logo
Православен глас
broshura
всеки брой

logo

Обръщение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит по повод пандемията с коронавируса

Неврокопски митрополит Серафим: Бог допуска изпитанията до нас, човеците, за да ни помогне да се изправим!

  „Споделям мислите и преживяванията на всички хора – безпокойството и тревогата от това, което се случва, и общото настроение, което завладя целия свят в рамките на няколко дни. Споделям напълно тези безпокойства, а духовенството, Църквата не е никак чужда на това, което се случва. Напротив – стремежът ни през тези дни е да помогнем чрез молитвата и духовната подкрепа на всички, които имат нужда от товa…”
  „Миналата неделя беше прочетен Евангелският откъс за един парализиран човек, когото Христос изцелява, но не както в другите случаи без думи, с докосване, или „Стани, върви, твоята вяра те спаси!“ Той казва нещо много различно, но много важно – „Прощават ти се греховете!“ Това е ясен сигнал към нас, че болестите, изпитанията, трудностите в живота ни са много тясно свързани с начина, по който живеем. Но тези изпитания не се разглеждат като проява на Божия гняв, или някакво наказание с цел изтребление на хората заради греховете им. Бог допуска изпитанията до нас човеците, за да ни подпомогне в нашето изправяне. Да ни помогне да преосмислим живота си, ценностите и да намерим оня ясен и верен ориентир, който Tой ни поставя като най-сигурно ръководство в нашия живот…”
  „Покаянието ни е много необходимо, защото сме свидетели през последните няколко години колко много неща се промениха – в света, в манталитета на хората, в ценностите. Колко много неща се възприеха и се обличат в по-легална и привлекателна форма и действат отдавна като една духовна зараза, която разрушава духовността и ценността на човека. И съвсем мислимо и допустимо е на фона на всичко това, Бог да допусне и един бич, който да напомни чрез физическото разрушаване здравето на хората. Да напомни, че преди това има много по-голям проблем. А това е отстъплението от образа, който има човека, а това е Божия образ и Божието подобие…“
  „Задължително условие при извършване на молитви и всякакъв вид друго по-усърдно прошение, е любовта и загрижеността към нашите ближни“.
  „Бих искал да кажа на всички наши духовни чеда в Неврокопска епархия, че състрадавам на всеки през тези дни на изпитание. Призивът ми е да запазим трезвеност на мисълта, спокойствие на духа, да проявим малко повече хладнокръвие! Преди всичко доверие към Бога, с по-усърдна вяра и молитва! Нека се молим с вярата, че Бог промисля най-доброто за нас! Той допуска това изпитание, в Негова власт е и да го прекрати! Вярвам, че когато се върнем към нормалното си ежедневие, вече ще сме преосмислили много неща в живота си, и ще бъдем много по-отговорни, както към себе си, така и към другите!
  Бог да укрепява всички в тези трудни моменти!“

Обръщение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за новата 2020 г.

Ваши Преосвещенства, Боголюбиви отци,
  Възлюбени в Господа чеда на светата ни Православна църква,
  С вяра във Всемилостивия Бог и неизменно упование в Неговия благ промисъл за всекиго от нас и за цялото творение изпращаме още една година от даруваното ни свише историческо време, за да влезем в следващото Новолетие с чиста радост и нова надежда – надежда за лично и обществено благопреуспяване, за мир и благоденствие на скъпия ни народ и прекрасното ни Отечество.
  На границата между Старата и Новата година неизбежно правим равносметка на постигнатото и планове за предстоящото. Радваме се на успехите си, но не подминаваме и своите пропуски – всичко онова, което сме могли да направим и по-добре, но, поради една или друга причина не сме успели. Съзнаваме, че по човешки сме немощни и затова още по-усърдно молим Бога да ни укрепва в нашите добри начинания, защото без Него, както свидетелства Сам Той в Евангелието, не можем да вършим нищо. Той е лозата, а ние сме пръчките, и затова колкото повече и по-тясно пребъдваме в Него и съблюдаваме Неговите заповеди, толкова по-богат плод ще можем и да принесем (Иоан 15:5).
  Нашият Господ и Спасител Иисус Христос и завещаното ни от Него Евангелие са единственият верен критерий за всяко наше намерение и действие. Доколкото всяко нещо сторено от нас е в съзвучие с Божия план за човечеството и за творението, дотолкова то е добро и полезно, дотолкова сме изпълнили Божията воля и можем да се наречем верни чеда на Небесния наш Отец. Ето защо, като православни християни, нека и през Новата 2020 година да полагаме усилия да разпознаваме благата Божия воля и да се стремим с всички сили да бъдем верни следовници и неуморни съработници на Всевишния, Който, отново според свидетелството на Неговия Син и наш Бог Иисус Христос, никога не престава да работи за доброто и спасението на цялото Свое творение (Иоан 5:17).
  Нека настъпването на Новата година ни вдъхнови за още по-усърден труд, който да бъде, първом, за Божия прослава, а заедно това и за още по-голям възход на светата ни Православна църква и на нашата мила Родина. Такава е Божията повеля към нас, такъв е примерът и този е заветът, оставен ни през вековете от всички достойни наши предци, работили усърдно и отдавали всичките си сили за своята Църква и свидно Отечество.
  Благодатта, мирът и любовта на нашия Господ и Спасител Иисус Христос да бъдат с всички нас!
За много и благословени години!
+ НЕОФИТ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
Източник: www.bg-patriarshia.bg

полезни връзки:

официален сайт на Светия Синод на Бъларската Православна Църква
официален сайт на Софийска св. митрополия
официален сайт на Варненска св. митрополия
официален сайт на Ловчанска св. митрополия
официален сайт на Видинска св. митрополия
официален сайт на Врачанска св. митрополия
официален сайт на Доростолска св. митрополия
официален сайт на Пловдивска св. митрополия
официален сайт на Сливенска св. митрополия
официален сайт на Българска св. митрополия на САЩ, Канада и Австралия
официален сайт на Българска св. митрополия на Западна и Средна Европа
официален сайт на Софийска духовна семинария "Св. Йоан Рилски"
официален сайт на Рилска св. обител "Св. Йоан Рилски"
официален сайт на Бачковска св. обител "Св. Успение Богородично"
Светогорски манастир "Св. вмчк Георги - Зограф"
www.pravoslavie.bg
www.pravoslavieto.com
www.pravoslaven-sviat.org
www.pravmladeji.org
www.dveri.bg
www.dobrotoliubie.com
www.arhangel.bg
www.pravmir.ru
www.bogonosci
www.hristianche.ucoz.com
www.kambankabg.com
www.outsideri.com

logo
Православен глас
broshura
всеки брой