти, горнището си… и ще влезе Царят на славата.“ И заедно с псалмопевеца пита: „Кой е тоя Цар на Славата?“ (Пс. 23:8,10) Това е същият Този, Който сътвори човека от земната пръст. И когато човекът съгреши, започна да го търси и каза: „Адаме, где си?“ (Бит. 3:9) И като видя, че Адам по собствена воля се отказа от благата на пресладкия Рай, Този Цар слезе на земята, за да го търси. Извърши дивни чудеса – възкреси мъртви, излекува болни, очисти бесновати. И когато не намери Адам тук, не се погнуси да слезе дори до ада, да разруши преградите и оковите на смъртта, за да може да измъкне затворения там човек. Защото много го беше обикнал…
  „Кой е тоя Цар на славата? – Господ на силите, Той е Цар на славата“ (Пс. 23:10). Всемогъщият повелител на вселената стои на вратите на Иерусалим и плаче за него (Лука 19:41). Плаче така, както баща плаче за чедата си. Не. А така, както майка плаче. И не… Не така, както майка плаче, а както само Господ може да плаче за своето творение. Скърби и казва: „Да беше и ти узнал… какво служи за твой мир.“ (Лука 19:42) Говори: „Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не рачихте!“ (Лука 13:34) Същото е и с нашите сърца. Те са като Иерусалим, защото човекът е сътворен, за да бъде храм Божий. Стои Господ пред вратите на нашите сърца… Да бяхме и ние узнали какво служи за наш мир…

  Виждаме как хората постилат дрехите си пред влизащия в Иерусалим Христос и казват: „Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!“ (Мат. 21:9) Но малко по-късно същите тези хора ще закрещят: „Разпни Го, разпни“ (Лука 23:21). Защо постъпват така? Много сериозен въпрос. Отговорът е, защото те не посрещат всъщност Царя на славата. Посрещат един друг лъже-цар. Посрещат своето его, своята воля, своята си представа за цар. Такъв цар, който е угоден на страстите им, който ще ги направи да господаруват над този свят и над неговите блага. Христос обаче идва за друго – за да върне Адам в Царството Небесно. И не се задоволява да даде по-малко. Като истински баща и истинска майка иска да даде многото. Иска да даде Рая, а не земни блага.
  Така е и с нас. Ето, каним Христос да влезе в сърцата ни. Казваме: „Подигнете порти горнището си, за да влезе Царят на славата.“ Но дали искаме да влезе тъкмо Христос? Или нещо, което урежда нашите желания, нашите стремежи, нашите страсти? Или пък искаме да се възцари Христос и да бъде Неговата воля, както казва още апостол Павел: „Вече не аз да живея, а Христос живее в мене“ (Гал. 2:20).
  И за да не се объркаме, Църквата показва пред очите ни света Мария Египетска, за да ни покаже какъв е пътят. Тя тръгнала към гроба Господен. Тръгнала към Иерусалим, за да удовлетвори своите похоти, своите страсти, своята порочна воля… Всеки от нас има опит в това… Но Господ я задържал с невидимата си сила пред вратите на храма, като по този начин Сам застанал пред портите на сърцето й. В този момент света Мария заплакала, осъзнавайки мерзостта на греха. А после от дън душа се обърнала към Пречистата Божия Майка с тези думи: „О, Владичице Дево,…Чувала съм, че Роденият от тебе Бог затова и се е въплътил, да призове към покаяние грешниците. Ела при мене, изоставената от всички и помогни ми! Повели да се отвори и за мене входът на църквата, дай ми да зърна Светото Дърво, на което с плът е бил разпънат Роденият от тебе, пролял Светата Своя Кръв, за да избави грешните и мене. Повели, Владичице, и за мен, недостойната, да се отворят дверите на църквата, та да се поклоня на Божествения Кръст! Бъди ми вярна поръчителка пред твоя Син, та да не осквернявам повече своето тяло с мръсно блудство, но като зърна Кръстното Дърво да се отрека от света и съблазните му и да отида там, където ти ме поведеш, застъпнице за моето спасение.“
  Света Мария се отказала от порочната си воля и се поверила на своята Покровителка. Пожелала над нея да бъде Божията воля. И се изменила напълно. Знаете ли коя е света Мария Египетска? Някой би казал: „Бившата блудница.“ Лъжеш. Лъжеш като й приписваш минало, което не съществува. Защото покаянието изтрива греховете като да не са били. Господ може да изтрие цялата нечистота на човека и да го направи нов. По-добре кажете: „Мария – равноангелната! Мария – храмът на Бога! Мария, която когато се моли се издига нагоре!“ Защо се издига ли? Защото самата й душа вече се е извисила до Царството Божие. Заживяла е по неговите правила. Нали помните как апостолите се смутили като видели Господ да ходи по морето (Мат. 14:26)? Така и света Мария Египетска върви по водата за ужас на авва Зосима.
  Ето такъв трябва да бъде и Входът Господен в нашите сърца. Трябва с цялото си сърце да пожелаем Господ да влезе, да ни измени, да ни промени, да ни направи Негови. Всичко да стане Негово. Не наше, а Негово! Стремежите ни да станат Христови. Животът ни да стане Христов. Добродетелите ни да станат Христови. И тогава ще кажем: Нашият Господ – Той е Цар на славата!
Автор: свещеник Владимир Дойчев
Източник: www.outsideri.org

Причини за кризата в брака

  Нарушаване на съпружеската вярност В нашата епоха, която се гордее с прогрес във всички сфери, очите ни виждат и следното странно нещо. Някои хора смятат за отживелица взаимната вярност между съпрузите и за нещо много естествено и невинно съпрузите да създават извънбрачни греховни връзки с трети лица. На всичко отгоре мнозина от тези, които имат такива разбирания, се гордеят с тях и осмиват тези, които продължават да поддържат „ръждясалите” идеи на нашите дядовци. Така в наше време много съпрузи с голяма лекота смятат за „разнообразие” в монотонния – както казват – семеен живот създаването на недопустими връзки и обвързвания, които преминават границите на етиката и благоприличието. Други пък правят това, защото, както твърдят, не намират утеха в своя спътник и не поддържат никаква душевна връзка с него. Има и други, които го правят като „хоби”, както казват, т.е. от нагласа да се покажат в техните кръгове и „за удоволствие”. Както и да погледнем на нещата, това, което е сигурно, е, че нарушаването на взаимната вярност, за която съпрузите са дали клетва да пазят пожизнено, в наши дни се е превърнало в истински бич на брака, който безмилостно бие по институцията на семейството и я поклаща, създавайки много руини и жертви. Когато демонът на плътта завладее единия от двамата съпрузи, всичко стига до катастрофа. Тогава дори децата, които при нормални условия представляват свързващо звено между отдалечените съпрузи, не са в състояние да възпрат устрема към катастрофата. Така семейството се изчерпва и разпада.

  Всеки ден четем във вестниците и списанията за такива случаи, които ни убеждават, че това зло е проникнало дълбоко и в нашата страна. Някога научавахме, че такива „подвизи” вършили хората в чужди страни, там, където не съществуват свещени и сакрални неща. Сега обаче епидемията дойде и тук. Наистина е трагично да виждаме мъже или жени, които забравят своите задължения и се обвързват с друго „трето” лице, следват го вярно и изоставят законното съпружество, много пъти без сериозна причина. На всичко отгоре съпрузите от тази категория, които, както изглежда, не са малко, са създали организация, която претендира за техните права, каквото е даването на развод, без да има друга причина, освен напускането на съпружеския дом за определен период от време, който може да стигне до седем години. С други думи, сега те са създали беззаконни връзки и „семейство” с друго лице, без да са получили развод от своята законна жена или мъж. Тези „поробени” съпрузи, както наричат себе си, настояват държава и Църквата да дойде и да благослови беззаконието и порока, „забивайки нож” по този начин в другата страна, която обикновено е една вярна жена, изоставена от години. Нормално е както държавата, така и Църквата да отказват да одобряват този „автоматичен” развод, както се нарича, който е торпедо в основите на брака, и, бих казал, награда за отклоняващия се съпруг.
  Нарушаването на съпружеската вярност води до разпадането на брака. Първо намалява интересът към дома, а след това спира напълно. Умът на човека е в другото лице. Заедно с него отморява, до него се утешава, всичко друго му се струва блудкаво. Всички чувства се преобръщат. Съпругът/та престават вече да бъдат законният приемник на тези чувства. Сега по средата е влязъл някой друг или някоя друга, която узурпира чужди права, сее бури, която „взема ума” и унищожава. Наистина е странно да виждаме хора с образование, енергични, със силен характер, да се държат вяло, безхарактерно, безсрамно и нерешително, под влиянието на трето лице, което обикновено действа съзнателно и методично, целейки разпадането на съществуващия брак и неговата собствена реабилитация.   Църквата знае, че взаимната вярност на съпрузите е основен фактор за успеха на брака и затова не само чрез нейните общи наредби, но и с конкретни поучения по време на Тайнството подчертава този дълг и се моли Бог да удостои младоженците да запазят неосквернен техния венец, неопетнено тяхното ложе и да водят неосъдителен живот. Всичко това наред с много други неща подчертават колко неотложно е избягването на всяко беззаконие в рамките на брака и запазването целокупната любов, която кове нерушими връзки между съпрузите. Така потъпкването на съпружеската вярност е откровено нарушаване на свещените наредби и божествени заповеди, нещо, което изглежда не ценят толкова много някои модерни съпрузи. Това, което всеки вярва, не може да бъде критерий за оценка на неговите дела, когато те противоречат на Божия закон и ощетяват несправедливо трети лица.
  Всичко това, което отбелязахме досега, ни убеждава, че злото е силно и сътресението, което предизвиква в основите на семейството, е огромно. Лечението зависи от съгласуването на хората с Божията воля. Държавните закони, които също наказват беззакония от такъв тип, не са в състояние да ограничат злото. От мнозина само малцина заплащат потъпкването на своята клетва. Другите остават безнаказани и продължават покварата. Само просветлената от Божия закон съвест може да обуздае страстта, да просветли ума и да вдъхне целомъдрие. В противен случай бракът се поклаща и корабокрушенията се умножават. Бракът може да се спаси само когато Христос стане благословеният обитател на дома. Христос е единственото неотложно трето Лице – когато Той влезе сред съпрузите, ги освещава и неутрализира всеки кроеж срещу брака.
  Липсата на душевно единство между съпрузите
  Според определението на значимия римски законник Модестин бракът е „обединение за цял живот”. Това означава, че съпрузите трябва да постигнат тъждество във всичко по такъв начин, че да създадат предпоставки за успеха на тяхното семейното огнище. По-специално трябва да се опитат да постигнат съвършен контакт, който обединява душите и полага основите за преодоляването на всички проблеми в тяхното общо съжителство. Този душевен контакт и единство позволява на съпрузите да се чувстват едно цяло и едно битие и така да бъдат силни във всяко неблагоприятно житейско обстоятелство.
  Много фактори допринасят до голяма степен за постигането на това душевно единство. Някои от тях са обективни, каквито например са образованието и развитието на съпрузите, подходящата възраст и т.н. Други обаче имат субективен характер, зависят от волята на самите лица, които са съединили своя живот в рамките на брака. Факторите от този тип играят особена роля в постигането на желаната цел. Преди всичко съпрузите трябва да поискат да се съединят душевно. Навярно това изглежда странно. Но е известно, че определени пъти не се полага никакво усилие в тази посока, защото, много просто, съпрузите не го искат. След това е нужно бързо усилие и борба за постигането на тази цел, защото душевното сближаване между две непознати до вчера лица не е нещо лесно. Когато кръвната връзка не е достатъчна, за да съществува неизбежно това единство, тогава разбираме колко борба е нужна, за да се постигне това единство между лицата, които нямат общ произход. Това усилие обаче трябва да става методично и системно, защото в противен случай не води до положителен резултат.
  Някои елементи, които съставят едно такова системно усилие, е, от една страна, взаимността, а от друга – настоятелността. Взаимността означава, че и двете страни правят усилия за душевно сближаване. В противен случай това, което единият съгражда, другият го руши, и това, което единият сее, другият го изкоренява. Стъпките за душевното сближаване трябва да са общи, за да може разстоянието, което дели двете лица, по-бързо да се скъси и преодолее. От друга страна, настоятелността в това усилие е неоценима в конкретния случай. Цялото начинание е трудно и почвата много пъти неподходяща. Лица повечето пъти с различен произход, с различно мислене, с различен душевен състав, с различни дадености трябва да живеят заедно, под един и същ покрив, да имат същите проблеми, общи радости и скърби. Проблемът се изостря, когато двете лица имат различни разбирания за живота, различни перспективи и стремежи. Тогава душевният контакт става проблемен и семейството се свежда до обикновено съвместно съжителство.
  Но това, което трябва да съществува тук успоредно с неуморното търпение и настоятелността, е любовта между съпрузите. Любовта и само любовта е в състояние да преодолее преградите и границите, които поставят разнообразни различия, и да доведе до реален душевен контакт. Защото автентичната и прагматична любов познава задълженията и жертвите заради възлюбеното лице и е готова да покрие с покривалото на търпимостта всяко изостряне (на отношенията), което би възпрепятствало гладкостта на душевната повърхност, след като любовта „всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява” (1 Кор. 13:7). Без любов грешките на другия се преувеличават, недостатъците обстойно се претеглят и всяка слабост се мери с линийка. Така обаче вместо единство се създава „голяма пропаст” между съпрузите, което е най-сигурния път за към развода.
  Днес най-честата причина, която съпрузите изтъкват за разтрогването на брака е т.нар. „несходство на характерите”, което всъщност означава липса на душевна свръзка между тях. Бракове, които са били сключени с мечтата за постигане на успех, за да бъдат „парници” на любов и радост, след известно време се сгромолясват и разпадат поради липса на реална любов и душевна свръзка. Съпрузите са били чужди преди брака – чужди продължават да бъдат и в брака. Те не са успели да сближат своите души. Задържали са листенцата на своето сърце херметически затворени и са оставили плътно затворени своите душевни домове. Така стигнали до раздялата.
  Еманципацията на жената
  В нашия век феминистичните проповеди, както днес се наричат разтръбяваните тенденции към еманципация на жената от „робството” на мъжа, имат голям отглас и широк отзвук сред масите. Феминизмът се появи като движение за освобождаване на жената от всичко, което е детерминирало нейното естествено, социално, професионално и семейно положение съгласно патриархалните традиции, където първа и основна дума имал мъжът. Феминистките по целия свят се стремели по всякакъв начин към равенство между двата пола и избрали за свой лозунг проникването във всяко едно пространство, което дотогава принадлежало изключително на мъжа, подчертавайки с това тяхното желание да не бъдат лишени от нищо. Така много бързо започнали да се появяват симптомите на преодоляването на разстоянието, което по естествен начин разделяло мъжа от жената, докато всяка стъпка в тази насока се характеризирала като завоевание на женския пол в ущърб на мъжкия, сякаш се касае за два враждебни лагера, където всеки се старае да напредне в ущърб на другия.
  Като оставим настрана другите последици от феминистичните движения, каквато например е тенденция за освобождаване на жените дори от религията, която обявили уж за виновна за дотогавашното поробване на жената спрямо мъжа, ще се спрем върху резултатите от феминизма в семейството. Тук жената поискала да отхвърли своята собствена природа, за да постигне откъсването от оковите на дома. Според правилното разбиране съпругата и майката е царица на дома, но така тя предпочела да остави дома в ръцете на слугинята или възпитателката, преценявайки, че нейното място е повече навън, отколкото в дома. Това разбиране довело жената до упражняването на професия, до възприемането на административни отговорности, до изучаването на изкуствата и науката и въобще тя взела „хляба си в собствени ръце”. Това станало не толкова поради реална нужда, колкото поради нагласата да не изостане в нещо, както мислела, по отношение на мъжа, но забравяйки, че дори нейната биология я поставя в т.нар. слаб пол, който от Бога и от природа е натоварен с една нежна и свещена мисия. Тук трябва да направим едно уточнение. Не сме нито против образованието, нито против развитието на жената, нито за тиранично мъжко господство над нея, сякаш тя е лишена от всякакво човешко право. Вярваме, както ни учи нашата вяра, че мъжът заема първо място, но и жената идва веднага след него. Тя не е „подножие” на мъжа, нито негова слугиня в семейството. Напротив, в семейството тя е призвана да изиграе значима роля и като съпруга и като майка. Това, което отказваме на жената, е потъпкването на нейната природа и претенцията за положение, което всъщност не й принадлежи. Тази мутация на нейното положение бързо я извела от нейните естествени рамки и много пъти придала чужди измерения на нейната мисия. Така жената под влиянието на феминистичните тенденции станала по-малко жена, загубила много елементи от нейната своеобразна ипостас и навярно спечелила света (хората), но загубила себе си.
  Днес много семейства преживяват криза поради факта, че жената забрави своите дела и се предаде маниакално на завоюването на желаното равенство с мъжа. Това практически означава, че жената не само отрича основната роля на мъжа в домашните въпроси, не само се конкурира с него във всички полета, а изоставя домашните си занимания като унизителни за нея, предпочитайки да се отдаде на интереси извън дома. Жените, които по този начин изразяват своя феминизъм, грешат много. Защото истинската жена придобива ценност тогава, когато жертва себе си за осъществяването на нейната мисия в семейството. Много семейства не познават жената нито като домакиня, нито като съпруга, нито дори като майка. Познават я като госпожа от светския салон, със светския живот, с интереси, които много пъти са чужди на нейното предназначение и с прояви, които в крайна сметка по-скоро излагат, отколкото извисяват нейната личност.
  Еманципираната жена трудно се съвзема. Отварянето към светския живот не остава без последици. Рано или късно ще се появи кризата в отношенията между съпрузите. Мъжкият егоизъм ще се конфронтира с женския инат. А пред проблемите на семейния живот отслабената женска интуиция и съобразителност ще изпаднат в инерция, за да отстъпят място на раздялата и катастрофата.
Откъс от книгата „Кризата в съвременното семейство”
превод: Константин Константинов
Източник: www.pravoslaven-sviat.org

ОБРЪЩЕНИЕ на Българския патриарх Неофит по повод настъпването на новата 2018 година

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА ЧЕДА НА СВЕТАТА НИ ЦЪРКВА,
  Премъдрият Бог, сътворил този свят, е определил за човека да живее във времето. Времето е особен дар и затова ние трябва да го ценим
  (вж. Еф. 5:16), защото никой от нас не знае колко ни е отредено да живеем тук, на земята. Не е в наша власт да знаем „времената и годините”
  (Деян. 1:7), но наш дълг е да използваме всяка минута, за да служим Богу, да пребъдваме в Него и да следваме заповедите Му.
  Встъпвайки в новата година, трябва да благодарим на Господа за всичко (вж. 1 Сол. 5:18), което се е случило през изминалата година. Трябва да имаме съзнанието, че трудностите, скърбите и страданията са изпитания, през които сме преминали, „та изпитаната наша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато”

  (1 Петр. 1:7). Сложните житейски ситуации са онова изпитание, което ни показва дали постъпваме като християни, или като хора, които не искат да знаят за Бога.
  Ние трябва да благодарим на Бога за тези духовни уроци, които ни е преподал, да Му благодарим за това, че удължава дните на нашия земен живот, че ни дава време за покаяние и изправление, за назидание в доброто, за участие в тайнствата на Църквата, дава ни възможност да разкрием Божия образ в душата си.
  Измина една нелека година - на несигурност, на терористични атаки, взели десетки човешки жертви, напомнящи ни колко бързопреходен е човешкият живот. Но нашата жива вяра ни помага да посрещаме изпитанията, които Бог ни изпраща, без да униваме, а помъдрели от тях - с още по-голямо усърдие да се стремим да възрастваме духовно. Разбира се, неведоми са житейските ни пътища занапред, но ние като християни трябва да живеем така, че във всеки момент да сме готови да застанем пред Престола на Всевишния, защото не знаем „ни деня, ни часа, когато ще дойде” (Мат. 25:13) Господ Иисус Христос в Своето Второ пришествие. Затова да оставим „всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета” (1Петр. 2:1); да изгоним от сърцата си всичко, което осквернява нашето естество, когато ние с думи и в мислите си обиждаме своите ближни; да не допускаме да има помежду ни „раздори и разногласия” (1 Кор. 3:3); да не отвръщаме „зло за зло”, а винаги да желаем „доброто един другиму, и на всички” (1 Сол. 5:15).
  Всеки от нас има свой път в живота, своя сфера на дейност, на която ние отдаваме душевните и телесните си сили. И колко е важно силата на доброто, свързваща всички православни хора, да не оскъдява, братската любов да се преумножава, а съгласието в човешкото общество да крепне, както би трябвало да крепне православната вяра във всяко сърце. Имайки вяра, ние откриваме истинския смисъл на живота. Вярата ни укрепява и ни помага да понасяме всякакви лишения, неуредици и човешки страдания.
  На всички чеда на родната ни Църква, живеещи в родината и извън нейните предели, благопожелаваме да се подвизават „с добрия подвиг на вярата” (1 Тим. 6:12), като положат „всяко старание”, за да привнесат „към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов” (2 Петр. 1:5-7). Господ да благослови всички нас да живеем във вярата, да крепнем в надеждата и да пребъдваме в любовта!
  Честита и доброплодна да е Новата 2018 година!
† Н Е О Ф И Т
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Източник: www.bg-patriarshia.bg

От св. Антоний Велики

  “Странно е да благодарим на лекарите, които ни дават горчиви и неприятни лекарства за здравето на тялото, а да нямаме благодарност към Бога за трудностите и изпитанията и да не разбираме, че всичко става за наша полза, според както е дадено да стане, и съгласно с Неговия промисъл”. Св. Антоний Велики

Какво означава думата "късмет"

  "КЪСМЕТ" - това е ИМЕ НА БЯС! Бъдете бдителни, пожелавайте си един на друг благополучие и Божия помощ, а не беса! "Аз виждам, че в някои упоменания вие упоменавате беса Късмет, написвайки "за късмет на дъщеря ми", "за късмет на сина ми", "за късмет на семейството ми". Как сте ми записали вие дявола в поименика за поменаване? Вие знаете ли кой е бил той Късмет? Това е бил най-големият демон, който е покосил милиони души. Молох, или "Късмет", е бил бога на щастието при римляните, шумерите и картагенците. Какъв е бил този бог Молох или "Късмет", как ние го назоваваме днес?
  Неговата статуя е отлята от мед и сребро и била возена на колесница на две колела.
  От задната той имаше медна фурна, а пред него - меден тиган; отзад в Късмета хвърляли дърва докато се нагрее. А неговите жреци носели големи наточени брадви. Каква жертва е приемал Късмета ?
  Само бебетата от ръцете на майките. Те идвали в селото, където живеели и бутали колесницата на Късмета с тигана нажежен до червено, викайки пляскайки с ръце: "Който иска късмет, нека принесе жертва на Късмет!" И чувайки безумните жени си говорели една на друга: "Кръснице, ти ще дадеш ли твоето дете? - а тя отговорила"ще го дам за да имам късмет!" Взела бабата детето от бащините ръце и го предала в ръцете на идолослужителя, той го нарязвал на парчета и ги поставял на тигана Късмет за да се опекат. Така по 40-50 деца на веднъж поставяли на тигана.
Архимандрит Клеопа (Илие) - Старец Клеопа
Искате ли късмет от билетчета за търкане, тото, бинго, лотария, игрални зали и т.н.?

Поучение от Стареца Клеопа

  Дяволът пости – нали никога не яде, пази девство – не се жени, бодърства – нима спи някога? Значи ти се трудиш, а той стои празен? Не става така! Или мислиш, че ако се надбягваш с него, ще го изпревариш? Та той за един миг ще се озове на другия край на земята. Само по един начин ще го победиш – ако мислиш така: „Аз съм прах и пепел, аз съм грешник, за нищо не съм годен и съм недостоен даже да живея на земята, аз съм едно нищо, кръгла нула!” От едно единствено нещо се бои дяволът – от смирението. От нищо друго. Ти може да си такъв ревностен подвижник, какъвто светът още не е виждал, но ако не можеш да помолиш за прошка, то ти си поруган от него; ти си метла на дявола.
Старецът Клеопа

Mитрополит Борис до учителите в Неврокопска епархия:

  "Отправям в името на общонародното добро сърдечен зов и настойчива молба към всички учители в югозападните покрайнини на нашето единно отечество (Неврокопска епархия): Да образуват във всички училища православни християнски дружества и да се грижат усърдно за тяхното преуспяване. Да взимат участие в православните християнски братства. Да образуват църковни училищни хорове. Да дават където им е възможно своето ценно съдействие на нашата родна Църква и на нашите свещеници, за да могат те да изпълнят по-добре своята мисия сред нашия народ"
(Окръжно № 2651/2. X. 1935 г.).
От това окръжно послание се разбира, че митрополит Борис не е искал да действа самостоятелно в проповядването на словото Божие, а е искал да прибави в работата си всички възможни начини за възпитанието на младото поколение, а именно двата най-големи и основни фактора семейството и училището.
Публикация на "Църковен вестник", бр. 19 , 2013г.

На 18 август църквата чества успението на св. Йоан Рилски

  На 18 август Църквата чества един от трите празника, посветени на най-българския светец. Роден в с.Скрино в Осоговската планина, около 876, преп. Йоан Рилски е небесен закрилник и ходатай пред Бога на целия български народ. Приел монашеството, преподобният се отдава на подвижнически живот, като оставя суетата на заобикалящия го свят. Борейки се с изкушенията на дявола, известно време той живее във Витоша и Руен., след което се преселва в Рила. В непристъпните недра на планината негови единствени съжители са дивите животни. Пребивавайки в пост и молитва, покровителят на българския народ укрепва духовно и достига високо нравствено съвършенство. Отдалечил се от света, пустинникът не забравя своя народ, който изживява тежка духовна криза в онзи момент, а непрестанно отправя горещи молитви към Бога за неговото спасение. В непреходните рилски височини преп. Йоан не остава скрит за своите съвременници, които го търсят, за да се поучат от наставническото му слово и получат неговото благословение.

  Скромният отшелник от Рила планина живял през X век, по времето на св. княз Борис, на сина му Владимир и на цар Симеон и на сина му св. цар Петър. Известно е от историята, че благочестивия български цар Петър също търси съветите му. Още приживе наричали Йоан земен ангел и небесен жител. Заради голямата му вяра и духовност Бог му дал дарбата да помага на хората и да върши чудеса.
  След многогодишен духовен подвиг, в залеза на своя живот светителят основава свое братство и построява Рилския манастир, чиито пръв игумен е той. Оставеният от него монашески устав е пример за подражание за всички бъдни поколения. През 946 на днешния ден рилският чудотворец завършва блажено земния си път. Погребан е в манастирския храм.
  Църквата в тропара на празника му разкрива светостта на неговия живот: "Основа на покаянието, ръководство за умиление, образец на утешение и духовно съвършенство бе твоят равноангелски живот, Преподобни. Защото ти пребъдваше в молитви, постничество и сълзи. Отче Йоане, моли Христа Бога за нашите души".
  Запазил в нетление тялото му, Бог прославя своя угодник чрез множество изцеления и чудеса, които извършва то. Нетлението на тялото му е разкрито на 19 октомври, деня в който светите мощи са пренесени в пещерата, в която е живял в Средец. През 1183 г. унгарският крал Бела III отвоюва Средец от византийците и отнася мощите му в Унгария, откъдето са върнати след четири години. След Освобождението на България от византийско робство, цар Асен I ги пренася в столицата Търново през 1195 г. Те са се пазели в храм номер 8 на хълма Трапезица. През 1496 година, след като получили разрешение от султана, монасите от Рилската обител върнали мощите на светеца от Търново в дома му – Рилския манастир. Това събития Църквата отбелязва на 1 юли.
  Станал средище на духовен живот, основаният от светителя манастир, носещ неговото име, въпреки безчинствата извършени от комунистите в светата обител, е едно хранилище на националната самобитност и обединяващ духовен център на българщината, който ни дава право на гордост. Въпреки, че св. Йоан Рилски е почитан като общобългарски светец, славата му се разнася из целия Балкански полуостров и в Русия.

Автор: Ана-Мария Кръстева
Взето от: www.pravoslavie.bg

„Имат ли място чудесата на Свети Иван Рилски днес и защо?“

  Имат ли място чудесата на свети Йоан Рилски в живота на нас-днешните българи и защо? Интересен въпрос! Нима ние днес сме по-различни от тези, живели преди сто или петстотин години, или преди хиляда. Нима човешката душа се е променила, нима е станала по-различна?! Може ли стремежът на човешкия дух към Неговия Създател – към Бога да се промени, или той остава все така жаден за Неговата правда, любов и благодат?!

  Ах, какво би и било на тази душа, ако не беше светозарното застъпничество на светиите – тези „кандила“ запалени от Бога за нас, в тъмнината на света, в утробата на краткия ден и преходната нощ.
  Свети Йоан е нашият светилник, Рилското кандило, неизменно, не гаснещо, неподвластно на времето и човешката история. Той е божествен съд, чудо, от което се разлива божествената благодат, разпръскваща чудните си капки в човешкото време и създаваща необясними за човешкия разум промени, наричани от човеците чудеса.
  Аз мисля, че и днес, все така, човешката душа търси Божествената светлина, за да се сгрее. И днес страстите, които пленяват очите и сърцата ни са същите, както и по времето на Божия угодник Йоан. Все така шестват сребролюбието, чревоугодието, блудството и съратниците им и пленяват в мрежите си невнимателните люде. Но Свети Йоан е този постник и пустиножител, който върна среброто на царя, да го използва за царството си и не протегна ръка към богатите дарове, но държеше душата си чиста от угаждане и прелест. Колко много са храните и питиета, колко достъпни са те за много хора, така че да карат мнозина да бленуват за временната им наслада. Но дори малките деца трябва да знаят за него – чудото, което ни завеща да внимаваме със „сребролюбивата змия“ и с любов ни зове: "Търсете първо царството Божие и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.". Този непреставащ викащ Йоанов глас е Божието чудо за нас, грешните и слабите човеци.
  Колкото са песъчинките в пясъка, толкова са кривите пътеки, дето примамват човека с ученията си, кое от кое по-сложно, прибляскващи с фалшивия си блясък, и все различни и уж модерни, според времето си. Но нима има нещо ново под слънцето, освен Христос? Няма! И нашия духовен отец с прости чудни думи, продължава да ни поучава: „завещавам ви да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения...“. Толкова много хора са получили тази духовна чудна храна и са останали в лоното на майката Църква, разпознаващия я, както новороденото познава майката, която го е родила сред останалите чужди жени и майки.
  Поглеждайки изтърканите плочи пред Рилската света обител, водещи до скъпото и чудодейно тяло на свети Йоан, дори не можем да си представим множеството хора, преминали през тях. Не спират стъпките по тях към него – нетленния Йоан. Този, който се удостои с неизказана Божия благодат, с чудотворно тяло. Колко ли са хората, отнесли в душите и домовете си частици чудеса от Божия съсъд – рилския пустиножител свети Йоан? Колко ли са децата родени по неговото застъпничество пред Бога? Само Бог знае. Но независимо от лекарското изкуство, неплодни утроби се отварят и бездетни семейства отдават Богу хвала за чудотворството на свети Йоан. Познавам такива семейства, и не е случайно, че са много тези, които носят името му, а с него и светата му закрила.
Така, както е неизменна Божията сила, като е неизменно нетленното тяло на свети Йоан и са неподвластни на времевия контур завета и наставленията му за праведен живот тук на земята, и стремеж към безсмъртното, към Христос, така са неизменни и чудесата на многообичания закрилник на човеците свети Йоан Рилски Чудотворец, от които най-голямото чудо е той самият.

Мирела Кючукова

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

  Скъпи братя и сестри, днес Църквата възпоменава Успението на Пресветата Владичица наша Богородица. Днес аз искам да обърна вашето внимание върху това каква била Божията Майка. Както говори преданието, тя и външно, и вътрешно била много цялостен Човек. В говора й винаги имало тихост, никога от устата й не излизал никакъв укор, никаква гневна дума. С целия си образ те излъчвала покой, мир, тишина и радост. Всичко в нея говорело за пречистата й душа.

  Вижте как била възпитана тя. Дългоочаквана дъщеря на родители, които дълго время нямали деца и получили чадо по Божията милост. Всичко три години тя била възпитавана в семейството от родителите си. После те я дават на възпитание в храма. Какво виждаме? Ние виждаме Божията Майка на ръкоделие, ние я виждаме да чете Свещеното Писание. Ние виждаме как раздавала на бедните тази храна, която й се полагала в Йерусалимския храм. Ние виждаме как тя със смирение приема волята Божия, когато била дадена за невеста на Йосиф Обручника, всъщност на стареца, защото той би пазител на нейното девство. Но и самият този немощен човек се нуждаел от грижите на тази шестнадесетгодишна девойка. Тя му служила като на баща.
  Бих искал да ви кажа, че трябва да обърнем внимание на това как ние днес възпитаваме нашите деца. Колко много днес се говори за външно обучение, за външна премъдрост, но колко малко ние днес виждаме истинско добро възпитание в семействата. Родителите често се отклоняват от възпитанието, стараят се да прехвърлят отговорността на детската градина, на училището, на бабите, още на някого, стараят се да се утешат с това, че постоянно се трудят, за да бъдат децата сити и облечени. Но когато няма възпитание, култура, истинска образованост, тогава това е само във вреда на човечеството. Затова ние виждаме много често, че децата са непочтителни към своите родители, че между децата и родителите има конфликт.
  Защо става така? Понеже е загубена културата на общуване в семейството. Понеже, за съжаление, възпитанието отива на заден план. И нашите деца растат като плевели, сами по себе си. За да израстне цвете, е нужен голям труд, но за да израстнат децата, е нужен стократно повече труд. За съжаление, много често родителите не искат да се трудят. Едно и също чувам, че желаят да поживеят за себе си. Иска ни се и това, и това, а децата някак си сами да израстнат пред телевизора, пред компютъра. Не трябва тогава да се учудвате, че когато тези деца пораснат, те няма да се нуждаят от вас. Колко разсъждения днес на тема повишаване на пенсионната възраст. Но преди сто години никой на никого никакви пенсии не е плащал. Нямало никаква пенсионна система. Децата се грижели за своите родители, хранели ги, издържали ги. И затова раждането и възпитаването на децата било за родителите жизнена необходимост. Те разбирали, че ако децата им ги изоставят на преклонна възраст, тогава никаква държава няма да им помогне. Вече липсва тази потребност от възпитанието, традициите на възпитанието са загубени, защото хората са загубили църковност.
  Възпитанието се изгражда върху Божиите заповеди. И Законът Божи трябва да бъде запечатан в сърцата на нашите деца. Тогава и те ще бъдат възпитани иначе. Днес възрастните често не могат да възпитат своите деца във вярата, защото сами нищо не знаят.
  Да се помолим днес на Пресветата Владичица наша Богородица Господ да пази всички нас. Божията Майка да изправи това, което ние сами, възрастните, не можем да направим за нашите деца. За това е нужна нашата гореща молитва към Богородица. По покайния вопъл на майките и бащите Божията Майка и Господ да изправят нашите грешки, да възпълнят нашето неумение да възпитаваме децата, но всичко това трябва да бъде съпроводено с покаяние и с гореща любов. Амин.

Автор: Епископ Антоний (Азизов)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Взето от: www.pravmladeji.org

Относно ропотът и негодуванието

  Забелязали ли сте, че някои хора винаги мърморят? Имам един добър приятел, който винаги започва своята история за последното си пътуване, като постоянно ми разказва за всички проблеми, които е имал с авиокомпаниите. Аз съм пътувал много и обикновено не съм имал някакви особени трудности, освен случайно забавяне или загубена торбичка, но като цяло съм благодарен, че полетът ме отвежда от точка А до точка Б в много кратък период от време, без много да му мисля. Но защо този човек винаги има толкова тежки проблеми, когато пътува? Моето единствено заключение е, че той просто е недоволен от всичко. Това е начинът, по който той гледа на света и следователно го преживява отрицателно.
  Това отношение може да бъде много опасно за нашето духовно благополучие. Отрицателните мисли могат да запълнят умовете ни и да развалят възгледа ни за доброто, което е навсякъде около нас. И ние не сме в състояние да виждаме и да изпитваме Божията благодат в нас.
  Св. Паисий Светогорец разказва за следната история като пример:
  „Познавах двама фермери в Епир. Единият от тях беше семеен човек, който имаше няколко малки ниви и възлагаше всичките си грижи на Бога. Той работеше, колкото можеше, без тревога. Той си казваше: „Ще направя толкова колкото зависи от мен“. Понякога някои от балите сено се повреждаха от дъждовете, защото не ги събираше навреме, докато други бяха разпръснати от вятъра; и въпреки всичко той казваше: „Слава на Тебе, Боже!“ и всичко вървеше добре за него. Другият фермер имаше много ниви, крави и т.н., но нямаше деца. Ако го попитате „как си?“ той винаги ще отговори „Остави, не питай!“. Той никога не казваше: „Слава на Тебе, Боже“, винаги роптаеше. И така, ще видите – понякога някоя крава от неговите ще умре; понякога нещо неприятно ще му се случи, понякога нещо друго. Той имаше всичко, но не постигна никакъв напредък“.
  И така, какво е духовното поучение тук? Ако сме свързани с отрицателни мисли през цялото време, ние никога няма да усетим Божията благодат. Ние се разлъчваме от Бога. Както казва старецът Паисий: „Как можем да вкусим Божията благодат, ако Той ни дава например банани, а ние мислим какви по-добри неща може би яде някой друг?„. Тези, които приемат с благодарност това, което Бог им дава, развиват духовна чувствителност и са способни да познаят и да изпитват Божията любов към тях. Тези, които непрекъснато роптаят и мърморят, пропускат Неговите енергии, които винаги ги утешават и ръководят. Те не могат да видят Бога, защото са обвързани със собствените си отрицателни мисли.
  Старецът Паисий добавя: „Ние не разбираме, че щастието е във вечността, а не в суетата„.

Източник: orthodoxwayoflife.blogspot.bg
Превод: Павел Стефанов
Взето от: www.bogonosci.bg

СЛОВО НА ПРАЗНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА ГОСПОДА БОГА
И НАШ СПАСИТЕЛ ИИСУС ХРИСТОС

  Сърдечно поздравявам всички вас с празника Преображение Господне. Самото название на празника говори, че нещо се е изменило в човешкия живот. Когато четем Евангелието, тогава разбираме, че това изменение е преображение, нашият Господ и Спасител се явил на своите ученици-апостоли на Таворската планина. В човешката природа Той открил своята Божествена слава и апостолите, които се молили на върха заедно с Господа, се сподобили с това дивно видение как човешката плът придобива Божествени очертания. Те се сподобили да видят това изменение в живота, което настъпило не само с техния учител и Господ, но което отсега настъпвало и в техния живот, защото тази нетварна Таворска светлина просвещавал и освещавала техния живот. И всеки път, когато ние възпоменаваме това дивно събитие – Преображение Господне – ние се обръщаме към Бога с голяма молитва да преобрази нашия живот. Ние често измолваме тези изменения за нашето Отечество, за нашия край, народ, семейство и, на последно място, се молим Бог да измени и нас. Но изглежда, че от християнска гледна точка това би било неправилно: нали, за да се измени всичко наоколо – трябва да се измени всеки човек. И преди всичко, всеки трябва да проси това изменение за самия себе си.

  Преподобният старец Серафим Саровски казвал, че ако придобием благодатта на Светия Дух, тогава около нас ще се спасят хиляди. Не хиляди хора трябва да спасяваме, а сами себе си да изменим, за своя живот да се замислим, да започнем от самите себе си.
  А как е възможно да се постигне това преображение, това изменение, защото всеки от вас от своя житейски опит знае колко леко изменя всичко наоколо и колко сложно е да измени самия себе си. Макар и в нещо да се измени. Когато се опитваме да осъществяваме това духовно дело, тогава ние разбираме, че нашите човешки сили не стигат за това и ето тогава ние се обръщаме за помощ към Бога и в молитвата намираме тази Божествена сила, която е в състояние да ни измени. Така било и на Таворската планина: след молитва Господ дарувал на Небесния човешки род в лицето на апостолите Петър, Яков, Иоан да види Своята слава. Без молитвата е невъзможно нищо да се свърши в нашия живот. Ние понякога извършваме, може би, често, съборната молитва, но забравяме за тази постоянна вътрешна молитва, която трябва да вършим неотстъпно преди началото на всяко дело, преди началото на всеки ден, призовавайки Божията благодат да действа в нашия живот.
  Спасението и Божията милост могат да дойдат в нашия живот тогава, когато откриваме на Бога своето сърце, когато отправяме към Него своите молитви, когато не отстъпваме от Божиите заповеди и от пределите на нравствения живот. Да даде Бог на всички вас това вътрешно преображение, което, безусловно, и външно ще се отрази на нашия личен, семеен и обществен живот.

Автор: Митрополит Меркурий (Иванов)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.rostoveparhia.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ЗВЯРЪТ НА ГНЕВА

  Духовно-когнитивните компоненти на гнева са отдавна познати на нашите църковни отци. Св. Василий познава загубата на разума в състояние на гняв. „Това прави човека напълно като животно… всъщност даже не му позволява да остане човек изобщо, тъй като той вече не притежава помощта на своя разум.“
  В този контекст възниква един интересен духовен въпрос. За да можем да се възприемем като „накърнени“ в степен, в която оправдава гнева и отмъщението, ние трябва да се смятаме за много „важни“. Св. Василий казва: „Гневът подхранва недоволството. Душата, която жадува за отмъщение, постоянно подтиква човека към това да отмъсти на тези, които са му нанесли обидата.“ (Св. Василий Велики, проповед 10). Аз съм толкова важен, затова съм над другите и имам правото да се отнасям строго спрямо тях.

  Какъв е коренът на тази реакция? Страстта и греха на гордостта. Св. Марк Подвижник (Philokalia V. I) пише: „Страстта се усилва най-вече от гордостта. И докато се усилва толкова, тя не може да бъде унищожена. … Затова е невъзможно да бъде унищожена структурата на злото в душата, защото тя е твърдо вкоренена в гордостта.“ Пастирът на Ерм (Книга ІІ, заповед 5), който е видял Светият Дух, задушен от гняв, казва: „Защото той е задушен от нечестивия дух и не може да се яви пред Господ, както желае, тъй като гневът го осквернява. Господ обитава в дълго страдащите, а дяволът обитава в гнева.“ Авва Агатон пише, че гневът води до духовна смърт: „Сприхавият и раздразнителен човек, дори и да е способен да възкресява мъртви, няма да бъде приет в Небесното царство.“ Друг от светите отци, авва Пимен, гледа на гнева, като нещо, което направо заличава този, който смята себе си за монах. „Не може да има оплакващ се и отмъстителен монах, склонен към гняв. Това означава, че всички, които имат такива недостатъци, всъщност не са монаси, дори и да носят схимата.“
  Човек е създаден по Божий образ и като Божие творение, затова ние сме призвани да бъдем „като“ Него (Битие 1:26). Църковните отци казват, че Божия образ в нас това са нашата свободна воля и интелект. Това означава, че за да бъде като Него, човек трябва да избере „доброто“. Да изберат доброто, за нашите прародители, е означавало да се покорят на своя Създател, т.е. да не се правят на богове, опитвайки плодът за познаване на доброто и злото (Битие 2:17). Блажени Августин отбелязва, че човекът е пожелал духовна власт, която е отвъд човешката сътворена природа и според неговото тълкуване, значението на този пасаж е, че Адам и Ева са си помислили, че имат познание за Бога.
  Когато по-нататък Бог разкрива Своята воля под формата на Закона – Десетте заповеди (Второзаконие 5:6-21), там са изредени и други забрани към Неговия народ. Но когато се изпълнило времето и Бог изпратил Своя „единороден Син“ нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос, Той ни разкрива пълнотата на това какво означава да бъдем „като“ Него. Нашият Господ ни казва: „Нова заповед ви давам, да любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и вие един другиго.“ (Йоан 13:34,35).
  Каква по-голяма любов от тази би могъл да има Бог Отец към нас? Но въпреки че е Бог, Той изпрати Своя Син да приеме нашето естество, така че ние – цялото човечество, да можем да бъдем издигнати до Него? „Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.“ (Йоан 3:16). Нека да размишляваме за някои от нещата, които нашият Господ ни е казал за любовта. „Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.“ (Матея 6:14-16). „… чедо, прощават ти се греховете.“ (Марка 2:5). „Не съдете, за да не бъдете съдени.“ (Матея 7:1).
  Как постигаме тази любов, която ни е показана от Отца и Неговия Син, нашият Господ, Бог и Спасител Иисус Христос? Св. Павел ни казва: „Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба. Но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа. “ (Ефесяни 4:31, 32). Нашето призвание като част от Божието творение, като членове на Христово тяло – Църквата, е да растем и да се реализираме, да открием онези несъвършенства в себе си, които са като бариера и ни пречат да бъдем „като Бога“, които ни пречат да показваме любов и простителност. В съответствие с думите на Св. Павел, нашите емоции като гнева, са точно това несъвършенство и бариера. Когато се стремим да се гневим по-малко, можем да растем в любовта към Бога и към нашия ближен!
  Текущите научно психологически изследвания ни помагат да разберем когнитивната структура, която поддържа и предизвиква гнева. Освен че ни помагат да разберем как възниква гнева, тези изследвания също ни помага и да използваме психологически техники, които пък от своя страна могат да помогнат за преодоляване и предотвратяване на гнева. Когнитивно-поведенческият модел на емоционалната дисфункция (Бек, Шау & Емери, 1979; Елис, 1962) се оказва ефективен в това отношение.
  Бек посочва като тема на гнева съществуването на „значително нарушение и смущение“. Чувстваме, че все едно някой е нахлул в нас без покана, или в някого или нещо, което обичаме и притежаваме, което смятаме за продължение на самите себе си. Според този модел, емоции като гнева, са резултат от изкривени или нерационални вярвания, нагласи и познания. Ситуациите (нещо, което някой е казал или извършил, или събития, които са се случили) не предизвикват и не причиняват това да сме разстроени.
  Ние се разстройваме заради хора и събития, поради начина, по който ги тълкуваме и така ставаме нефункционално ядосани, тревожни, депресирани или просто функционално раздразнени, загрижени и разочаровани. Ако нашето мислене е ясно, рационално и не е изкривено, имаме нормални чувства, тъй като определяме нещата като: търпими неприятности, грижи и поносими разочарования. Ако нашите „интерпретации“ обаче са нерационални или изкривени, ние се разгневяваме, силно се притесняваме и падаме духом. Елис отдавна е посочил, че емоции като гнева увеличават проблемите ни и се получава „ефекта на доминото“. Първоначално имаме проблем, който се явява като „активиращо събитие“. Нашият гняв като емоционална реакция е нов проблем, който увеличава първоначалния проблем, което пък от своя страна е свързано с други нефункционални резултати и т.н.
  Това е било така ясно разбрано от един от нашите духовни отци – пастирът на Ерм, който, във връзка с посланието на нашия Господ, казва: „Но гневът е глупав, несправедлив и безсмислен. И така, безумието ражда огорчение, а огорчението ражда гняв, а гневът ражда ярост. Тази ярост, която е продукт на толкова много злини, в крайна сметка се превръща в един голям и нелечим грях.“ (Книга II, заповед 5).
  Когнитивните психологически изследвания намират подкрепа за седем когнитивни изкривявания, свързани с гнева и другите нефункционални емоции:
  Селективната абстракция – при нея човек се фокусира върху едно събитие, изключвайки други. Една майка, например, обръща внимание на двойките и тройките в бележника на сина си, като пренебрегва петиците и шестиците. Тези двойки и тройки стават фокус на нейния гняв.
  Случайният извод – при него човек стига до заключение, неоправдано от фактите в една двусмислената ситуация. Например, един енориаш поздравява енорийския свещеник в храма, но свещеникът не му отговаря, поради което човекът си вади заключение, че свещеникът не го харесва, и смята, че това му дава право да се ядосва.
  Персонализиране, – случва се събитие, за което човек си прави заключение, че е насочено лично към него. Редовен клиент в оживен ресторант вижда, че сервитьорът не го чака до масата му. Клиентът изобщо не предполага, че сервитьорът може да би е под стрес, тъй като обслужва други клиенти. Следователно този клиент заключава, че има „право“ да се ядоса.
  Поляризацията – това е склонност да се виждат нещата във „всичко“ или в „нищо“. Синтия, съпругата на Джак една вечер пропуска да направи вечеря, защото той „категоризира“ събитията в противоположности, като я смята за „лоша“ съпруга. Всички категории между абсолютните категории за добро и лошо, са пропуснати. Той има право да се ядосва на „лошата“ си съпруга.
  Обобщението е склонност към това да се гледа на нещата в категориите „винаги“ или „никога“. Джак се връща у дома късно от работа. Жена му Джил смята, че съпругът й винаги ще бъде безразсъден и никога няма да се промени. Не само, че е ядосана заради закъснението му, но се ядосва даже и за случаите, когато ще закъснява за в бъдеще.
  Изискващи очаквания, – убеждението, че има закони или правила, които трябва да бъдат спазвани. Майката смята, че синът й не трябва да й отговаря лошо, защото тя е негова „майка“. Тя има „правото“ да се ядосва. (Забележете, че Бог ни е дал свободна воля, Той ни „моли“ да се подчиняваме на Неговите заповеди.) Като Христос, и родителите могат „да предпочетат и конструктивно да работят“ за послушанието на децата си, но няма никаква гаранция, че децата им ще ги уважават. За да получим духовна полза, тук трябва да поразсъждаваме за живота на нашия Господ. Той беше наранен, осмиван, прокълнат, осквернен, разпънат и умря за нашето спасение. Самият Той ни каза: „Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си.“ (Матея 10:24) Защо тогава ние очакваме да бъдем третирани по различен начин от този, по който се отнасяха към нашия Господ? Благословение е, ако се отнасят към нас с почит, но няма никаква гаранция, че ще бъде така. Тук би била конструктивна една програма за награди за правилно поведение и наказание, без гняв, в случаите на неправилно поведение.
  Превръщане на проблема в катастрофален – или възприятието, че нещо е повече от 100% лошо и ужасно. В горния пример майката смята, че е ужасно и едва ли не краят на света, че нейният син й отговоря лошо, а това разбира се, предизвиква в нея още повече гняв.
  След като са разбрали и отбелязали когнитивните изкривявания, които предизвикват гняв, лекарите помагат на пациентите да ги преструктурират. Има три въпроса, които водят до такова преструктуриране: 1) Къде е доказателството? 2) Има ли друг начин, по който може да се гледа на това? 3) Дали е толкова лошо, колкото изглежда? Използвайки примерите по-горе, някои преструктурирани тълкувания на ситуации могат да бъдат следните: Селективна абстракция: Вярно е, че синът ми получи тройка, но също е получавал петици и шестици; Случаен извод: Отецът не ме поздрави, може и да не ме харесва, но може и има нещо предвид, а даже може и не ме е чул. Персонализиране: Сервитьорът е толкова зает с другите маси, може би дори не ме вижда. Поляризация: Съпругата ми Джил пропусна да направи вечеря днес, но има много други неща, които имаме в нашите взаимоотношения, освен една вечеря. Обобщение: Нека да говоря с Джак за работния му график и най-малкото да го помоля да ми се обади, ако ще закъснее. Изискващи очаквания: Предпочитам синът ми да не ми отговаря с лош тон, по-добре да го похваля, когато той говори правилно, и да му направя лека забележка, когато ми отговаря лошо.
  В допълнение към горепосочените въпроси за преструктуриране „техниката за психическо управление“ (Бърнс, 1980) е особено полезна при справянето в случаите, когато проблемът се превръща в катастрофален. Ситуацията в горния пример, когато детето отговаря с лош тон на своите родители, се оценява по скалата от 0 до 100, като 0 е най-приятното нещо, което може да ви се струва, че се случва с вас. Хората рядко имат проблеми с това да си представят някакво много приятно събитие (0). Да си на някой тропически плаж и да се печеш на слънце, това е типичната представа, която възниква в човешкия ум за нещо приятно. Но хората често се нуждаят от помощ, за да си представят „графично“ някакво много лошо събитие (100).
  В случая може да помогне един пример за особено ужасяващата смърт на един медицински мисионер в югоизточна Азия преди няколко години. След като гладът не успял да убие този човек, похитителите му поставили клечки в ушите му и след това ги набивали все по-навътре, малко по малко, всеки ден, докато клечките проникнали до мозъка му и мисионерът умрял. Като се използва „техниката за психическо управление“ и въпросите за преструктуриране, може да се види, че в случая с майката, чийто син й отговаря невъзпитано и с лош тон, със сигурност нещата не стоят по същия начин, като в случая с клечките в ушите, даже всъщност не се измерва с повече от 10 или 20 пункта по скалата за управление на мисленето. По този начин, в случаите, когато проблемът се превръща в катастрофален, предизвикателството е по-успешно и оценката е по-реалистична. И вместо човек да гледа на случващото се като на „катастрофа“, той може да го възприеме като управляем проблем, който е разрешим.
  Тези психологически техники трябва да се прилагат стриктно и последователно. Те трябва да се използват, когато се окажем в ситуация, в която започваме да се ядосваме. Един от полезните начини е да се извиним и да напуснем стаята за няколко минути, за да си съберем мислите си и да се уверим, че психологическото „преструктуриране и повторно тълкуване на ситуацията е проникнато от учението на нашия Господ и от Неговия себеотдаден живот за нас.
  Можем да размишляваме и върху думите на Св. Марк Подвижник, който казва: „Искате ли дървото на смущението и безредието… имам предвид страстите на огорчението и гнева… да са като пресъхнало и безплодно дърво във вас, което със секирата на Духа да бъде: „…отсечено и хвърлено в огън“ (Матея 3:10). … Ако наистина искате да запазите смирението на Господа в сърцето си, никога не го забравяйте… Припомнете си кой е Той и какво е станал заради нас. Размишлявайте първо върху божествената светлина на Неговата Божественост, разкрита в същност по-горе (Ефесяни 1:21)… След това се замислете до какво смирение се принизи Той в Своята неизказана доброта, като стана подобен на нас във всяко отношение и живя в тъмнината и сянката на смъртта (Матея 4:16). Молете за помощ нашия Господ, та по този начин да получите полза в преструктурирането.
  Това „време за изчакване“ може да бъде постигнато чрез нещо толкова просто като отиване до тоалетната. Преструктурирането трябва да бъде включено и във вечерната молитва, особено по време на изпитването на съвестта и молитвата за прошка на греховете. Този активен подход към нашето уподобяване на Христос е наше призвание като християни. Св. Иаков ни казва: „Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?“ (Иаков 2:24). Всички желания или молитви, които отправяме са напразно, ако не ни помагат да се уподобяваме на Христос.
  „И тъй, подражавайте Богу, като чеда възлюбени, и живейте в любов, …“ (Ефесяни 5:1-2). Да работим, оживотворени от молитва и тайнствата. Това е начинът да напредваме в уподобяването на Христос. Само тогава ще можем да кажем и ние, заедно с Христос: „Отче! прости им, понеже не знаят, що правят.“ (Лука 23:34). Това е истинският начин за справяне с гнева.

Автор: отец Джордж Морели
Източник: orthodoxytoday.org
Превод: Елена Попова
Библиография:
Beck, A.T., Rush, S., Shaw, B. & Emery, G (1979). Cognitive therapy of depression. NY: Guilford Press.
Burns, D. (1980). Feeling good: The new mood therapy. NY: The New American Library.
Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. NY: Lyle-Stuart.
Palmer, G.E.H., Sherrard, P. & Ware, K. (1979). The Philokalia 1, London: Faber and Fager
Взето от: www.bogonosci.bg

Защо се пости по време на Богородичния пост?

  Да се ​​каже, че за празника Успение на Пресвета Богородица е писано много - означава нищо да не се каже. И все пак, за предшестващия празника пост все още е писано твърде малко.
Всеки православен християнин е наясно и в общи линии знае нещо за постите преди Пасха и Рождество Христово. В същото време обаче, интересно и показателно е, че знаейки за Богородичния пост, някои християни не го спазват. Като не разбират предназначението му, малко хора се замислят защо той съществува.
Като се има предвид широко разпространеното неразбиране на целите на самия пост, едно напомняне за него е винаги навреме.
Съществува представа, че ние трябва да постим, когато искаме да постигнем нещо, като че ли самият акт на постенето умиротворява Бога и виждането на нашите страдания Го заставят да изпълни исканията ни. Това е много далеч от истината.

Угоден ли е Богу постът на вярващия?
  Не нашият пост е угоден на Бога, а плодовете му (при условие, че ние постим с правилното разположение на духа с милостиня и молитва, а не само да спазваме диета).
1) Ние не постим, за това да получим, което искаме, а да се подготвим да получим това, което Бог иска да ни даде.
2) Целта на поста е да заприличаме повече на Мария - сестрата на Лазар, и по-малко на сестра им Марта, която в един известен период е загрижена и обезпокоена за много неща.
3) Постът има за цел да ни доведе до съзнанието за „единого на потребу" (единственото, което ни е потребно). Той трябва да ни помогне да поставим Бог на първо място в живота си, а на второ нашите желанията, ако не и на последно.
По този начин, постът ни помага да се подготвим за това да бъдем оръдия на Божията воля: по този начин е постил и Моисей по време на бягството от Египет и на планината Синай, точно така както и нашият Господ постил в пустинята. Постът отвлича вниманието ни от самите нас и ни обръща към Бога.
4) Спазването на Богородичния пост ни помага да се уподобим на Пресвета Богородица, послушната Божия рабиня, която чула Божието слово и го съхранила по-добре от всеки друг, който и когато и да е било или да е могъл да го направи.
И така: защо ние постим преди Успение Богородично?
  В сплотеното семейство новината, че майката е на смъртно легло, внезапно спира нормалния живот. Важните в друга ситуация неща (празненства, материален лукс, лични желания) стават ненужни, защото животът се съсредоточава около умиращата майка. Същото нещо се случва и в семейството на православните - новината, че нашата Майка е на смъртно легло, не може да има друг ефект различен от описания.
  Църквата, посредством своята служба Параклис към Пресвета Богородица (молебен канон към Пресвета Богородица - в гръцката традиция се чете всеки ден по време на Богородичния пост), ни дава възможност да се доближим до това смъртно ложе, и да възхваляваме и облажаваме жената, която роди Бога, съсъд на нашето спасение и най-голямата застъпница пред Неговия Божествен трон.
Службата „Параклис"
  Параклисът към Пресвета Богородица се състои от молитвени прошения за измолване на утеха и дръзновение. Той трябва да се чете по време на изкушение, обезсърчение (униние) или болест. Този параклис се чете по специален начин през двете седмици на Богородичния пост - от 1 до 14 август - допреди самия празник Успение Богородично или Възнасяне на небето на Пресвета Богородица.
  Централната тема на тази служба е прошението: „Пресвета Богородице, спаси нас."
  Ако имате проблем или нещо ви тежи на душата, ако ви е духовно тежко и не сте в мир със себе си и другите, трябва да дойдете в Църквата по време на първите петнадесет дни на август и да изпросите застъпничеството на Божията Майка. И дори ако ви е провървяло и вие сте от малкото хора в света, които са в мир със себе си и Бога, като един такъв щастлив човек трябва дойдете на тази служба и да благодарите на Бога и на Неговата преблажена майка за благословенията, които Те са ​подали на вас ​и семейството ви.
  Тъй като параклисът към Божията майка се състои преди всичко от прошения за благоденствие на живите, то нека цялата Църква се моли за вас през първите петнадесет дни на месец август и особено по време на самия тъй голям празник на 15 август - Успение Богородично. Не позволявайте на леността и апатията да станат причина да пропуснете това голямо благословение и вдъхновение, което Църквата ни дарява.
  Позволете на мира и светостта, които може да ви даде само Божията Майка, да влязат във вашия живот.
  "Отложим все земное попечение" - да отложим всички земни грижи, и нека през тези петнадесет дни наистина да участваме с пост в молитвения живот на Църквата, така че да можем „вкусить и видеть, яко благ Господь" - да вкусим и видим, колко благ е Господ, и да можем в пълнота да изпитаме това духовно благословение, което ни дава Църквата в това свято време.
  Блажени са тези, които Бог ще намери бодърстващи. Елате да се помолите на Божията Майка с нас и с Църквата и да спечелим спасение за душите ни по молитвите и застъпничеството й.
Спазване на Богородичния пост
  Спазването на поста в пълния смисъл на думата: чрез въздържание от храна, лоши мисли, действия и желания му дава пълнота. Намаляването на свободното време и на другите дейности освобождава повече време за молитва и размисъл за тази, която ни е дала Христос, и е станала първа и най-голяма християнка. Когато размишляваме за нея и за несравнимия й с нищо живот, виждаме пример за християнски живот, въплъщаващ отговора на Христос към жената, която казала, че Мария е блажена, защото Го е носила в утробата си - по-скоро блажени са ония, които слушат словото Божие и го изпълняват. Мария е направила това по-добре от всеки друг.
  Отец Томас Хопко казва, че тя е чула Божието Слово и го съхранила толкова добре, че от всички жени в историята, именно тя е избрана не само да чуе това Слово, но и да Го роди по плът. Така че, когато постим, съзерцавайки живота й, ние се готвим да живеем така, че да й подражаваме. Това е целта на Богородичния пост.
  Когато се подготвяло вземането на небето на непорочното й тяло, апостолите като гледали ложето й, я гледали със страхопочитание. Някои от тях като съзерцавали тялото й били поразени, и апостол Петър, като се обърнал към Пресвета Богородица, силно възкликнал: "О, Дево! В теб се всели Господ - Наслаждението на бъдещия живот. Как мога да те гледам така неподвижно положена? Усърдно се моли на Твоя Син и Бог да опази невредимо твоето стадо и да го спаси!"

Бележка: Проповедта е от енорийски лист на храм „Св. Йоан Кръстител", Антиохийска православна църква
автор: Антиохийска православна църква
pravmir.ru
Превод от руски: Мария СТОЙКОВА
Взето от: www.bg-patriarshia.bg

СЛОВО НА ПРАЗНИКА НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

  Всеки път, когато се замисляме за житейския път на светите апостоли, си задаваме много въпроси. Въобще трудно е да разберем повествованието за техния живот, трудове, мъченическа кончина. Представете си: Господ, Въплътилия Се Бог, поставя основата на Църквата и, призовавайки апостолите, им повелява да отиват и да проповядват. Не от началник, не от император, не от държавен деец – от Самия Бог те били изпратени на проповед.

  Човек, получил висок държавен мандат, си позволява много неща, защото счита, че притежава законна власт. За такъв казват: „О, това е голям началник!” И той е дълбоко убеден в това, че хората са длъжни да го слушат. Какъв мандат пък имали апостолите? Божествен! Би трябвало те да вървят по света с високо вдигната глава. Фарисеи, садукеи, римските гонители – всички би трябвало да се отдръпват пред тях, всяка съпротива би трябвало да се разпръсне като прах и пепел. Но нали нищо такова не станало! Апостолите преживели страшен живот, както се разказва в четеното днес на Литургията послание на свети Павел (2 Кор. 11:21-12:9). Какво ли не само преживял той: три пъти се давел, гонен бил от градовете, пет пъти получил четиридесет без един удари с тояги - и при това бидейки римски гражданин, имащ Божествен мандат! Пребивали го с камъни, нападали го разбойници, никой не го защитавал, той претърпял много злини даже от братя, които се оказвали, по неговите думи, лъжебратя… И как трябвало да се държи апостол Павел, от гледна точка на съвременния човек? Нима Бог би допуснал толкова страдания за този, който проповядва Неговото слово, който чул гласа Му на път за Дамаск, който станал Негов свидетел даже до смърт? Нали и смъртта, която Павел приел в Рим, била мъченическа – той бил посечен с меч.
  Малко неща са ни известни за апостол Петър, но знаем, че и в неговия живот имало непрестанни скърби. Налагало му се да се придвижва от град на град; накрая, в Рим, при император Нерон, той бил разпънат с главата надолу, защото не искал да бъде умъртвен като Спасителят. От гледна точка на здравия смисъл целият живот на апостолите бил абсолютно нещастие. И къде бил Бог? Ние с вас понякога си задаваме този въпрос, макар и да не изпитваме такива скърби, каквито сполетявали апостолите. Нещо не се е получило, някакъв проблем не сме успели да решим, някакви болести са започнали да ни досаждат и се прокрадва мисълта: „Нали аз и на Бога се моля, и за Църквата жертвам нещичко и на поклонение ходя – какъв е проблемът? Защо нищо не става?”
  Всеки, който в трудна минута чувства отслабване на вярата, трябва да си припомня светите апостоли. При нас житейските обстоятелства са съвсем други, и разбойници не ни нападат, и с тояги никой не ни налага, и с камъни не ни пребиват, а ако плаваме по море, корабокрушенията са голяма рядкост. Ето възниква и въпросът: а къде в живота на апостолите е бил Господ? Как Той им помагал? Отговорът е удивително прост. Той не ги спасил даже от насилствена смърт. Той не ги предпазвал от човешки напасти, от природни бедствия. Той сякаш въобще не им помагал. А в резултат какво? А в резултат тези нещастни, отхвърлени от обществото хора преобърнали целия свят. Възниква въпрос: само те ли, за цялата история на човешкия род били нещастни? Не. Само те ли умрели за идея? Не. Но къде са резултатите от подвига на другите страдалци? Не знаем. А резултатите от страдалческия живот на апостолите, тяхната блажена мъченическа кончина знае целият свят. И днес ние с вас, хора от XXI век, с благоговение възпоменаваме светите апостоли.
  Нека се молим Господ в страданията ни да укрепва нашата вяра. За да не отслабваме, когато отслабват нашите физически и духовни сили. За да не роптаем против Бога, когато нещо не се подрежда в нашата кариера. На мнозина им се струва, че това едва ли не е краят на живота, но когато вярващият човек попада в такива обстоятелства, той трябва да си припомни светите апостоли.
  И ето още за какво следва да помислим. Апостолите правели всичко, за да укрепят вярата в Господа и Спасителя, за да укрепят Църквата Божия. И ако нашите трудове макар в малка степен да са насочени към това да се утвърждава вярата, животът на Църквата да става по-ярък, по-ефективен, тогава ние ще имаме дръзновение да молим Господа: „Помогни ми, защото аз не само за земното и не само за своето страдам, та Твоето име да се прославя в децата и в правнуците ми”. Дълбоко съм убеден: така ще бъде и с всеки, който с името Божие и без ропот преодолява трудности и макар и частица от своя живот посвещава на Божията слава.
  Научени от дивния пример на първовърховните апостоли, ще преминем през живота, продължавайки тяхното служение според силите и възможностите си, съзнавайки, че човек, който е кръстен в името на Отца и Сина и Светия Дух, с това вече се призовава за апостолско служение. Затова и ние наричаме Църквата апостолска - не само защото в началото на нейната история били апостолите, но и защото тя носи велика апостолска мисия. През вековете, през култури и цивилизации, през мирно време и страшни сътресения Църквата се устремява към Бога Спасителя, идващ при нас от небесата. И великият възглас на първите християни „Маран-ата!” – „Да, дойди, Господи Иисусе!” - е възглас на цялата Църква апостолска, която полага своите трудове, та за среща с идващия Спасител да излязат много поколения, големият събор на човешкия род, запазил своята вяра в Господа и Спасителя, придобил със Своята кръв Църквата Си. Амин.
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.patriarchia.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ВЪЗНЕСЕНИЕ. Защо празнуваме деня на раздялата с Господа?

  Възнесението на нашия Господ Иисус Христос – това е Неговият път към дома. Господ възлиза на небесата и сяда отдясно на Бога Отца в тази слава, която Той имал преди сътворението на света. Но е важно да помним, че сега Господ се възнася на небето в човешко тяло. С това Той ни показва пътя, който трябва да изминем и всички ние. На празника Възнесение човешката природа, станала „причастница на божественото естество”, възхожда на небесата. Към подобно възхождане сме призвани и всички ние.

  Още преди Своята кръстна смърт Спасителят е казал: „Кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си” (Ин. 12:32). И сега тези думи се сбъдват. Отсега нашите погледи и помисли трябва да бъдат устремени към небесата, натам трябва да се стремим с цялата си душа. Ние сме изведени от рова на погибелта (см. Зах. 9:11) – възвърнато ни е загубеното достойнство и ни е подарено Божественото осиновление. Празникът Възнесение Господне е съпроводен с лека тъга: ние се разделяме с Пасхата. Но в същото време, ние не трябва да забравяме, че Пасхата е вечна: всеки неделен ден ние отново се приобщаваме към нея. Възнесението не е отмяна на Пасха, а напротив – изпълнение на Божествения замисъл за човека.
  Възнесение – това е празник на раздялата, но именно – празник. Господ оставя учениците и Се възнася на небесата, за да приготви там място за Своите истински последователи, та всички те да бъдат там, където е и Той (вж. Ин. 14:2-3). Да си припомним последните думи на Спасителя, отправени към нас: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20). И в продължение на векове тези думи съгрявали и продължават да съгряват душите на много хора, връхлитани от земни несгоди и бесовски нападения. Особено в наши дни ни удивляват думите на апостол Павел, който не бил пряк последовател на Христос, не бил свидетел на Неговите страдания и възкресение, но който в Посланието до Римляните написал:”Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч?” (Рим. 8:35). Действително, „ако Бог е за нас, кой ще е против нас?” (Рим. 8:31). Изглежда очевидно, че раздялата – това е изпит за зрялост, това е от Бога предоставена възможност да се опитаме да вървим сами. За апостолите времето за ученичество приключило, дошъл е часът да възрастат това Царство Божие, чийто кълн вече е започнал да се подава от земята. И тази заповед за евангелската проповед към всички народи, всички култури и субкултури, към всички социални групи и микрогрупи си остава актуална и днес.
  Гласът на Църквата трябва да звучи и той звучи постоянно, макар не всички го чуват и са готови да го чуят. Църквата като богочовешки организъм, живее, следвайки примера на своя Божествен Основател. Той в продължение на четиридесет дни след Възкресението се явявал на Своите ученици, уверявал ги в истинността на Своите думи и в сбъдването от Него на всички ветхозаветни пророчества, подавал им последни наставления и поучения. Но ние не виждаме в Свещеното Писание Христос да се натрапва: Той не се явява напървосвещениците и старейшините юдейски, не застава пред Пилат с изобличителни думи, укори и заплахи. Той идва само при тези, които Го обичали и чакали в образа на раб. И подобно на Христа Спасителя Православната Църква непрестанно свидетелства за евангелската истина, призовавайки всички да се приобщят към нея, показва на хората пътя, по който може да я достигнат.
  За нас е важно да не забравяме, че християнството – това е религия на Словото, Което станало плът. Проповедта – това е велика сила. Трябва да признаем, че въпреки годините на безбожие, нашата страна има огромен религиозен опит, голямо духовно наследство, което оставило своята незаличима следа в литературата, изкуството, традициите, и затова за нас днес е много по-просто, отколкото на първите проповедници на Христа. Разбира се, да се успокояваме с това, че живеем в християнска страна и затова не е нужно да правим нищо, също е грешно. Нашата първостепенна задача днес се състои в това отново да се актуализира културния и исторически опит на нашия народ, да му покажем християнската основа на всички тези неща, които са му близки още от рождение. Освен това, трябва да помним, че проповедта може да бъде не само вербална. Ние трябва да проповядваме Христос със своя начин на живот: със стил на поведения, с искрени и братолюбиви отношения един с друг.
  Празникът Възнесение ни напомня, че Господ отново ще дойде в света, по същия начин, с който Той Се възнесе в слава. И трябва с всички сили да се стараем Второто Му пришествие да не бъде подобно на първото, когато Синът Божи „дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха” (Ин. 1:11).
Автор: Митрополит Антоний ( Паканич)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.orthodoxy.org.ua
Взето от: www.pravmladeji.org

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

  Като видяхме Христовото Възкресение,
нека се поклоним на светия Господ Иисус,
Който едничък е безгрешен.
Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,
В пресветлия ден на тържеството на нашата вяра, на пълнотата на нашата надежда и неизразимата ни радост поради всепобеждаващата Божия любов, отново се обръщаме към всички вас с пасхалния поздрав:
Христос воскресе!

  Тържествуваме и сърадваме, заедно с цялата Божия Църква, на Христовата победа над смъртта и ви призоваваме в този ден към пълнота на радостта, дела на милосърдие и жертвена любов, в стремеж към онази любов, с която и Сам Бог ни бе обикнал, когато заради нас и нашето спасение отдаде Единородния Си Син, „та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен” (Йоан. 3:16).
  Тази непознаваща ограничения, всещедра и всепобеждаваща божествена любов, с която Бог създаде света, яви сред нас и Самия Божи Син, Който в послушание към волята на Отца „понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек” (Фил. 2:7), и „смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна” (2:8). Ала точно затова „Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Иисуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца” (2:9-11).
  Хилядолетия по-късно ние отново прекланяме колене и изповядваме, че Един е Господ, една е вярата, едно е спасението и че под небето не ни е дадено друго име, с което да се спасим (Деян. 4:12). Вярваме и изповядваме, и се стремим във всеки ден от живота си да подражаваме на Неговата милост, на Неговото човеколюбие и Неговата жертвена любов, която Той ни завеща, казвайки: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си” (Йоан. 13:35).
  Тази съвършена любов Той ни показа на Кръста, нея Той очаква и от нас, и за нея най-много ще ни изпитва в Съдния ден, защото там е скрита цялата тайна на нашето богоуподобяване. „Възлюбени – пише в зората на християнството божественият евангелист, – нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога” (1 Йоан. 4:7). А „който не люби” – продължава апостолът, – той „не е познал Бога, защото Бог е любов” (4:8). Да имам всичко – казва св. апостол Павел, – „щом любов нямам, нищо не съм” и „нищо ме не ползува” (1 Кор. 13:2-3).
  Тази любов е движеща сила не само на откриващата се пред нас Божия свята воля. Тя трябва да бъде такава и за нас, които се стараем да подражаваме и да се уподобяваме на Господа. Да бъде същност и съдържание и на нашия път в следване на Неговите стъпки, в нашето всекидневно вървене, заедно с Него, към Кръста и към Възкресението, в нашето уподобяване на Този, Който в Синовно послушание към волята на Отца претърпя всяко унижение и страдание, и дори позорната кръстна смърт, но доведе докрай Своята богочовешка мисия и ни дарува Своето спасение.
  В Неговата битка против силите на злото оръжията Му бяха не божествената власт, сила и мощ, а Неговото божествено смирение и всепобеждаващата Негова любов. Това смирение и тази любов са и нашите оръжия днес, в борбата ни, която „не е против кръв и плът, а… против поднебесните духове на злобата” (Еф. 6:12). Борба, в която всеки ден ние се опълчваме срещу греха в самите нас, за да се покажем достойни за даруваното ни от Господа спасение и в която ние не сме оставени сами, защото с нас винаги е Онзи, Който пръв, чрез победното Свое Възкресение надви изконния враг на човешкия род, и, като се въздигна тридневен от мъртвите, постави така началото на нашето спасение.
  Братя и сестри,
  Като ученици и следовници Христови, като христоименит род, ние сме призвани всеки ден от християнския си живот да бъдем съучастници в тази Божия победа, всякога да имаме пред очи Възкръсналия от мъртвите Господ и на Него, според силите си, да се стремим – в слово и дело – да подражаваме във всичко, защото Той е залогът и за нашето спасение. Без Своето Възкресение Господ щеше да бъде само един от многобройните учители, които човечеството познава в своята хилядолетна история. Един от онези, с чиято мъдрост е изпълнена съкровищницата на човешката култура. Ала Христос е Син Божи и наш Господ. Той е „пътят и истината и животът” (Йоан. 14:6); наш вечен Учител, Наставник и Небесен Господар, Който със Своята самовластна победа над смъртта „разруши преградата”, която ни отделяше от небесата (Еф. 2:14), и Който с любящо сърце продължава да очаква всеки от нас в нашето от Бога дарувано Небесно Отечество, призовавайки ни всеки ден към истинската свобода в Светия Дух (Йоан. 8:32; 2 Кор. 3:17) и към любовта, която ни показа на Кръста.
  В тази любов, чрез която се съзижда Тялото Христово (Еф. 4:16) и която апостолът нарича „свръзка на съвършенството” (Кол. 3:14), са целият смисъл и същност и на Новия Божи Завет с човечеството (Йоан. 13:34), и на основаната при съшествието на Светия Дух Църква Христова (Рим. 5:5). А пръв тази любов ни засвидетелства Сам Господ, на Чиято дивна победа днес се покланя цялото творение. Само тя може да осмисли и собствения ни живот, като покрие всеки грях и всяко престъпление против Божията свята воля. За всичко това отново ни напомня днешният пресветъл и тържествен ден. Денят на нашата непосрамена вяра, на нашата светла надежда и на от нищо непомрачимата ни радост.
  Поздравяваме с Христовото Възкресение всички верни чеда на Православната ни църква, в Родината и далеч от нея, и всесърдечно благопожелаваме на всички светлината на Възкресението и радостта от Божията победа никога да не угасват в нашите сърца!
  Благодатта и мирът на нашия Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Амин!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД
† Н Е О Ф И Т
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ
ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:
† СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ
† ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН
† НА САЩ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ МИТРОПОЛИТ ЙОСИФ
† ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ
† ПЛЕВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ
† ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ
† ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ
† ДОРОСТОЛСКИ МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ
† ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ
† ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН
† НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ
† РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ
† СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН
† ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ

Източник: www.bg-patriarshia.bg

Христос Воскресе!

  Христос Воскресе!
  Вчера ние бяхме като безмълвни, заради това, че Животът слизаше в гроба, а днес, сякаш че онемяваме от радост заради това, че Животът веднъж завинаги срази смъртта.
  Христос Воскресе!
  Христос възкръсна от мъртвите и ни казва: „Радвайте се!“ (Мат. 28:9) Радвайте се, защото вечното победи временното. Защото смисълът на човешкото съществуване окончателно надви над неговото безсмислие.

  Христос Воскресе!
  Христос възкръсна от мъртвите и направи така, че за всеки един от нас да се появи възможността да гледаме Бога лице в лице. Да се гледаме един другиго лице в лице с искрена неизказана любов. И да можем да казваме: „Обичам те!“, което да отеква във вечността.
  Христос Воскресе!
  Христос Възкръсна от мъртвите и даде надежда за всичко онова, от което човешкият живот е губел смисъл. Защото каквото и да направи човек – забогатее, придобие, поумнее – той не може да спаси сам душата си от смъртта. „Христос Воскресе!“ е единствената човешка надежда.
  Христос Воскресе!
  Спомнете си лицата на онези, които сме изпратили, на онези, които са били близо до нас, които са ни били най-любими и са си отишли от него. Умножете това по милиардите смърти на този свят. А после кажете: „Христос Воскресе!“ Христос Възкръсна и на тези наши близки, на всички свои чеда, дарува живот. Христос Възкръсна и даде на човека да живее в неизказаната радост на Божественото Царство.
  Христос Воскресе!
  Христос Възкръсна от мъртвите и се разпръсват враговете Му и бягат от лицето Му ония, които го мразят. Ония, които до вчера са били страшни за нас, враговете на нашето спасение бягат ужасени от силата на Христовото Възкресение. А апостолът говори: „Де ти е аде победата, де ти е смърте жилото?“ (I Кор. 15:55)
  Христос Воскресе!
  И свети Иоан Златоуст ни увещава: „Никой да не оплаква своята бедност, защото Царството Небесно е отворено за всички“, защото Христос Възкръсна и отвори дверите на Рая за нас, осиромашелите и от богатствата на този свят, а също и от богатствата на оня свят и ни даде всичко. Христос Възкръсна и даде на нас, обеднелите откъм надежда, залог за това, че животът ни има смисъл.
  Христос Воскресе!
  И Ангел Господен благовести на жените-мироносици: „Защо търсите Живия между мъртвите, защо оплаквате Нетленния в тлението?“ Чрез Възкресението на Христа човекът става събеседник на Ангелите и техен съжител.
  Христос Воскресе!
  Христос Възкръсна от мъртвите и се явява на своите объркани и уплашени ученици. В живота на човека е възможно да мине много време, в което той да не познава Христос и все някак си да живее без Него. Но когато веднъж е познал Христос, вече не може да живее без Него. Чрез Възкресението ние можем да останем с Възлюбилия ни и Възлюбен от нас Господ завинаги.
  Христос Воскресе!
  Христос Възкръсна от мъртвите и говори на Тома: „Не бъди невярващ, а вярващ“, и нарича повярвалите „блажени“, и утвърждава в изповеданието: „Господ мой и Бог мой“ (Иоан 20:27-29). Вярата в нашия Господ Бог прави хората блажени, прави ги щастливи тук и сега в зачатък, а отвъд в пълнота.
  Христос Воскресе!
  Христос Възкръсна от мъртвите и като върви заедно с Лука и Клеопа – разгаря сърцата им. А заедно с това става спътник и на всички, които поискат да стигнат в Небесния град и възпламенява с любов и техните сърца. И ги кани за Свои сътрапезници като „благославя, преломява и им подава“ Своето драгоценно Тяло и Своята честна Кръв, за да Го „познаят“ така, както са Го познали и двамата апостоли (Лука 24:30-32).
  Христос Воскресе!
  Христос Възкръсна от мъртвите и избърсва сълзите от очите на Петър, а очите на Павел отваря да прогледат. Прощава греховете им и ги прави пастири на словесните агънца. А чрез това ни показва, че няма грях, който да не може да бъде опростен, изтрит, изгладен. Не съществува капка нечестие, която да не може да бъде погълната от океана от човеколюбие на Възкръсналия.
  Христос Воскресе!
  Христос възкръсна от мъртвите и даде вечна перспектива на теб и на мен, на всички ни…

Автор: свещеник Владимир Дойчев
Източник: www.offnews.bg

ВЕЧЕ ИСКАМ…
Размисли преди Цветница

  Тези дни чух от един вярващ думи, които много ми харесаха. Той ми сподели: „Аз, отче, съм просто един пропаднал човек. Външно нещата изглеждат наред, но всъщност аз съм се провалил във всичко, което съм правил през живота си и сега единственото нещо, което ме радва, единственото нещо, на което разчитам, е Божията милост. Може да съм много грешен, но имам тази надежда, тя ме крепи и ме кара да вървя напред.“ Много ми хареса това признание, защото беше честно. И защото такива мисли трябва да ни вълнуват в края на Великия пост. Ако си мислим: „Е, добре, успяхме да издържим, да не ядем пържоли или сирене – всичко е наред. Ние сме подвижници, на които няма как да се откаже Причастие и дори място в Рая“, тогава сме се разминали с това послание, което Църквата ни отправя, показвайки ни Разпъналия Се за нашите грехове и Възкръснал Господ.
  Когато човек не просто говори, а наистина разбере колко е грешен, колко всичко в него е объркано, утихва по странен начин. Започва да чува и да вижда по-добре. Разбирате какво говоря, нали? Душата му започва да чува и да вижда по-добре. И ето – влизаш в храма Господен, където ни очаква Христос. Храмът Господен, където ни очаква Вседържителят. Този, Който е навсякъде и всичко изпълва, Който знае всичко и няма нужда от нищо. Заставаш пред Всемогъщия – ти, проваленият – и очакваш присъда. Очакваш справедлива присъда. С трепет, със страх… А какво намираш? Намираш милост. Това, което е най-неочаквано. Теб, когото всички хора биха осъдили, ако познаваха вътрешния ти живот. Теб, когото всички хора осъждат, защото много пъти си ги подвеждал. Заставаш пред Този, на Когото единствено дължиш отговор и в Него няма обвинение. Напротив. Той очаква да влезе в сърцето ти. Очаква да отвориш душата си за Него. Очаква да бъде гост в твоята вътрешност, за да я направи храм, където да царува заедно със Своя Отец и със Светия Дух. И душата чува неизказани думи: „Колко пъти съм искал да ви събера, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте“ (вж. Лука 13:34).
  Не рачих, Господи! Не рачих, но сега е моментът да кажа, че вече искам. Сега познах какво представлявам без Тебе. И съм готов да постеля старите си дрехи, от които да направя пътека, по която Ти, възседнал осле, като истински Цар и Бог да влезеш вътре в мен, да ме промениш, да ме обновиш, да ме ощастливиш… Къде е границата на любовта Ти, Господи? Колко още можеш да изтърпиш? Знаете ли как отговаря Господ на това? Ето, аз съм свещеник. Много пъти ми се е случвало да влизам в олтара, да споделя с Него едно или друго. Неща, които са правилни и други, които не са. И виждам там Разпъналия се Христос. Той не ми отговаря с думи, защото Кръстът е достатъчен отговор. Стои с разпънати обятия, отворени за теб и показва, че няма край Божествената любов, стига да искаш, стига да си готов да я приемеш. Стига да постъпиш като благоразумния разбойник, разпънат до Христос. А не да казваш като другия: „Христе, ако си Бог, направи така, че да възтържествува моят егоизъм“ или „Да разберат всички колко съм умен и да ми се поклонят“, или „Да имам и аз кола като ей оня“, или „Да стана аз шеф на ей онази фирма“. И въобще: „Оправдай ме в този живот.“ А да си готов да кажеш: „Господи, ето аз страдам напълно справедливо, защото сам запалих огъня под себе си. Горя в огън, който е накладен от подпалките на моите грехове.“ И Бог на такъв провален, но желаещ промяната си човек, на осъзналия греховете си, ще каже: „Истина ти казвам, ще бъдеш с Мен в рая“ (Лука 23:43). Това е парадоксът на Христовото идване в нашия живот. Колкото и да си грешен, не можеш да бъдеш по-грешен, отколкото е голяма Божествената любов.
  Св. Симеон Нови Богослов ни учи да се молим така: „Като дохождам сега при Тебе със съкрушена душа, зная, Спасителю, че друг като мене не Ти е прегрешил, нито е извършил деянията, които аз извърших. Но и това зная, че нито големината на прегрешенията, нито множеството на греховете надвишава голямото дълготърпение и безкрайно човеколюбие на моя Бог. Но с милостта на състраданието Ти и чистиш, и осветляваш, и правиш причастници на светлината горещо каещите се, като щедро ги приобщаваш към Твоето Божество. И което е чудно и за ангелите, и за човешките умове, много пъти им говориш като на Твои близки приятели. Това ме прави дръзновен, това ме окриля, Христе мой.“ Ето такава надежда внася в душата истинският пост – да умре старият човек заедно с Господа, за да възкръсне заедно с Него новият.

Автор: Отец Владимир Дойчев
Източник: www.outsideri.org

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

  В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес, братя и сестри, ние не само чухме словото Божие, но и видяхме в Светото Евангелие пример за неговото изпълнение. Думата е за самопожертването. Христос ни казва, че е много важно да Го следваме с голямо мъжество, с търпение. Пример за това ние видяхме в образа на Пресвета Богородица. Ние празнуваме днес Благовещение, когато Архангел Гавриил се явил на Божията Майка и казал, че от нея се очаква изпълнението на пророчеството, изпълнението на волята Божия. И тази воля е в това тя да зачене и да роди Син. Въпреки недоумението, въпреки удивителните обстоятелства на това видение, Пресвета Богородица не загубва разум, вяра. Те казва: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти” (Лк. 1:38). Тя с търпение взема кръста, който Бог й дава и тръгва след Него. Разбира се, можела е да си представи, че това следване не би било безоблачно, че ще има и трудности, и скърби. Не е така просто да износи дете и да го роди. По-нататък тя видяла, че от Нейния Син ще излезе това, което не може да бъде разбрано от човешкото сърце. Ние знаем, че Тя видяла как изтезавали Нейния Син, как Го разпнали. Но Пресвета Богородица приемала всичко като от Божиите ръце и с търпение понесла своя кръст.
  Намерил се в света човек, който показал най-дълбоко послушание на нашия Бог, показал най-решителна вяра. Именно такъв човек бил нужен за изпълнение на пророчеството за Спасителя. Чрез чистотата, послушанието, вярата на Пресвета Богородица Христос влязъл в този свят. Трябва да разберем, че търпеливото и безропотно носене на своя кръст не е много просто. Навярно, ние сме разбрали вече това от собствен опит. Често ни се налага да правим това, което не ни е по сърце. Ние често вършим това с ропот. Но Господ ни казва, че ние трябва да вървим след Него по своя воля и с голямо търпение. Нали без волята на човека, колкото и странно да звучи това, нищо не може да стане в света. Даже Спасителят не би могъл да влезе в този свят, ако Божията Майка не би имала за това своето съизволение, което било съгласно с Божията воля. За това говори свети Григорий Палама: както без Божията воля не би могъл да произлезе този свят, така и безчовешката воля не би могъл да влезе в света Спасителят. Бог не може да ни спаси нас без нашето съизволение. Трябва да възпитаваме в себе си воля, която да съответства на Божията воля. Нашите желания, съизволения, чувствания не трябва да са в разрез с това, което ни говори Бог. Ние трябва да провеждаме живота си съгласно с Божията воля. В единение с нашия Бог ние можем да се отдалечим от греха и да влезем в Царство, приготвено за нас.
  Днес е денят, когато ние особено можем да видим към какво Бог призовава, всеки от нас. Не трябва да мислим, че нашият живот, тези скърби и трудности, тези неприятни житейски обстоятелства, с които понякога се срещаме, ни поробват и не ни дават да изпълняваме Божията воля. Това не е така Всъщност поробването става само тогава, когато ние се съгласуваме не с Божията воля, а с волята на поднебесните сили на злобата. И ето, когато невнимателно се отнасяме към своя живот, към Божията воля, ние влизаме в съгласие със своята страст и отстъпваме от волята Божия. Тогава ние носим своя кръст без всякакво търпение, с ропот, с нежелание да се трудим, с голямо самолюбие. Такъв живот довежда до погибел. Затова ние днес трябва да чуем словото Божие и да вземем кръста който Господ ни дава и да го носим с послушание, с търпение, с любов към нашия Бог, като Го славословим непрестанно.
Автор: Протойерей Олег Шабалин
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.tagilsergiya.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

Как да прекараме първата седмица на Великия пост

  Скъпи мои, ето встъпихме във Великия Пост, в спасителното време за подготовка за най-великото събитие в историята на човечеството – за срещата с Възкръсналия наш Господ Иисус Христос. За мнозина Великият Пост не е новост и те вече са се проникнали от незабравимото благоухание на това едновременно и скръбно, и радостно очакване на обновлението на своята душа, когато тя остро чувства и своето недостойнство, но и Божието присъствие тук, редом със себе си и дори в себе си. Но сред нас са и тези, които неотдавна са чули призива към пътя на следване на Христос и за тях това е първият Велик Пост. Именно на тях бих желал да разкажа какво означава за християнина първата седмица на Великия Пост и как трябва да я прекараме. А на онези, които вече скъпо ценят това благодатно време, не ще бъде грях да напомня как са прекарвали говеенето нашите благочестиви и богобоязливи предци. Аз успях да заваря времето на това удивително единодушие, когато върху живота на цялото руско общество Великият Пост незримо налагаше своите спасителни юзди, и ти се струва, че сякаш всички живеят с едно сърце, с едно чувство.
 „Днес е пролет за душите” – казва Св. Църква. И първата неделя на Великия Пост винаги се пада в преддверието на пролетта, когато природата пред очите на цялото човечество ежегодно с тайнствен език повтаря учението за възкресението на мъртвите, живо изобразяваща го с чудото на своето оживяване, напомняйки, че времето на зимната „смрът” за нея е свършило и предстои възкресението на живота. И в нашето подсъзнание започва същото очакване за обновление на душата и радостта, че това непременно ще се случи. Възкръсва природата, но нали и ние сме също природа и нашите души очакват своята пролет – своето възкресение. Така започва постът – празникът на душата.
  И някак си от само себе си отстъпват на заден план суетата и тревожните житейски дела, които през другото време властно диктуват своите изисквания и подчиняват на себе си целия строй на нашия живот, когато ние раболепно, без да се замислим, се подчиняваме на тяхното насилие. През поста всичко е различно. От Неделята на Прошката душата, сякаш отрезвяла, се настройва на строга тоналност – та нали трябва да си спомня кого и с какво съм успял да обидя, и колко трудно е да призная, че именно аз съм виновен. Трудно, но какво да се прави? Трябва!
  От утрешния ден започва седмицата на говеенето. Говеенето е подготовката за изповедта, самата изповед и причастието със Светите Христови Тайни. Строгите великопостни служби ни настройват на покайна тоналност. И въпросът по Бога ли живеем? Все по-често тревожи съзнанието – тази благодат аБожия чука на сърцето. През първата седмица говеенето е особено. То е отчет пред Бога за цялата отминала година със строга проверка на себе си, на своя живот пред лицето на Божието Правосъдие. Какво непостижимо отношение – Всемогъщият Бог, Всесилният, Всезнаещият Творец и ние слабите, немощните по душа и тяло, но любими Негови творения, неумеещи с любов да отвърнем на Неговата Любов. Не това ли поражда в нас смиреното съзнание за своето недостойнство и греховност. Нашите боголюбиви дядовци и баби прекарвали цялата първа неделя в строго въздържание и стриктно посещаване на Божия храм. И у дома вече не им е било до грижи за трапезата. Преди това щателно се е миела и изварявала посудата, та и миризмата да не би могла да смути въздържателите. Св. Евангелие, Псалтирът се поставяли на видно място, безгласно напомняйки за духа на това особено време. Идва Великият Пост!
  Домашното покаяние и очистването на съвестта предхождали изповедта пред свещеника. Проверявайки себе си, душата се съкрушавала от виждането на едни грехове, спомняла и оплаквала други, давала обет да изкорени трети, каела се за греховните си навици. В семейството се въдворявала особена благоговейна тишина и мир. Всичко това се извършвало в предусещане на Божия съд на предстоящата църковна изповед. Готвейки се за този съд, отивайки на изповед, те от по-рано знаели в какво ще се каят, след като вече били преживели своята лична изповед в душата си. Освен това внимателно постещите сравнявали сегашното си покаяние с това, което е било преди една година през същата седмица. „Ето, ще поговея, ще отида при духовника, а той ще ме попита как съм се борила с греховете, изповядани преди, изпълнила ли съм епитимията, съвета, дадени ми тогава. Какво ще му отговоря? Не греша ли досега със същите привични грехове?” И отново започва спомняне, което усилва покайното чувство, изостря съзнанието за отговорност и предразполага към поправяне, заставя към борба с греховните наклонности и привички. Страданието на душата от осъзнаването на своята крайна греховна немощ поражда така необходимата за покаянието и поправянето ненавист към греха, за който вече за кой ли път ще се наложи да даваме отговор пред Бога на изповед. Омразата и отвращението към греха (особено към най-силния в нас) ни заставят внимателно да се отнасяме към своите постъпки в живота, да се замислим какви мерки трябва да вземем, за да предотвратим повтарянето на греха. Набелязваме и промени в живота, за да бъде предотвратена самата възможност отново да се отегчим с греховно бреме. В едни случаи се замисляме за прекратяване на вътрешните връзки със съмнителни приятели; в друг – за промяна в порядъка на своето ежедневие (във връзка с необходимостта да се изпълнява утринното и вечерното молитвено правило), в трети – за необходимостта от оказване помощ на тези, които се нуждаят от нея. И така незабелязано егоизмът отстъпва място на мисли спасителни и покайните чувства стават съработници на спасението. Това вече не е формално изброяване на някакви си грешчици, но истинско покаяние, върху което идва опрощение, и душата чувства това. И вече не по течението на общия поток плава човекът, но съгласно своята вяра и стремежи. Нека и ние да последваме своите предци – та нали именно така се заражда духовният живот. И нека никога да не ни отвлекат от спасителното покаянине, нас, Божиите чеда, многочислените вражески примамки, така щедро предлагани в сегашния живот. Да отстраним от екраните на телевизорите любопитстващите очи. Да помогнем на бедстващия в безбожие мир не е по нашите сили. Нека да отстраним себе си от развлечения с пеещи и танцуващи, защото това е начало на вечния плач. Да се оградим със страх Божий, защото определено знаем, че много от пророчествата за бъдещето на земята вече са се изпълнили. Да помним, че няма полза от делата ни, ако те са извършени заради лично благополучие и земна корист, а не заради Бога и нашето спасение. Спасението на човека – ето най-великата и единствена цел на Божията Любов. Нека и ние да я приемем за себе си като единствена цел на живота, шествайки чрез покаянието по спасителния път.
  А Светата Църква от година на година на всяка великопостна служба ни напомня: „стани, душо, състарила се в грехове, обнови се чрез покаяние, изцели раните на застарелите прегрешения”. Но на истинското покаяние в нас често пречи суетата на сегашния живот, пораждаща безчувствие към греха, навик да се върши, без да забелязваме разрушителната му за душата сила. „Навикът е втора природа” – гласи пословицата, и колкото повече удоволствие и сладост ни доставя грехът, толкова по-крепко се укоренява той в душата, превръщайки се в гибелен навик. В навиците, прочее, ние се каем много рядко, като по този начин в нас се появява неразкаяност в греха, която е по-страшна от греха. Вършейки гряхх и каейки се в него, ние не губим надежда за опрощение и Божията милост покрива грешника. Неразкаяността ни лишава от тази надежда, обрича ни на духовна смърт, разлъчвайки ни от Господа. Неразкаяните грехове, след като се укоренят, дълбоко проникват във всички движения на душата и изцяло ни завладяват. Властта им над нас се обяснява с това, че те намират в нас самите най-силния съюзник – нашето самолюбие и гордост. Гордостта представя всичките наши грехове и пороци като незначителни общочовешки слабости и недостатъци и по този начин приспива съвестта, пораждайки нерадение за спасението ни. кой от нас не е изричал думите или не е помислял: „Кой не греши, един Бог е без грях” или „без грях и ден не можеш преживя и крачка да направиш”, или „не бърка и не греши само този, който нищо не прави”. Така почти под маската на добродетел смекчаваме много и дори тежки наши грехове. Да не бъде това при нас, скъпи мои. Нека спасително, честно и мъжествено да гледаме на неправдите и беззаконията на нашия живот, за да не бъдем в самозалъгване и самоизмама. Времето на говеенето трябва да стане за нас напрегнат вътрешен подвиг, решаващ делото на живота ни. От това ще зависи дали ще получим съкровището на духа за възраждане на жизнените сили за спасение, или духовното увяхване със своята сянка ще ни провали бъдещото. Чрез неразкаяността губим Бога, губим радостта от вечния живот, обричайки себе си на една участ с Божиите врагове. „Но ние сме безсилни, ние сме немощни, къде ти да противостоим на вражеската сила, която воюва срещу нас” – мислим си ние. Скъпи мои, вяра, жива вяра трябва да имаме в Божието слово. И опитът от тази вяра не ще закъснее да се яви.
  „Без Мене не можете да вършите нищо” (Йоан. 15:5) – ни казва Сам Господ и „Божията сила се в немощ проявява” (срв. 2 Кор. 12:9). И Господ е близо, и немощта е при нас, а следователно слава на Бога! За живота в Бога и за спасението няма препятствия. Благодатната Божия помощ е готова за каещия се, а великопостните покайни молитви, които произнасяме от сърце, не могат да не бъдат чути. „Покайте се” – с тези думи се завършва Старият Завет (Мат. 3:2). „Покайте се” – с тях започва Новият (Мат. 4:17) – толкова необходимо и важно е покаянието. Господ, Който не иска смъртта на грешника (срв. Иез. 33:11), чака нашето пмокаяние, за да оживотвори и обнови душите ни, за да бъде с нас и в нас. Чрез покаянието, само чрез истинското покаяние, ще застанем „не за за съд или за осъждане” пред светинята на Тялото и Кръвта на нашия Спасител. Причастяването със Светите Христови Тайни увенчава говеенето и полага начало на нов живот. Дойдете и вижте, че Господ е благ. Амин.

Източник: Старец Йоан Крестянкин “Проповеди” Том I, Ловчанска Митрополия
Взето от: www.pravoslaven-sviat.org

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

  Днес ние празнуваме Сретение Господне, възпоменавайки как Пресвета Богородица донася четиридесетдневния Младенец Иисус в Йерусалимския храм, за да Го представи съгласно юдейския закон пред Господа. Сретение на църковно-славянски език означава „среща”. В храма по откровение от Духа Светаго ги посреща праведният старец Симеон, на когото било обещано от Ангела, че той няма да умре, докато със своите очи не види Христос. Този ветхозаветен старец според преданието проживял повече от триста години в очакване на Спасителя. В негово лице Ветхият Завет се среща с Христос - с Началото на Новия Завет.
Заветът – това е особен договор между Бога и хората. Главното във Ветхия Завет било спазването на закона, на дисциплината, на правилата, за да подготви хората, отпаднали от Бога, за идването на Спасителя и проповедта на Евангелието.
Времето на Ветхия Завет е отминало, но за нас различните правила, обичаи, установления имат колосална ценност, защото ние не можем да се ръководим само от собствената си съвест, или само от молитвеното общение с Бога. Изпълнявайки тези предписания, мнозина могат да се държат външно практически безукорно: да спазват постите, да четат молитви, да говорят правилните думи. Такива били и фарисеите. Но дошъл Христос и те го отхвърлили, защото сърцето им загрубяло, защото ценели своите подвизи и своята праведност твърде високо. Така често става и у нас. Мнозина в гонитбата за външното спазване на правилата, губят много повече, оставайки само изпълнители на закона.
Опразвайки ветхозаветния закон, Спасителят дава две заповеди, в които е целия закон и всички пророци. Първата „възлюби Господа Бога твоего от всичкото си сърце и с всичката си душа и с всичкия си разум”. Това е заповедта за любовта към Бога, за пълното доверие и вяра в Него. Но не само с вяра се спасява човек. „Вярата без дела е мъртва”, затова са необходими дела на вярата. На първо място, дела по отношение на ближните. За това Господ ни дава втора заповед: „възлюби ближния си като самия себе си”.
За да се научим да обичаме Бога, за да проверим на какво сме способни, ни е даруван ближния - този, който се оказал редом с нас. Човекът, образът Божи - ето инструментът на нашето спасение, тестът за нашата любов, търпение и чистота на сърцето ни.
Новият Завет става по-висш от всички правила. Сега духовен плод принасят „любовта, радостта, мирът, дълготърпението, благостта, милосърдието, вярата, кротостта, въздържанието; против такива няма закон” - казва апостол Павел. За хората на Новия Завет правилата стават второстепенни. Ние сме призвани да спазваме Божиите заповеди не от страх или дълг, а защото просто е невъзможно да постъпваме иначе. За това е нужна постоянна работа на душата и внимание към своята вяра, мисли, думи и постъпки.
Но нека не се заблуждаваме, мечтаейки да извършим велик подвиг заради ближния! В тези мечтания може да преживеем целия си живот и да не принесем този духовен плод, за който говори апостол Павел. Да се вгледаме в лицата на нашите светии. Те съвсем не се подготвяли за героични постъпки. В мнозинството си това са били кротки, търпеливи, вярващи и радостни хора. Те просто се стараели да бъдат доброжелателни към ближните, където е възможно – отстъпвали и прощавали, не унижавали и жалели тези, които, вероятно, и не били достойни за жалост, безкористно помагали или просто се отнасяли с внимание. Тези всекидневни малко забележими дела на вярата очиствали и смекчавали сърцата им, подготвяли ги за тази среща, която се състояла в техния живот – за срещата с Христос.
Нека и ние да тръгнем по пътя на тези малко забележими, най-прости и всекидневни милости един към друг, на тези кротки дела на вярата и любовта към Господа и към ближните, благодарение на които в нас умира всичко ветхо, за да отстъпи място на всичко ново! Амин!

Автор: Евгений Мороз
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.mpda.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

СТЪЛБ НА ПРАВОСЛАВИЕТО (слово за св. Атанасий Велики)

  Стълб си бил на православието, като си утвърдил Църквата на божествените догмати, свещеноначалниче Атанасие, защото, като си проповядвал Сина Единосъщен на Отца, си посрамил Ария. Отче преподобни, моли Христа Бога да ни дарува велика милост.” Братя и сестри, в историята на Православната Църква се съдържат отговорите на много въпроси, които вълнуват нашите съвременници, в нея можем да намерим примери за преодоляване на всевъзможни житейски и духовни кризи, примери на лично мъжество, мъдрост и святост, които ни показват многочислените Божии угодници. Един от най-ярките примери е свети Атанасий, архиепископ Александрийски. Това се потвърждава и от църковното предание, което му дало прозвището „Велики”. Озарен от светлината на Божественото учение Христово, св. Атанасий се възвисявал като скала над бушуващото по това време море от ереси и като ярък фар ръководел верните в мъглата от съмнения и колебания. Имало моменти, когато той оставал почти сам против целия свят и целият свят бил против него. Но бурята утихвала и св. Атанасий веднага отпускал пламтящия меч на своето огнено слово, поразяващо еретиците. Винаги снизходителен към човешките немощи, св. Атанасий с бащинска любов прощавал на човека временните заблуди и не търпял само едно - фарисейството както във вярата, така и в живота. Воден от желанието си да не оскърби някого, светият отец, в полемика с еретиците, не ги назовавал никога по име, но в същото време с цялата си сила нападал тези, които, развратени в дълбините на сърцата си, се възползвали от Църквата като средство за постигане на своите цели. Св. Атанасий Велики бил силна личност. Но източник на тази сила била не гордостта, силата или ловкото лукавство, които толкова се ценят в съвременния свят, а нашият Господ Иисус Христос. Свети Атанасий възлагал своята надежда на Божия Промисъл и Господ нито веднъж не го разочаровал. Александрийският светител твърдо и правилно вярвал в Бога и живеел за Него. И Господ чрез това Свое оръдие спасил Своята Църква от гибел. Само четири години не достигнали на свети Атанасий да доживее до втория Вселенски Събор, на който била затвърдена неговата победа над ереста на Арий. За всички християни свети Атанасий Велики служи като образец за мъжествено изповядване на вяра и непрестанна грижа за нейната чистота. Нека отправим към чествания днес Божи угодник следната молитва: „Преславни светителю Атанасие, на тебе се молим, угодниче Божи, изпроси от Христа Бога и ние да имаме непоколебима вяра и да не се отклоняваме от правотата й, но до края на дните си да пребиваваме в нея, без да се боим от притеснения, скърби и гонения, и да унаследим Царството Небесно в славата на Бога Отца и Сина и Светия Дух, където ти и всички светии пребивавате”. Амин.
Автор: Иконом Йоан Карамихалев
Взето от: www.pravmladeji.org

СЕКИРАТА ВЕЧЕ ЛЕЖИ ПРИ КОРЕНА НА ДЪРВЕТАТА
(слово на Събор на Предтечата и Кръстителя Господен Йоан)

  Кой чува днес гласът на викащия в пустинята? От пустинята дошъл Предтечата в градовете и селата, които духовно били също пустиня. Колко близко се намира тази нажежена пустиня край Мъртво море до нашия днешен живот! Колко очевидно би трябвало да стане сега за всички, че животът без Бога се превръща в пустиня. И да не забравяме още един, твърде разбираем за нас факт: голямото мълчание на пет века предшествало пророческия глас на Йоан. Нито на кръстопътищата, нито при градските порти не се появил в продължение на това време след Малахия нито един пророк. Ако тълпите бягали при Йоан от Йерусалим, от цяла Юдея и околностите на Йордан, то това било, защото се случвало събитие наистина невероятно. Свети Йоан Кръстител застава пред народа и предупреждава за настъпващия съд, за Деня Господен. Заобикалят го тълпи народ и представители на официалните религиозни течения. И ето неговото страшно слово към тези, които лицемерно влизат в храма Божи и формално приемат Кръщение: „Рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете, прочее, плод достоен за покаяние.... Секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън”. Какво да правят? Да се покаят, да се обърнат, т. е. да изменят пътя, да изменят своето сърце. Животът трябва да се обърне на сто и осемдесет градуса. Но когато Йоан се обръща към простите хора, той не изисква от тях нито подвизи, нито да живеят така, както той, в пустинята. Нека правят само това, което е достъпно за съвестта на всеки човек. Към тези тълпи, които идвали при него, търсейки очистване чрез кръщението, което той извършвал в Йордан, светият Предтеча се обръща с обичайните, понятни за всички без изключение изисквания. Колко актуални са те винаги и особено днес, и колко непросто се оказва за човешкото сърце да достигне това, което е заключено в думите на пророческата простота! Какво да правим? Който има две дрехи, да даде на нямащия и който има храна, да прави същото. Някой, навярно, могъл да изисква от митарите, събирачите на данъци, чиято дейност била свързана с корист и изнудване, да оставят това занятие като недостойно – Йоан изисква да го изпълняват честно. И същото казва на воините - никого не обиждайте и се задоволявайте със своето заплащане; каквито и пари да ви предлагат, не вършете насилие. Изглежда, твърде прости и не особено духовни думи. Но да не забравяме никога, че ги казва първият от хората, комуто било дадено да съзерцава тайната на Пресветата Троица. И тези думи, оказва се, могат да станат решаващи за съдбите на народа и човечеството. Само на този, който се стреми да живее според добрата си съвест, се открива дълбочината на кръщението. После свети апостол Петър ще каже: „Кръщението е обещаване Богу добра съвест, която ни спасява чрез възкресението на Иисуса Христа” (1 Петр. 3:21). Потапянето в Йорданската вода не било нов обред, но със своето пророчество Предтечата му придава нов смисъл. И най-главното е, че в цялото си служение с висок глас той възвестява, че след него идва Някой, Който в действителност е По-Силен от него. Дотолкова по-силен, че той счита себе си за недостоен да изпълни служението на роба, навел се да развърже ремъка на обущата Му: „Аз ви кръщавам във вода, но Той ще ви кръсти с Дух Свети”. Господ ще покаже какво значи Неговото Кръщение. С Вода и Кръв, изтичащи отпрободеното с копието ребро, с вода и Дух Свети, с огъня на Петдесетница. Ние, свещениците, кръщаваме днес също с вода, но Господ, Който върви пред всеки човек, чрез смъртта и Възкресението присъства винаги сред тайнствата на Църквата и кръщава всички с Дух Свети. Когато ние произнасяме страшните, свети думи, небето се съчетава със земята, Бог се съединява с човека. Но приемането на този дар от нас и от тези, които влизат във водата, зависи от това, доколко ние всички, стоящи тук, се оказваме достойни за тези думи. Защо проповедта на Йоан била толкова действена и тълпи излизали да го слушат и приемали Кръщение, което било само сянка на това, което се извършва днес? Да се постараем, според силите си, да се научим, от най-големия от родените от жени, на две съществени неща, определящи цялото му служение. Това бил човек, който наистина обичал Бога и който настина живял с благовестието. Не само неговите слова - целият му живот бил изобличение на съвременния му живот. Пустинята, в която тойживял, неговата дреха от камилска вълна и коженият пояс на кръста (имащите меки одежди живеят в дворците, казва Христос), и храната – най-бедна от най-бедните - акриди и див мед – всичко това говори за неговата велика простота и причастност докрай с това, което има народът, с цялото му страдание и нищета. Не за безсмислено външно подражание, както той сам учи, става дума, а за това, щото болките и раните на народа да станат наша лична болка и наши лични рани. За това, че проповедта за съкровищата на небесата е невъзможна за тези, които мислят как да съберат съкровища на земята. И думите за блаженството на нищетата не могат да достигнат никого, ако се произнасят от душевен и телесен комфорт. От пустинята, от нейната самота, от молитвеното мълчание и тишина ни говори Йоан, и нищо не се чува, освен гласа на Бога, освен тези думи, с които Христос е излязъл на проповед след Кръщението: „Покайте се, защото се приближи Царството Небесно”. Той така обичал Бога, така скъп му бил народът, че той говорел това, което хората знаели в дълбините на сърцата си, което те жадували да чуят. И когато Йоан призовавал към покаяние, в дълбините на човешките сърца се раждала решимост да отговорят на този призив. И другият Йоан, апостолът на любовта, възвестява: „Аз не ви говоря това, което вие не знаете, но това, което вие знаете, за това ви говоря”. Никакво слово не притежава такава сила, както това, което е отправено към съвестта на човека и това слово става непреодолимо, когато то се произнася от човек, който е заслужил правото да го произнася. Хората дълго очаквали истинското слово Божие и те го чули от Йоан. Той бил разпознат, той дошъл от Бога и да го слушат, значело да познават Бога, без Когото човек не съществува. И той бил чут, защото говорел за това, което превъзхожда човешките сили. Той не засланял Христос – ще дойдат лъжепророци и антихристът, които ще се опитат да направят това. Той дошъл, за да посрещне Бога и да се оттегли, да открие на всички Този, Който е по-голям и по-силен от него. И хората го слушали, защото той насочвал към Този, от когото всички се нуждаели. Ако всички, които приемат Кръщение, биха го приели в действителност, проповедта на покаянието би обхванала целия свят, би се явила спасителна за всички, защото най-малкият в Царството Небесно е по-голям от него, от най-великия пророк. Автор: Протойерей Александър Шаргунов
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.ruskline.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ПРОПОВЕД НА БОГОЯВЛЕНИЕ

  „Тогава Иисус дохожда от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене” (Мат. 3:13-14). По-късно апостол Павел казал, че без всякакво разсъждение и предупреждение по-малкият се благославя от големия. Иоан като Пророк знаел, че Този, Който е дошъл при него, е повече от него. Той казвал, че „не е достоен да развърже ремъка на обущата” (Лк. 3:16) Му – така се усещал пред Сина Божи. „Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска” (Мат. 3:15), проявявайки истинско смирение. Понеже истинското смирение се заключава в послушанието. Когато човек упорито се отказва от това, което му предлагат, това не е смирение, а напротив – гордост. И в тази постъпка се проявява цялата красота на Йоановата душа. Кръстителят бил и удивен, и смутен от това, че Господ искал да се кръсти от него. А когато Христос му казал, че, ще повторя, „тъй нам подобава да изпълним всяка правда” (Мат. 3:15), той се смирил и се съгласил, признавайки, наистина, че той не разбира какво става. Обикновено в нашия живот всички хора от всичко разбират. Много често, когато по радиото водя предаване, някакъв човек звъни, казва: „А ето защо в Библията е казано… така и така?” То ест получава, че този, който писал, е глупак, който превеждал, той е още по-голям глупак, тези, които от три и половина хилядолетия четат това, всички са глупаци, а ето „аз съм умният”. Защо? Понеже човек поради гордост мисли, че той въобще прекрасно разбира от това. Йоан не е така. Току-що той чул от Христа, че така трябва да се изпълни всяка правда, той тутак-си със смирение отстъпва на Господа, „допуска Го”. „И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение” (Мат. 3:16-17). Благата и всесъвършена воля Божия ни се е открила в Божия Син. Ние всички, живущи на земята, имаме удивителната възможност за непосредствено общение с Твореца на Вселената. Невъзможно е да си представим това! Това е като, ако амебата или друго най-просто едноклетъчно изведнъж би пожелало да побеседва с човека и човекът би решил да предостави на амебата такава възможност. По какъв начин? Единствено възможният е да стане сам амеба и да започне да говори с нея на нейния език. Но разликата между човека и амебата, между най-простото живо същество и най-сложното живо същество – тази разлика е много по-малка, отколкото между човека и Бога. Но за да извести волята Божия на човек Господ, по Своята неизказана милост, изпраща в света Своя Единороден Син и Възлюблен Божествен Логос, Който се родил като Иисус Христос. За какво? За да изясни на тези малки същества, които даже от самолет, летящ на височина едва 10 километра, вече не се виждат, волята Божия. С това Господ се смирява пред човека и му изказва Своята любов. Господ не се гнуси ето от тази малка амеба. Но ако амебата е същество напълно безвредно и живеещо само, за да изпълни своята функция, която й е дал Господ Бог, то човек има отпечатъка на Божеството в своята свобода и има възможност да приеме божествената любов в своето сърце. В този смисъл Господ ни приравнява. Той не станал амеба, не дошъл да спаси амебата, Той дошъл да спаси свободния, но заблудил се човек и отдал Своя Син на смърт. И това било неизбежно. Нали злото ненавижда доброто, затова няма нищо учудващо, че Христос бил разпнат. Ето това е Неговата първа крачка – идването на река Йордан – била първата крачка към Голгота и началото на Христовото служение (то ще бъде кратко, три и половина години), към което се подготвял Господ и като Човек, в това число, което ще завърши ненапразно с кръстна смърт. Че това не е било напразно, можем да се убедим, ако погледнем всеки храм. Минали са две хиляди години и ето идват хора – не хиляди, а десетки хиляди и милиони хора! Степента на разбиране на това, което говори Бог, у всички е различна: у пеленачето или у тригодишния младенец, у 12-годишния отрок или четиридесетгодишния мъж. И в това няма нищо страшно. Винаги може да дораснат и израснат, но душата им се стреми към Словото Божие. И Господ е готов всекиго да нахрани за неговото спасение. Затова не напразно Христос се кръстил в Йордан и не напразно пролял Своята Кръв. Кой от нас две хиляди години след нашата смърт ще съумее да събере милиони хора, оставил след себе си само някакво свое слово? Това е напълно невъзможно даже да си представим. На земята живели разни хора, имената на мнозина останали в историята и вписани там не със златни, а с платинени, с брилянтни букви, но те не могат да съберат такова количество народ. Защо? Понеже сърцето на човека откликва на Словото Божие. Това говори, че това Слово е и живо, и действено, защото все нови и нови поколения хора идват да слушат това Слово: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение” (Мат. 3:17). Затова, ако ние искаме да разберем в какво е волята Божия, необходимо е да знаем с какво се обръщал към нас Христос, ние трябва да знаем Неговите слова от Евангелието, още нужно е да помнимвсички Неговия деяния, тогава волята Божия ще ни се открие.

Автор: Протойерей Димитрий Смирнов
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.dimitrysmirnov.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

СЛОВО на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит
на Новогодишния молебен

  „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете.
За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса.“
(1 Сол. 5:16-18)
Ваше Високопреосвещенство,
Ваши Преосвещенства, боголюбиви отци,
възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,
С благодарност към Всеподателя за всички Негови благодеяния и за великата Му милост към нас отново посрещаме Новолетието с молитва, любов и с нова надежда, и с поглед отправен в бъдещето. Изпросваме от небесата благословение за всяко наше добро дело, полезно начинание и за всяка наша, очакваща ни в настъпващата Нова година радост, към която ни призовава Господ, чрез словото на апостола. А радостта ни е пълна, защото извира от чистата ни православна вяра в Господа и Бога нашего Иисуса Христа и от всяко Негово слово, от непосрамената ни надежда и от любовта, с която украсяваме дарувания ни свише живот. Нека Новата година бъде мирна, здрава и благополучна, изпълнена с всяко Божие към нас благословение, с добра воля, с нови надежди, и с още по-вдъхновени пориви към всичко онова, което е добро, справедливо и съгласно с Божията воля, както се моли Църквата в този ден и както дълбоко в душата и в сърцето си желае всеки от нас. Да бъде изпълнена с Божията благодат, милост и щедрости, с дела на милосърдие и много лични и обществени успехи. Нека радостта от Христовото рождение ни съпътства през настъпващото новолетие. Нека вестта за раждането на Божия Син и дошлото с Него наше помирение с небесата ни укрепват и в Новата 2017-та година, а Божият Дух - Духът на мъдростта и на всяка истина (Иоан 14:17; 15:26; 16:13) да насочва всички наши мисли и намерения към вършенето на добри дела, защото това е, което и Бог, и светът очакват от нас - да бъдем съработници Божии и всячески да допринасяме за осъществяването на Божията воля на земята. И така, подражавайки на Бога и живеейки в мир, в добросърдечие и взаимна любов (Еф. 5:1-2), да въплъщаваме вярата си в дела на щедрост и добротворство.
Божието благословение и Неговата велика милост
да бъдат с всички нас! Честита, мирна и от Бога благословена 2017-та година!
† Н Е О Ф И Т
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
~~~~~~~~~~~~~~~
Слово на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит на Новогодишния молебен 1 януари 2017 г., ПКСХП „Св. Александър Невски”

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

  Ние дойдохме днес в храма, за да почетем паметта на свети Василий Велики. И разбира се, преди всичко да възпоменем събитието от живота на нашия Господ, което станало на 8-я ден след Неговото Рождество. По тогавашния обичай, донасяли в храма първородния младенец, за да му нарекат име, за да изпълнят обреда обрезание. Така, братя и сестри, Господ, още от младенческа възраст, изпълнявал писанията и законите на израилския народ. Това било много важно, защото иначе Той не би бил приет от израилския народ, Неговата проповед не би била чута. Така Той ставал Свой сред своите. За нас това е важно, защото по такъв начин Господ оправдал закона и в същото време го обновил. Сега ние се спасяваме не по закона, а по благодат. Това не означава, че трябва да погазваме всички закони. Напротив, следва да изпълняваме всеки закон, с който имаме досег в своя живот – закона на обществото и, още повече, Божия закон. Но е нужно да разберем, че не само с изпълнението на закона се спасява човек, както е било прието да се мисли в израилския народ. Фарисеите и книжниците смятали, че, изпълнявайки всички писания, могат да се спасят, а за съдържанието на своето сърце те даже не помисляли. Затова Господ обновява всичко това. Всъщност може да изпълниш целия закон, но да не се спасиш. А може само да проявиш твърда, крепка вяра и веднага да се окажеш в Царството Божие, както това се случило с разбойника, разпнат редом с Христос. И много други примери ни говорят, че важно е това, което се таи в нашето сърце, в нашата душа. Ето защо днес, гледайки как Господ изпълнява закона, законът трябва да бъде изпълнен с нашата вяра и любов. Автор: Протойерей Олег Шабалин
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.tagilsergiya.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОКОЙ
(проповед на празника на първомъченик Стефан)

  Братя и сестри, днес Православната Църква отбелязва паметта на светия апостол първомъченик архидякон Стефан. Той е първият от мъчениците, който открил този път на страдания заради Христос. Неговите славни подвизи, неговия живот удивляват всички нас. Той произхождал от седемдесетте апостоли, бил поставен от тези апостоли в числото на седемте дякони в служение при трапезата на вдовиците и бедните християни. Бил главният от седемте дякони, затова го нарекли архидякон. Той бил запознат с гръцката култура: такива евреи, като него, наричали елинисти. Бил много грамотен човек. Помагайки на светите апостоли във всичко, особено в делата на милосърдието, той проповядвал словото Божие. Изцелявал болни, със своята молитва възвръщал зрението на слепи. Особено се грижел неговите съплеменници, верни и неверни, да бъдат обърнати към Христос. Той горещо проповядвал словото Божие, Христос, особено на своите съплеменници, говорейки, че Го предали на Разпятие, не Го приели. Веднъж възникнал спор между евреите от синагогата. Те, подучили няколко презрени, както казва Свещеното Писание, да оклеветят светия мъченик, че той отправя хули към Бога и към Мойсей. Хванали го, завели го в синедриона, там продължила неговата пламенна реч, както чухме днес от Деяния Апостолски, но най-важните думи той казал в края на своята реч: „Твърдоглавци и необрязани по сърце и уши! Вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предизвестиха идването на Праведника, Чиито предатели и убийци станахте вие сега”. Той продължил, погледнал към небето и видял Славата Божия и Иисус, стоящ отдясно на Престола Божи. Той казал: „ Ето, виждам небесата отворени и Сина Човечески да стои отдясно на Отца”. За тези му думи го извели от синедриона и между Йерусалим и Леон започнали да го замерят с камъни. При това той казал: „Господи, приеми духа ми”. И вече, когато паднал на колене, когато жизнените сили го напущали, той казал: „Господи, не им вменявай този грях”. Повторил думите на нашия Спасител, Който на Кръста казал същите думи. Свети апостол първомъченик и архидякон Стефан е пример за мъченичество. Той отворил вратата за подвижничеството в Христос. Разбира се, сега ние с вас ще кажем, че не всички се удостояват с този венец и практически няма сега такъв подвиг, но, както казва свети апостол Павел: „Нашата борба не е против плът и кръв, но против поднебесните духове на злобата”. Във всички времена и в тези дни, до края на вековете, докато съществуват дявол и ангели, за всички нас е отворен същия славен път, както и мъченически. Църквата прославила множество свети подвижници, които се борили със злото вътре в себе си. „Вие в борбата си с греха още не сте се противили до кръв” - казва апостол Павел, предпазвайки ни от самоуспокоение в духовния живот. В духовния живот не може да има покой, в духовния живот винаги има борба със своите мисли, със своите грехове, но става така, че понякога ние се успокояваме, като не забелязваме греховете или забелязваме своите дребни грехове, а към своите страсти привикваме и даже не ги считаме за грехове. Ако човек не води никаква борба в това, вражеските сили го оставят. Може да се приведе такъв пример. Лежащият на земята човек не чувства силата на вятъра, който духа, но веднъж да трябва да стане, тогава по неволя той ще се противи на напора на вятъра, за да устои. Така е и в духовния живот: започнем ли да забелязваме своите страсти, започнем ли да се борим с тях, да ги изкореняваме от себе си, започва борба, духовете на злобата се борят с нас, започват да ни изкушават, за да паднем, но трябва си припомним, че силата Божия винаги ни помага, във всеки момент, даже ако ние съвсем сме се отчаяли. Ако си припомним примера от живота на преподобни Антоний Велики, който вече се отчаял в борбата със своите страсти и казал: „Господи, помогни, иначе унинието ще дойде в сърцето ми”. И тогава Господ във вид на ангел му пратил помощ в това дело. И да си припомним думите на Спасителя: „Отсега Царството Божие бива насилвано, и насилници го грабят”. Именно тези думи на Господа ни говорят как трябва да придобием благодатта на Светия Дух, която именно осияла мъченика Стефан по време на неговите страдания. И нека да вземем пример от светия апостол първомъченик архидякон Стефан, да се борим със своите страсти, привички и да се усъвършенстваме в духовния живот. Господ да ни помага по молитвите на светия мъченик и архидякон Стефан, чиято памет отбелязваме днес с вас. Амин. Автор: Йерей Георгий Малов
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.bratsk-pravoslavny.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

  Братя и сестри! Сърдечно приветствам и поздравявам всички вас с втория ден на Рождество Христово, когато ние посвещаваме своите молитви на семейството на нашия Спасител. Този ден се нарича Събор на Пресвета Богородица. Около Божията Майка били най-близките родственици, нейните родственици по плът, които били, разбира се, и родственици на Младенеца Иисус. Това са Обручникът Йосиф, братовчедът на Спасителя Иаков, станал по-късно първия Йерусалимски епископ - това било семейството. И когато ние говорим, че Рождество е семеен празник, това не е просто дан на някоя светска традиция да отбелязваме този ден в семеен кръг, но още и изпълнено с голям смисъл почитане на семейните отношения. Сам Господ, Неговата Пречиста Майка живели в семейство. И семейството – това е люлката, в която се възпитават децата, в която се шлифоват човешките отношения. Няма по-сложни отношения от отношенията между мъжа и жената, защото тези отношения претърпяват множество изпитания. Нали никой друг не живее постоянно рамо до рамо един до друг. Когато ние идваме на работа, ние известно време общуваме с някого, а после отиваме при семейството. Но в семейството ние пребиваваме винаги и в семейството ние сме такива, каквито сме всъщност. Семейството сваля всички условности, разрушава всички предразсъдъци и не e просто да възприемеш човека такъв, какъвто е, защото в това има не само добро, но и лошо. Какво запазва семейството пред лицето на тази с нищо не поукрасена реалност? Съществува само една сила, която може да съедини хората, живеещи един с друг – това е силата на любовта. Ето защо ние се молим днес за семействата - за мъжете и жените, за децата, за бабите и дядовците, за всички, които са съединени със семейни връзки. Да благослови Господ живота на нашите семейства! Да укрепи Господ всеки член на семейството и да го умъдри, та той да цени тази велика общност и никога да не поставя под съмнение нейната ценност, даже тогава, когато отношенията между членовете на семейството преминават през изпитания! И да даде Бог тези изпитания никога да не свършват с разрушаване на осветените и, от Бога благословени, семейни връзки. Живеейки в семейство, всеки извършва малък подвиг и, ако той го извършва достойно, тогава семейството е крепко, силно и е способно да премине през всички изпитания и външни, и вътрешни. В такива семейства се формират силни личности, способни на подвиг. Без подвизи не може да съществува семейството. Нужно е да се научим да жертваме своите интереси за общото благо. Нужно е да се научим да сдържаме своите емоции. Нужно е да се научим да запазваме любовта даже тогава, когато мъжът и жената остаряват и престават да бъдат привлекателни, когато губят физически сили и енергия, които притеглят хората един към друг. Нужно е да се научим да носим житейския подвиг в семейството и тогава децата ще бъдат способни на подвиг, народът ни ще бъде способен на подвиг, без който не може да съществува човешкото общество и без който не може да има силна държава.
Още веднъж сърдечно ви поздравявам с празника Рождество Христово!
Автор: Московски и на цяла Русия патриарх Кирил
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.patriarchia.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

СЛОВО СЛЕД ВЕЛИКАТА ВЕЧЕРНЯ НА ПРАЗНИКА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

  Братя и сестри! Ние празнуваме Рождество Христово, ние възпоменаваме великото събитие - идването в света на Господа. Той не е донесъл някакъв нов закон - Той напомнил за истинското съдържание на този Божествен закон, който бил връчен от Бога на Мойсей, но след това в продължение на дълги столетия започнал да се възприема от хората само през призмата на многочислените външни предписания. Самият вектор на духовния живот бил дотолкова изкривен, че практически не оставали надежди за спасение. И Господ идва, както Той Сам казва, не за да отмени древния Божествен закон, но за да се изпълнява този закон от хората (вж. Мат. 5:17). Цялото Му учение ни дава разбирането за това в какво трябва да вярваме и как трябва да живеем, за да осъществяваме в своя живот Божествения закон. Хората строят своя живот според закони, предписания, правила. И колкото по-сложно става човешкото общежитие, колкото по-сложна става човешката цивилизация, толкова повече правила се появяват - професионални, корпоративни, различен род инструкции, държавни закони. Всяка страна от живота на хората строго се регламентира и, ако тези закони, предписания, инструкции не се изпълняват, тогава човек или се порицава, или се лишава от работа, или въобще губи свобода. А какво пък става с този закон, който Бог е дал на хората? Днес ни учат, че такъв законвъобще и не съществува, и можеш да се държиш така, както ти сам искаш - никакви предписания и правила! И какво се получава? Има инструкции, как да се почистват офиси, как да се управляват лифтове, как да се управлява уличното движение, но няма никакви правила, по които може и трябва да управляваш своя вътрешен духовен живот, своята нравствена същност. Разбира се, подобни правила се появяват, но те не носят задължителен характер, защото не са свързани с никакъв авторитет, освен човешки. Но всеки може да каже: защо трябва да устройвам своя вътрешен живот, своите отношения с другите, своите семейни отношения по някакви правила, изобретени от друг човек? И той ще бъде прав. Но нали неслучайно е бил даден закона на Мойсей и Господ, идвайки в света, неслучайно обновил този закон в цялата му сила. Понеже този закон, даден от Бога и регулиращ вътрешния нравствен живот на човека, има абсолютен божествен авторитет, и така е било в продължение на столетия и даже хилядолетия. Нещо повече, светските закони имали за своя основа този нравствен Божествен закон. В юриспруденцията има разбиране за връзката между нравствеността и правото. Не може да съществува право, откъснато от нравствеността. А днес ни казват: никакъв нравствен закон, задължителен за всички, не съществува. А при какво условие хората биха дръзнали да провъзгласят отмяната на този нравствен закон? Това би могло да стане само в този случай, ако хората се откажат от Бога. Тогава нравствеността става относителна - тя се прикрепва към авторитета на политици, философи, поп-звезди. Подражавайки на такива „герои”, хората започват да копират и техния начин на живот, но всичко това, в частност, няма отношение към цялото общество, към целия човешки род. Нравственият закон може да бъде задължителен за всички, само в този случай, ако той се основава на Божествения закон. Вярата в Бога има съвсем конкретно осъществяване в живота на всеки човек, защото ако ти не вярваш в Бога, у теб няма никакъв абсолютен нравствен закон. Когато ние празнуваме Рождество, ние изповядваме своята вяра в Бога. Ние отново и отново казваме на този свят, че Бог е дошъл в този свят, Господ се въплътил, за да обнови нравствения закон, без който е невъзможен животът на личността, обществото и цялата човешка цивилизация. Но за да бъде обновен този закон, за да заработи, трябва да повярваме в Бога. И кой ще ни помогне да повярваме? Има такава сила, освен умните книги и добрите проповеди в храма - това е нашата съвест, това е нашето вродено нравствено чувство, което по странен начин не съвпада с никакви частни нравствени концепции, изобретявани от хората, но точно съвпада с Божия закон. Божествените заповеди сякаш са отпечатани в нашата вътрешна матрица, сякаш от тях е изтъкано нашето нравствено начало. И затова най-голямото доказателство за Божието битие е признанието за наличието на този нравствен вътрешен закон, който се опознава от гласа на съвестта, но се потвърждава от този писмен закон, който Бог донесъл на човешкия род. Затова днес това дело, с което се занимава Църквата, проповедта, с която тя се обръща към света, има огромно, епохално значение. Ако тази проповед ще се усвоява от все по-голямо и по-голямо количество хора, ние имаме надежда за бъдещето, защото при всички разнообразни проблеми, конфликти, противоречия хората винаги ще смогнат да намерят общ език, ако имат общи нравствени ценности. Тогава може да се предотвратят големи и глобални войни, може да се разрешат най-сложни проблеми, свързани със съвременното ниво на развитие на техниката и на всичко това, което съпровожда нашия живот. Всичко може да се реши, ако има някакъв общ нравствен консенсус. Но този консенсус е невъзможен, ако ние се отказваме от Бога, защото и най-умният и най-авторитетният човек не може да обезпечи такъв консенсус. На всички вас, скъпи мои, бих искал да пожелая силна и крепка вяра, способност да отблъсквате всякакви изкушения и всякакви съмнения, помнейки, че там, където е Бог, там е бъдещето, там е надеждата, там е светлината и там е животът. Поздравявам всички вас с празника Рождество Христово! Автор: Московски и на цяла Русия патриарх Кирил
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.patriarchia.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, НА СВЕТИТЕ ОТЦИ

  В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес, братя и сестри, отбелязваме паметта на Светите Отци, които били крепки във вярата и които, както ние чухме от апостолското четиво, със силата на вярата побеждавали царства, вършели чудеса, получавали обещания и предсказали идването в света на нашия Господ Иисус Христос. Днес ние чухме от евангелското четиво книгата на родословието на Божия Син, Сина на Авраам, Сина Давидов – нашия Господ Иисус Христос. Това родословие, братя и сестри, включва хора не само святи и праведни, но също така и грешни хора. Сред тях се намира, например Раав, която се счита за йерихонска блудница, която после се обърнала към истинската вяра в Бога и станала една от прамайките на Ветхозаветния народ. Това говори, че нашият Господ Иисус Христос приема своята праведност съвсем не от хората, но Самият Той е източник на святост и праведност, Този, Който идва в света, за да спаси човешкия род от греха и от това проклятие, което паднало върху Адам след неговото грехопадение. Днес ние чухме от евангелското четиво по какъв начин станало раждането и явяването в света на нашия Господ Иисус Христос. В същото време, когато Дева Мария се намирала в дома на своите родители, преди тя да влезе в дома на Йосиф, преди те да се съберат, както пише в евангелието за съвместен живот, не за плътски, тя вече приела в своята утроба Светия Дух, т. е. в нея вече се въплътил нашият Господ Иисус Христос. Когато узнал за това нейният мъж, праведният Йосиф, изпаднал в силно смущение. Отначало той искал тайно да я напусне, за да не бъде тя опозорена и да не бъде подложена на убиване с камъни, както това се полагало според Ветхозаветния Закон. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се от нея е от Духа Святаго (Мат. 1:20) То ест рождението на нашия Господ Иисус Христос станало по свръхестествен начин, по пътя на слизане на Светия Дух, Който очистил нейната утроба, очистил нейната природа, която също както и нашата била изложена на последствията от първородния грях. Именно в тази чиста свята утроба се вселява Бог Слово и вече излиза от нея като Новият Адам, който нямал никакъв грях. Той възприема всички немощи на нашата природа, т. е. способността към страдание и смърт, която е следствие от греха, та чрез Своята кръстна смърт, чрез Своята кръстна жертва да спаси нашия грешен човешки род. Днес ние слушахме за вярата на Светите Отци. Вярата е главната добродетел и сила, която спасява човека, защото без нея Сам Бог не може да ни спаси. Вярата – това е тази врата, чрез която се подават от Бога духовни дарования на тези, които търсят спасението. Затова, преди всичко, братя и сестри, ние трябва да пазим православната вяра, за да получим спасение и да се борим за нея. Често ние срещаме такива препятствия и хора, които ни смущават, опитват се да омаловажат или въобще да отхвърлят нашата вяра. Целият свят, който сега ни заобикаля, е съвсем нехристиянски, а може да се каже антихристиянски. Цялата тази култура, която се натрапва на съвременния човек е просто това оръдие, което действа против Христос. Затова ние трябва да пазим своята вяра и да се стараем да я укрепваме в себе си. По какъв начин? За това ние трябва да живеем според заповедите Христови. Апостолите помолили Христа: „Укрепи в нас вярата”. И Господ им казал: „Изпълнявайте заповедите и “ кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим” (Лк. 17:10). Когато човек изпълнява заповедите и се опитва да придобие добродетелта смирение, тогава той се укрепва във вярата и неговата вяра става спасителна. Нека се молим на Светите Отци и да просим нашия Господ Иисус Христос да ни укрепи във вярата и да ни помогне да вървим по пътя на евангелските заповеди, за да станем причастници на вечния блажен живот. Амин. Автор: Архимандрит Алипий (Кастальски)
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.stsl.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

СЛОВО В НЕДЕЛЯ 30-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА, НА СВЕТИТЕ ПРАОТЦИ

  Скъпи отци, братя и сестри! Сърдечно приветствам и поздравявам всички вас с неделния ден. Това е особен ден, който се нарича Неделя на праотците и ние си припомняме днес ветхозаветните светии - тези, които, сред господстващото по тяхно време езичество, се опитвали да запазят в избрания народ вярата в Единия Бог. И те вършели своята мисия с такова вдъхновение, че разчистили в страшния езически свят пътя, та от техния народ да възсияе Месията, Спасителят на света, нашият Господ Иисус Христос. Когато говорим за толкова дълбоката древност, ни е трудно да си представим на какво са противостояли светите праотци, древните ветхозаветни пророци. Веднъж ми се случи да пътешествам по Египет, да плавам по величествената река Нил и аз се озовах на тези места, където са се запазили древните езически храмове. Аз имах възможността да вляза в тези величествени съоръжения, вече полуразвалени, но още пазещи своето великолепие, което впечатлява даже хората от XXI век. И кой знае защо в същия този момент си помислих за светите праотци, за пророците, които нямали никаква власт, а просто ходели по градове и села, както Мойсей ходел по улиците на египетските градове, и само със своето слово противостояли на цялата сила и мощ, в това число военна, на тогавашните езически империи. Понякога ни казват: „Е, какво можете да направите? Вие сте също така слаби, нали не са във вашите ръце средствата за масова информация, не са във вашите ръце парите, не е във вашите ръце властта да влияете на обществото. Как ще можете да противостоите на общото движение в тази посока, където ги няма вашите ценности и вашата вяра? Вашата борба е обречена, защото е невъзможно да противостоите на силите, които са враждебни на вашите убеждения”. И тогава ние трябва да си припомним великия подвиг на светите праотци, как те в самота са противостояли на могъщите сили на древния свят. И къде е сега този древен свят? А това, на което са служили праотците, чрез идването в света на Христа Спасителя се претворило в най-големи дела от цивилизационно значение. Светът станал други и ние днес имаме къде повече сили, отколкото праотците, защото вярата Христова, която те предобразили и за която пророчески говорели, днес е вкоренена в живота на народите. Но на пътя на всеки вярващ има много съблазни, които са способни да разрушат тази вяра. И не нужна никаква мощ, ни военна, ни финансова, - човек сам, движен от собствените си страсти, се отказва от ценностите на Евангелието, даже не толкова рационално, колкото на практика, и живее такъв живот, който не подразбира присъствието на Бога. Днешното евангелско четиво (Лк. 14:16-24) ни помага да разберем нещо много важно, как може да запазим вярата в тази суета на всекидневния живот. Господ разказва на учениците притчата за това как богат човек поканил на брачен пир своите приятели и близки. Един се отказал, защото купил земя, друг купил волове, трети се женил – също важно дело... Ето и не смогнали те да дойдат на пира и тогава неговият организатор заповядал на своите слуги да събират хора, които и не се предполагало да бъдат поканени. И отишли глашатаи и започнали да събират всеки, когото срещали и който откликвал на техния призив. Така сред гостите се оказал човек, който пренебрегнал обичаите и дошъл на пира не в брачна одежда, т. е. облечен по неподобаващ начин, за което и бил изгонен. И Господ завършва притчата с думите: много са звани, но малцина избрани. Напълно ясно е, че думите на Спасителя са значими за всички времена, за всички народи, за всички култури, а в тези думи има и нещо много важно за нас. Кои са поканените на пира? Това сме всички ние, целия свят. Всички сме призвани от Бога да влезем в Неговото Царство и не само след смъртта, но още тук, в този свят да станем съпричастници на Неговата слава. И поканените на пира са твърде много, но малцина са избраните. А какво значи избран? Призивът идва от този, който кани при себе си гостите, но дали да откликнат на него или не, решават тези, към които той е отправен. Така ето, избраните са тези, които са откликнали на зова на Призоваващия и дошли при Него в достойна одежда. Какво ни пречи да откликваме на Божия зов? Всичко това, за което е казано в притчата, - и земята, и воловете, и жената, и децата, и домът, и суетата, и грижите, които засенчват главната цел в живота. Но нали Господ не е казал: „не трябва да купувате земя”, „не трябва да се жените”, „не трябва да имате волове” или, казано на съвременен език, да имате автомобил, дом, семейство. Той казва само, че нито едното, нито другото, нито третото не трябва да пречат на човека достойно да дойде при Него, да откликне на Неговия зов. Както удивително е казал свети ЙоанЗлатоуст, нищо не ограничава така нашата свобода, както пристрастието към земните блага. А защо става дума за свободата? Тъй като Господ иска от нас свободен избор. Ние с нищо не трябва да бъдем принуждавани, но по съвест, по разум, по сърце трябва да вървим на среща с Него. И такова движение към Бога не може да бъде затъмнено от никакви житейски обстоятелства. Главната цел – това е Господ, това е Светлината, към която отиваме, а ако не вървим към тази Светлина, ние преставаме да разбираме къде отиваме, от какво истински се боим, от какво се стараем да се отдръпнем и към какво трябва колко може по-близо да пристъпим. Ние ставаме слаби, уязвими, ако свързваме своите цели и ценности само с това, което ни принадлежи в този земен живот. Тогава загубата на тези ценности става за нас житейска катастрофа. А ако имаме други ценности и цели в живота? Това не значи, че ние трябва да се радваме на материалните трудности, - трябва, разбира се, да се стараем да правим всичко, за да не попадаме в такива ситуации. Нужно е да бъдем разумни, както казва Господ, мъдри като змии и кротки, като гълъби (вж. Мат. 10:16). Но ако нещо се случва, не трябва да считаме това за катастрофа в мащаба на целия живот. Може би, казаното ще ни помогне да разберем поразителните думи на Господа, че много са звани, но малко избрани. А избраните – това е сила. Избрани били ветхозаветните пророци, които противостояли на цялата мощ на езическата цивилизация, на цялата мощ на тогавашната власт. Без да встъпват в пряка конфронтация с властта, те оставали остров на духовната свобода и около тях се обединявали хората. Пророците приготвили пътя за идването на Господа и Спасителя, и днес Той Самият пребивава с нас. Дотолкова ясен трябва да бъде нашият отговор на тези думи: мнозина са звани, но малцина избрани! И да ни помага Господ да влезем в това число на избраните, за които не е страшно нищо в този живот, защото с тях е Бог и те вървят към постигане на най-великите и най-непреходни ценности - ценностите, които произлизат от Самия Бог и правят човека безсмъртен.
Автор: Московски и на цяла Русия патриарх Кирил
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.patriarchia.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

Декември 6, Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец

  Вечен победител е св. Николай като чудотворец и изключителни са заслугите му като служител на Христа. В акатиста му четем, че той поръсва целия свят с безценното миро на милостта и непрестанно е сред хората с безбройните си чудеса. Ангел Господен предрекъл съдбата му и невижданата красота на душата му, прочистена още в утробата на майка му. Явно е, че той е бил посветен на Бога още от рождението си и сила на душата притежавал още като дете. Още в бащиния си дом той израснал като плодовита лоза на Божия виноград, като благоуханно цвете и чудотворно дърво в рая на Христа. Затова, когато дошло времето, той с лекота станал просветител на душите и телата и ние с желание го търсим като източник на миропомазанието. Вечен победител е св. Николай и като изповедник на православната ни вяра. Всички знаем неговото участие с другите 317 свети отци в Първия вселенски събор в Никея през 325 г., където изповядвал Сина като равен на Отца, отричайки еретическото учение на Арий. На събора той се прочул като стълб на благочестието, като закрила на вярващите, утвърждение на Православието, възхвала на Света Троица. Надарен от Бога с изобилни дарове, св. Николай станал известен и търсен като хранител на гладни, кормчия в бурно море, лекуващ заразените, бърз помощник на всички, които викат към Бога и протягат към Него ръка. Като слънце на небесата е възпяван св. Николай на земята. И днес се чудим и удивляваме как е било възможно да се роди такъв човек като него, който да притежава и да раздава толкова доброта и светост. Не е чудно тогава защо с толкова любов го възпяваме и тачим като пример за пастирите и паството, като съсъд на добродетелта, чист съд на светостта, достоен събеседник на ангелите, водач на човеците, правило на вярата, образец на кротостта. Св. Николай е възхваляван на всички езици по света. На всяко място ­ по земята и във въздуха, по водата и в дълбините морски ­ навсякъде се измолват чудесата му, които достигат всяко място със специалните криле на благодатта. Да не се чудим тогава защо тези, които получават помощта му, го наричат избавление от скърбите, дар на благодатта, избавител от неочакваното зло, бърз утешител в беда, реализатор на истината. По молитвите на св. Николай много пъти Бог е спасявал вярващи хора. Вярвам всички знаете за случая, когато светецът забранил на летящите демони, които искали да потопят кораба в бурното море; за паричната помощ, която дал на бащата да спаси трите си дъщери от поквара и срам; за случаите, когато снабдявал нуждаещите се от храна, утеха, надежда, мир и светлина. В житието на св. Николай четем още, че е бил светлина. Той осветлил пред императора невинността на генералите, осъдени на смърт и ги зарадвал с възможността да гледат светлината. И още, че св. Николай бил новият Ной, държащ здраво кормилото на кораба на спасението. Богоносният св. Николай се възхвалява най-вече като бърз помощник в беди, като светец, който дава просперитет и чрез когото ние побеждаваме завистта и можем да водим морален живот. Той е силен пред Бога посредник, помага при лекуването, осветлява душата, милва сърцето и откликва на всеки повик. Св. Николай е голям попечител на душите. Като учител на Божиите заповеди, той ни дава добър пример как да се борим с мислите, с навика и с природата си, както и с дявола, който винаги стои до нас, щом пожелаем да вършим добро. Той може да ни помогне, когато сме бедни на добродетели, във време на изкушение и най-различни несгоди. Ние, православните християни, виждаме в св. Николай брилянтен лъч в тъмнината на този живот, който просветлява нашите души. Това е и повод да го възпяваме като светило на Божествения пламък, като светъл проповедник на православната вяра, отражение на евангелската светлина, като гръм, който плаши грешниците и като откривател на тъмните замисли. Като знаем, че от Бога е благодатта на св. Николай, ние честваме неговата памет с радостно сърце и от цялата си душа му благодарим за неговото застъпничество пред Бога. Наистина не можем да изчислим славните му дела, които са безбройни като морския пясък и звездите небесни, но го славим с множеството си песни и химни като свят и велик чудотворец, победител на народи, след Бог и св. Богородица наша надежда, здраве на нашите тела и спасение на душите ни.
Прочие да се помолим на св. Николай: "Човече Божий, не спирай да се молиш на Господ за нас!" Амин.
Честит Никулден!
автор: †На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ
взето от: http://www.bg-patriarshia.bg/

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ПРЕГЪРБЕНАТА ЖЕНА (Неделя 27-ма след Петдесетница)

  Жената, която в продължение на осемнадесет години не могла да се изправи, била изцелена от Божествената сила на Господа Спасителя. Този случай, разказан от евангелист Лука, ни напомня за чудесното изцеление, ставащо с всеки човек, който среща на своя житейски път Христос. Животът на мнозина от нас в този свят се стича така, че постепенно, с годините ние се прегърбваме под тежестта на възложения върху нас товар. Това може да бъде товарът на земните грижи, преживявания, неразрешими проблеми; това може да бъде озовалия се на раменете ни кръст – сполетяла ни болест, изправилите се пред нас изпитания; това могат да бъдат грехове, с които не е по силите ни да се справим. Под тежестта на всичко това ние се прегърбваме. Понякога ни се струва, че, освен тази трудна житейска ситуация, в която ние се намираме, нищо друго на света не съществува. Прегърбената жена, докато Господ не я е изцелил, виждала само парче земя под краката си. Точно така и ние често не сме способни да видим това, което е по-високо от нас, или даже това, което е на едно ниво с нас, а виждаме само това, което се намира под краката ни. Наведени към земята, ние не виждаме небето. Бидейки потопени в земни дела и грижи, ние забравяме за това, че освен това малко парче земя, което ни е отредено, съществува още нещо безкрайно по-голямо и прекрасно: целият свят с неговите земни и морски простори, небето с неговите светила и звезди и, накрая, Царството Небесно, към което всички ние сме призвани, защото за всеки от нас е приготвено обиталище в него. Идвайки в църквата, ние имаме възможност да се докоснем до тази висша, друга реалност в своя собствен жив опит. Църквата ни помага духовно да се изправим, да забравим за земята, да си припомним за Небето, да се откъснем от материалното и тукашното, да се приобщим към духовното и отвъдното. Изцелявайки прегърбената жена, Господ Иисус Христос показва какво очаква Той от всеки от нас. А очаква ли Той да застанем пред Него в цял ръст, че ще израстем, както казва апостол Павел, до пълната възраст на Христовото съвършенство (Еф. 4:13), че ще се изправим, ще разперим криле, ще задишаме с пълни гърди. Господ иска да помним за нашето високо, небесно призвание – да бъдем чада Божии, да бъдем жители на небесния град, на Горния Йерусалим. Нерядко вярващите хора се прегърбват под тежестта на собствените си грехове. А случва се те да се навеждат към земята под бремето на покаянието за извършените грехове. Изпитваното от тях разкаяние за стореното не им дава сили за изправление, не ги вдъхновява за подвига на нравственото самоусъвършенстване, за изпълнение на Божиите заповеди, за активно добротворство, но само ги хвърля в още по-голямо униние, отколкото това, в което те се намирали преди да осъзнаят своите грехове. В такова „покаяние” се крие някаква духовна грешка. Господ не иска ние да се прегъваме под тежестта на чувството за собственото недостойнство. Ние пристъпваме към Светата Чаша и изповядваме най-искрено и от все сърце вярата в това, че Господ е дошъл „да спаси грешниците, от които пръв съм аз”. Ако ние нямаме такова усещане, не можем достойно да се причастим и, ако макар един човек считаме за по-лош от себе си, значи, още не сме съзрели за среща с Христос. Но съзнавайки се като грешници, виждайки цялата бездна на злото, което е в нас, ние не трябва от това да изпадаме в униние и отчаяние. Ние трябва да помним, че, както казва преподобни Исаак Сирин, никакъв човешки грях, даже най-тежкият, не надделява над Божието милосърдие. И всички наши грехове взети заедно, по думите на преподобния Исаак, са сякаш шепа пясък, хвърлен в океана на Божието милосърдие, където се разтваря и изчезва безследно. Църквата ни дава възможност да се съсредоточим не върху себе си, а върху Бога, да преориентираме вниманието от самите себе си, от своята житейска ситуация към Царството Небесно, към което ние можем да се приобщим. Въпреки всички наши грехове, нашата неспособност да се издигнем на нивото, на което трябва да живее християнинът, въпреки, че ние се оказваме неспособни да изпълняваме Христовите заповеди, които, както ни се струва, превъзхождат нашите човешки сили, въпреки всичко това, за нас остава възможност постоянно да се обновяваме духовно тук, в Църквата, чрез приобщаване с Тялото и Кръвта Христови, чрез молитва, чрез богослужение. Църквата ни дава нови сили да възрастваме духовно, да възхождаме от сила в сила, все повече и повече изправяйки се, все по-малко спомняйки си за земята, все повече обръщайки се към Небето. Колко по-близо е човек до Бога, толкова повече той чувства своята греховност, но едновременно възраства в него и усещането за Божията близост. И тогава покаянието става с радост – като оздравяване след дълга болест, както изправяне след много години на уродлива прегърбеност. Нека вървим заедно с Христос и заедно един до друг по правия път, без да се спираме нито за ден, нито за час, нито за минута. Нека възхождаме към обиталищата на Царството Небесно, където за всеки от нас има място, стига само да се окажем достойни за Бога.

Автор: Митрополит Иларион (Алфеев)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.srcc.msu.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

ДА СТАНЕМ ДОБРИ ХОРА ЗА НАС Е ПО-ЛЕСНО, ОТКОЛКОТО ЗА ДРУГИТЕ

  В името на Отца и Сина и Светия Дух! Скъпи братя и сестри! Днес честваме паметта на свети апостол Андрей Първозвани. Две хилядолетия ни отделят от това време, когато живял този ученик Христов. Има неща, които не можем да заслужим или заработим, но те се получават като подарък, както на децата, се случва, да получат от родителите си богато наследство. В литературата и киното има сюжет, когато синът получава такова наследство, но той не знае какво да прави с него и като не го цени, като не умее правилно да се ползва от него, напразно го разпилява и става беден. Едно от най-главните богатства, които имаме – това е православната вяра. Това не е наша заслуга. Ние не можем да си припишем това на себе си и да се гордеем с него, това богатство е достигнало до нас по наследство. На земята има хора, за които да узнаят за Христос е много по-сложно, отколкото за нас. Ако ние бяхме се родили в Саудитска Арабия, Иран или Турция, тогава за нас би било твърде по-сложно да станем християни, отколкото на родилите се тук. Не можеш да се гордееш с това, което не си заработил сам, но което си получил без свой труд или особена заслуга. Това не е нещо, с което ние се гордеем пред другите хора, но то е, което ни дава възможност да бъдем най-добрите хора, които някога са живели на земята. Най-добрите хора са хората, които живеят, според Божиите заповеди, които изповядват това, на което ни учи Евангелието. За нас е много по-лесно да станем такива хора, защото ние живеем в тази среда, култура, сред тези традиции, които могат да ни помогнат да станем православни християни и добри хора. Но това не значи, че ще стане така автоматически, без нашето усилие. Децата, които не умеят правилно да се разпореждат с богатото наследство, в крайна сметка се оказват същите бедняци като тези, които са нямали това наследство. Те нищо не ще смогнат да предадат на следващите поколения. Ние живеем в непросто време и не в най-добрите условия. Мястото, навярно, също не е най-доброто, защото тежко е да се диша от вредните емисии на заводите, някъде не е почистено, пътищата са разбити, полята са неразорани. Човек започва да мисли, че ако условията биха били други, друг би бил и животът. Но въпреки всички лишения, ние имаме нещо, което другите нямат – възможност да получим радост не само от това, което става тук, на земята, но още и от общението с Бога. Християните имат тази възможност от този момент, когато Господ основал Църквата. Именно това вдъхновява хората да стават ученици Христови - хората узнавали, че следвайки Христос, могат да получат свобода от греха и от тези зависимости, които мъчат човека, да получат радост там, където, изглеждало, че липсва такава. Грехът прави човека зависим, свой роб и само с помощта на Божията благодат той може да се освободи от греха. В една от притчите Христос сравнява Царството Небесно с човек, който внезапно намерил съкровище, скрито в полето. Преди го е нямало, а сега то се появило. Царството Небесно прилича и на скъпоценен бисер, който търговец намерил и от радост продал всичко, което има, за да го придобие. Апостолската проповед станала за хората това съкровище, което те внезапно открили и този скъпоценен бисер, който те търсели цял живот и накрая го намерили. Хората по различен начин се срещат с вярата, с Евангелието и с Христос. Но, безспорно, това винаги напълно променя живота и го изпълва със смисъл. За това свидетелства цялата история на Църквата. Всеки от нас има възможност да стане притежател на това съкровище, на този скъпоценен бисер – и тези хора, които живеят днес, които сега стоят в храма и тези, които засега още не са прекрачили прага му. Мнозина от нас още не са намерили това съкровище, макар по име да са християни, защото за много наши съотечественици християнството - това не е съзнателен избор, не е плод на дълги търсения и мъчения, а само следване на някаква традиция, на някакъв обред, запазили се въпреки безбожното време и гоненията, които е преживял нашият народ. Питаш човека защо той е православен, а той отговаря: моята баба, моят дядо са ходили в храма и аз също идвам на Пасха и на Богоявление. Но мнозина от нас не разбират смисъла на това, което става в храма, не защото, той е сложен и достъпен само за този, който има по-високо образование. Ние не полагаме усилия за това. Няма желание да се разбере и придобие това съкровище, което имаме. Осъзнавайки се като наследници на това голямо богатство, трябва да разберем, че от нас зависи, ще можем ли да го приемем или ще оставим тази възможност неизползвана. Имайки всички условия, за да вървим по този път, ние можем така и да продължим през целия си живот да търсим пътя или да вървим в затворен кръг, без да намираме това, което довежда човека до истинското щастие. Много важно е за всеки от нас да бъдем християни не просто по традиция и по име, без да познаваме своята вяра, без да променяме своя живот и не знаейки какво можем получим от християнския начин на живот. Живеейки така, ние и на другите не ще можем нищо да предадем. Ние сами не използваме възможността да станем духовно богати и нашите деца и внуци също ще бъдат бедни, защото те на нищо няма да се научат от нас. Не можеш да предадеш това, което ти самият нямаш. Поради тази причина това е важно не само за нас самите, но и за нашите роднини, близки, за тези, които ни заобикалят. Ние всички си пожелаваме един на друг на празници добрини, щастие, всичко най-добро. Най-голямото добро, което ние можем да направим един за друг – това е да си подарим истинска радост и истинска любов, това, което никой и никога не може да отнеме. Но да ги подарим можем само тогава, когато ги имаме. Трябва да тръгнем по този път, да отворим сърцата си за това, което са проповядвали апостолите и за което до ден днешен, продължавайки тяхното служение, проповядва Църквата. Поздравявам ви в днешния ден с празника на свети апостол Андрей и желая всеки от нас, наследниците на такова велико съкровище, да не остане беден, безрадостен и унил като кораб, който е носен от вълните и ветровете по бушуващото море и не знае къде е неговото пристанище. Ние имаме това пристанище. Проповедта за Христос е прозвучала на нашата земя и продължава да звучи до ден днешен. Да даде Бог в нашите сърца да се намери за нея място и те, като добра земя, да принесат добри плодове за Бога и за спасението на нашите души! Поздравявам всички вас с празника!

Автор: Митрополит Митрофан (Никитин)
Превод: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: www.gorlovka-eparhia.com.ua
Взето от: www.pravmladeji.org

БОГАТИЯТ ЗАКОННИК

  Прочетеният днес откъс от Евангелието придобива особена яснотa и отчетливост, ако си припомним, че разговорът между законника или юношата, питащ за вечния живот и Христос последвал веднага след като Христос казал кой именно ще влезе в Царството Небесно, кой ще наследи вечния живот. Току-що към Христос пристъпили деца, тълпейки се около Него и учениците ги отпъждали, и Христос, обръщайки се към учениците, казал: Не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е Царството Небесно и, ако не станете като деца, няма да влезете в него... И тутакси някой издигнал глас и попитал: Какво да направя, за да наследя живот вечен?.. Изглеждало, че всичко е казано от Христос и, ето в това е първият грях на този човек. Току-що той е чул отговора, но вече търси повод, случай или начин да заобиколи тази заповед, която сега била дадена от Христос. Не постъпваме ли и ние постоянно така? Ние чуваме, но тутакси питаме с надежда, че ще ни бъде казано нещо друго, по-подходящо на нашето желание. А думите Христови, казани на учениците, действително са сякаш опровержение на разговора с питащия Го: питащият иска да узнае как да влезе във вечния живот. Христос още веднъж, за пореден път го отпраща към Ветхия Завет: Изпълни заповедите. „Всичко съм изпълнил, – казва законникът – във всичко пред Бога съм прав, във всичко съм прав пред хората”. В нищо не го упреква съвестта. За какво тогава той пита? Той пита, защото съвестта му все пак знае, че той се оправдава само чрез закона, но че зад закона стои много по-дълбока правда, отколкото неговото изпълнение. Трябва да влезе в неговия дух, а духът на закона е любовта, която разцъфтява в Евангелието. И още Христос му казва: Ако ти си изпълнил всичко това, едно не ти достига: отдай цялото си богатство и върви след Мене... Този законник е богат материално, но още е по-богат със съзнанието за своите добродетели. Той е изпълнил всичко, което е нужно пред Бога, изпълнил е всичко, което го оправдава пред хората и прави достоен за уважение и чест: той с това е богат. И ето, ако той не остави това богатство, няма да влезе в Царството Небесно. И тук застава образът на децата, за които по-рано се каза каква е разликата между децата и питащия човек? Разликата е в това, че детето не се позовава на своето богатство, не се кичи със своята добродетел, не знае, че то има право и заслужава Царството Божие. Детето е безпомощно, детето е безсилно, то не разчита на нищо, поради своето крайно безсилие и беззащитност, освен на милост, на любов, на жалост и на ласка. Да, за такива е Царството Божие, защото Царството Божие – това е царство на взаимната любов. Тези, които не могат да разчитат на нищо, освен на любовта, пред тях действително се открива Божието Царство. Но за тези, които мислят да влязат в него по някакви права, то е затворено, защото това не е царство на правата, не е царство на закона, а Царство на даровете: Царство на милостта, дарувана по любов. Богатият няма да влезе в Царството Божие; този, който мисли, че той носи със себе си своето оправдание и своите права, няма път в него. Но този, който идва, знаейки, че той нищо не е заслужил, че той няма право за нищо, и очаква да бъде посрещнат по любов, вярва в любовта, разчита на нея като на единственото свое спасение, той вече с опита си е в Царството Божие. Ето на това трябва да се научим: да забравим за права, да забравим за богатство, да обеднеем духом докрай, за да бъдем докрай безпомощни, докрай беззащитни, докрай зависими от любовта, която и даваме, и получаваме. И тогава Царството Божие действително ще се всели в нашите души и ще се разпространи около нас. Амин.

Автор: Протойерей Евгений Кляхин Превод: Иконом Йоан Карамихалев Източник: www.duhpage.sed.lg.ua Взето от: www.pravmladeji.org

Житие на св. Климент Охридски

  Приема се, че равноапостолните просветители на славянските народи св. св. Кирил и Методий, когато се отправили към Моравия, взели със себе си от своята родина юношата Климент. От това заключаваме, че той се е родил в Солун или някъде в неговите околности. Климент придружавал своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан от римския папа Адриан ІІ. След смъртта на св. Методий, архиепископ Моравски (†885 г.), немското духовенство изгонило из Моравия апостолите на славянската реч. Тогава св. Климент с някои свои събратя намерил добър прием в родната си България, която вече официално била приела християнството и имала нужда от учители на славянски език. Благоверният цар Борис–Михаил изпратил Климента (886 г.) в югозападната половина на своята обширна държава, в македонската област Кутмичевица с главни градове Девол и Охрид. Там той работил с голяма ревност между новопокръстените българи като учител и свещеник. На събора в Преслав (893 г.) Климент бил избран за "пръв епископ на българския език". Като свещеник и епископ той неуморно работил 30 години (886-916 г.) за утвърждаване на християнската вяра сред своя народ. Денем той обучавал деца и юноши, а нощем се молел и пишел: превеждал книги от гръцки на български език; съставял проповеди за празници, които сам произнасял или неговите ученици ги прочитали пред новопокръстения български народ. Построил църкви и манастири. С молитвата си извършвал много чудеса. Той опростил глаголицата и съставил буквите на тъй наречената славянска азбука "кирилица". Само в западната половина на тогавашна България св. Климент имал около 3500 ученици, които приемали свещен сан и постепенно измествали из България гръцкото духовенство с неговия непонятен за простия народ гръцки език. Като си приготвил предварително гроб в основания от него манастир "Св. Пантелеймон", св. Климент починал на 27 юли 916 година. След смъртта му Господ го прославил с благодатни чудеса. Служба и жития на св. Климент са съставени от негови непосредствени ученици или от далечни наследници на епископската му катедра, като знаменитите охридски архиепископи Теофилакт (1094-1107 г.) и известният канонист Димитрий Хоматиян (1216-1234 г.). Българската православна църква е възприела да празнува неговата памет и именния му ден – 25 ноември, а в деня на неговата смърт – 27 юли, тя чества паметта на всичките свети Седмочисленици: Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

Източник: © Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година.

ЕКАТЕРИНА ЗНАЧИ „ЧИСТА” (слово на празника на света великомъченица Екатерина)

  Днес Църквата почита паметта на света великомъченица Екатерина. Екатерина значи „чиста”. И ние трябва винаги да помним за възпитанието на нашите деца, чиято чистота днес трябва да бъде по-важна от всичко останало. Да си припомним какво казва за това светата Църква, на какво ни учи Свещеното Писание и как това е свързано с нашите дни. По думите на светите отци, за безотговорно възпитание на децата се наказват най-напред децата, после - самите родители. Ние помним от Свещеното Писание колко жестоко били наказани децата, разгневили пророк Елисей: предадени на смърт за това, че не били научени от своите родители на страх Божи. За вразумление на родителите те били подложени на това жестоко наказание, та самите родители да се научат да слушат пророка, изпратен от Бога и да се погрижат да предадат това на своите деца. Отговорността, която носят родителите за възпитанието на своите деца, в Свещеното Писание се показва като превъзхождаща всяка мяра. Да си припомним първосвещеника Илий и наказанието на неговите деца. За този свещеник е казано, че той, стараейки се да угоди на Бога, се грижел за възпитанието на своите деца. Обаче те били подложени на страшно наказание за това, че неговата грижа за собствените деца не съответствала на тази развратеност, в която те се намирали. Апостол Павел пише в Послание до Тимотей да постави за свещеници в Крит тези, които не само те самите са непорочни, но и имат „деца верни, не укорявани в разпътство или непокорност”. Блажени Йероним, обяснявайки думите на апостола, казва, че човек може да бъде непорочен, само когато децата му са възпитани в истинската вяра, защото греховете на децата падат върху родителите. Да си припомним също така от Свещеното Писание примера на светия праведен Иов, който не само полагал всички усилия, за да възпита своите деца във вярност на Бога, но ежедневно принасял жертви за техните тайни грехове. То ест не само отделял необходимото за тяхното възпитание внимание, но и целият бил изпълнен с мисли за това да ги защити от Божие наказание за тези грехове, които той не могъл даже да знае. Историята на Църквата ни дава безчислено множество подобни примери. Целият живот на Църквата свидетелства за това. И, разбира се, това, което са говорили светите отци за възпитанието на децата, за нас звучи сякаш твърде високо и отвлечено. Ние живеем сега в такава духовна ситуация, че, навярно, биха се изправили косите на тези, които са ни учили какво е необходимо да правим, за да запазим нашите деца. Светата Църква винаги предупреждава, че е необходимо да се погрижим не само за опазване на външното целомъдрие, но и на вътрешното. И ако по-рано Църквата е напомняла, че външното опазване на целомъдрие при вътрешна развратеност е пагубно за човешката душа (например, свети Теофан Затворник изобличава родителите от така нареченото светско общество, които грижейки се децата им да запазят невинността си, едновременно считали за нормално те да четат празна съблазнителна литература, да посещават балове и театри и да водят твърде волни разговори), - то днес всичко е иначе. Развращаването на децата, което се извършва чрез средствата за масова информация, чрез телевизията и в училищата, е невъзможно да се сравни с четенето на някакви романи. То превъзхожда най-яркото въображение. Това действително е просто унищожаване на децата. Въпреки това словото Божие, правдата Божия си остават неизменяеми. И те ни вразумяват. Те ни съдят. Ние помним Вяра, Надежда, Любов и възпиталата ги за мъченичество София. Ние помним много деца от Ветхия Завет. Помним Соломония, която укрепявала своите деца за мъченически подвиг. И днес пред нас е великомъченица Екатерина, младата девица, която е възпитана от Самия Христос Бог в истинско благочестие. В какво се заключава възпитанието на децата за мнозинството хора? Да изправят детето си на крака, за „да стане той човек”, т. е. да завърши институт, да има успех в живота и твърдо да стои на краката си. „Виж - казват някои родители - този човек. Той има голяма къща, кола. Ето, човекът умее да живее...” Мнозина ли са тези, които учат своите деца на целомъдрие, чистота, честност – на това, което е основата на нашия живот? Как могат да се надяват такива родители, че децата им ще станат човеци! От това произтичат всички бедствия в света - и тези, които е преживял нашият народ и което ние днес преживяваме - че така са възпитани от родителите собствените им деца. Вместо още в зряла възраст да разберат колко скъпоценно е пропуснатото време и да принесат покаяние за предишните грехове, те учат собствените си деца на тази лъжа, в която живее този свят. И пътищата им, както казва Господ, водят към погибел. Пътищата на тези деца и на техните семейства. Пътищата на тези народи. Света великомъченица Екатерина била научена от Самия Господ, че нито богатството, нито знатността, нито красотата, никакви таланти, нито някакви умствени дарования - всичко, с което се гордее и хвали светът, не са скъпоценни. А скъпоценни са преди всичко именно чистотата и целомъдрието, които откриват не просто истинската мъдрост и разбиране на всичко, което става в света, а съединяват, обручават човешката душа с небесния Жених - Христос. Нашите деца трябва да ценят тази светиня, да не се боят ни от насмешки, ни от оскърбления, ни даже от гонения,-— ето на какво е нужно да ги учим. За това говори Сам Господ, говори светата Църква, говори Свещеното Писание, всички светии, цялата история на човечеството. И нека се молим днес Божията Майка, младата Отроковица влязла в храма, да ни научи на най-главното. А най-главното, както казва свети Йоан Златоуст, това е възпитанието на нашите деца – всичко останало трябва да остане на заден план. И предупреждава, че тези, които не привеждат към истинската вяра своите деца, не ги възпитават в страх Божи, в целомъдрие и чистота, са убийци на своите деца, по-страшни от тези майки и бащи, които в действителност убивали своите собствени деца. Ние живеем в общество, където ежегодно се убиват милиони деца. А колко се убиват духовно? Как може да се изчисли това! Свети Йоан Златоуст подчертава, че неслучайно Спасителят е казал: „Не бойте се от тези, които убиват тялото, а душата не могат да повредят”. Най-страшното убийство е това, което убива душата навеки, разлъчва я с Христос, лишава я от обручение със Самия Господ. Нека помним словото на свети Йоан Златоуст, че общото възкресение ще възстанови в нетленната красота убитите тела, а душите на погиналите даже Христовото Възкресение не може да възстанови за истински живот, а само за вечно осъждане. Автор: Протойерей Александър Шаргунов
Превод: Прот. Йоан Карамихалев
Източник: www.ruskline.ru
Взето от: www.pravmladeji.org

полезни връзки:

официален сайт на Светия Синод на Бъларската Православна Църква
официален сайт на Софийска св. митрополия
официален сайт на Варненска св. митрополия
официален сайт на Ловчанска св. митрополия
официален сайт на Видинска св. митрополия
официален сайт на Врачанска св. митрополия
официален сайт на Доростолска св. митрополия
официален сайт на Пловдивска св. митрополия
официален сайт на Сливенска св. митрополия
официален сайт на Българска св. митрополия на САЩ, Канада и Австралия
официален сайт на Българска св. митрополия на Западна и Средна Европа
официален сайт на Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски"
официален сайт на Рилска св. обител "Св. Йоан Рилски"
официален сайт на Бачковска св. обител "Св. Успение Богородично"
Светогорски манастир "Св. вмчк Георги - Зограф"
www.pravoslavie.bg
www.pravoslavieto.com
www.pravoslaven-sviat.org
www.pravmladeji.org
www.dveri.bg
www.dobrotoliubie.com
www.arhangel.bg
www.pravmir.ru
www.bogonosci
www.hristianche.ucoz.com
www.kambankabg.com
www.outsideri.com

logo
Православен глас
broshura
всеки брой