logo

"Кандилце"-православно периодично издание, бр.4

бр.5

бр.6

бр.7


logo

Минали събития

Грамоти за дарителите в кампанията: „Приятели, наши връстници гладуват! Нека спрем това!“

  На 7 февруари 2018 г. Негово Вископреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим награди дарителите, подкрепили благотворителната кампания „Приятели, наши връстници гладуват! Нека спрем това!“ Кампанията се провежда от 2012 година и е съвместна инициатива на Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград и Православния информационен център на Неврокопска света митроплия. Всяка година, за Великден и Рождество Христово, организаторите призовават ученици, младежи и граждани да закупят трайни хранителни продукти, които достигат под формата на пакети до десетки нуждаещи се семейства от Благоевград.
  Тази година в кампанията бяха събрани 1600 кг. храна и приготвени 180 пакета за нуждаещи се: бедни, болни, семейства на наркозависими и самотни хора. Както и предходните години се включиха много ученици от Благоевградските училища, студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“, фирми и частни лица. Всички те бяха поканени от Неврокопския митрополит във Митрополитския дом в Благоевград. Срещата започна с обръщение на свещ. Стоян Бербатов, който припомни целта на акцията, след това д-р Теменужка Любенова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества благодари на всички потрудили се в това начинание и им връчи благодарствени грамоти. Тази среща бе силно вълнуваща, особено за хората отворили сърцата си за нуждата на другите. Много от дарителите изразиха своята готовност да продължат доброто дело и така да направят света на нуждаещите се по-поносим и по-радостен.
  В заключение, Негово Вископреосвещенство се обърна с отчески думи към дошлите, като им благодари отново за положеното старание. Той обърна внимание на това, че често нашите ближни се нуждаят не само от храна, но и от топла дума и усмивка. Митрополитът препоръча, да не се очаква отплата за добрите дела, а да се спазат евангелските думи: „Ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.“ (Мат.6:15-16)

Излезе от печат брой 9 на вестник "Кандилце"

  В него може да прочетете Рождественското послание на Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, за часове по "Религия-християнство", беседа със свещеник Методи Корчев на тема: "Пътешествие със Звездата" и други интересни неща.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” - 2018

Пo решение на Св. Синод на БПЦ-БП, прот. № 27 от 15 декември 2017 г., Синодалният Културно-просветен отдел обявява:
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” - 2018 в следните категории:
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА)
ФОТОГРАФИЯ
В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 17.03.2018 г. (СЪБОТА) - BАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.
Адрес за изпращане на конкурсните творби:
ПЕНКА ХРИСТОВА
СВ. СИНОД на БПЦ-БП, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ
ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”
УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 4 1000 СОФИЯ БЪЛГАРИЯ
Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg">skpotdel@bg-patriarshia.bg(само за литературните творби)
Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
B десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:
- Заглавие на творбата;
- Трите имена на автора;
- Възраст, група/клас;
- Град/село, област, училище / ОДК / енорийско училище / клуб;
- Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;
- Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.
В конкурсния Статут се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории.
Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени на 04.04.2018 г. (Велика сряда) на Официалния сайт на СВ. СИНОД НА БПЦ, Раздел НОВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news.php .
НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” ще бъде на 22.04.2018 г. (3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици) в столичния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост) след приключването на св. Литургия. След награждаването се предвижда ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА с наградените творби в храм „Св. Св. Кирил и Методий“.
Статутът на Конкурса предвижда, след изтичане на изложбата на Конкурса, творби от Раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография“ да участват в благотворителен аукцион със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.
Можете да се запознаете с конкурсния статут тук:
http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=253087
Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници във Великденския конкурс на светата ни Църква!

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ХVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БОГ Е ЛЮБОВ”
за учебната 2017/2018 година

І. Право на участие
А. По възрастови групи
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. Участниците са разделени
по възрастови групи: І-ІІ клас; ІІІ-ІV клас; V-VІ клас; VІІ-VІІІ клас; ІХ-Х клас; ХІ-ХІІ клас.
Б. По направления
Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления:
• проза (разказ или есе);
• поезия;
• рисунка;
• приложни изкуства.
ІІ. Етапи на провеждане
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
І етап – участието е по общини, райони, области. Училищата от отделните общини
и райони до 22 март 2018 г. изпращат ученическите творби до съответния регионален
инспекторат по образованието. Областната комисия, назначена със заповед на началника
на съответния РУО, определя първите три произведения от отделните видове творби по
възрастови групи до 2 април 2018 година.
ІІ етап – в срок до 5 април 2018 г. заелите първо място ученически произведения
от отделните направления и възрастови групи се изпращат от регионалния инспекторат по образованието на адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а, МОН, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, главен експерт Коста Костов.
ІІІ. Класиране и награждаване
Националната комисия класира ученическите произведения по направления и възрастови групи. Няма да бъдат разглеждани ученически работи, изпратени в Министерството на образованието и науката, които не са класирани на първия етап и нямат приложен протокол от областната комисия, извършила журирането. Авторите на отличените на първо място творби ще бъдат обявени не по-късно от две седмици преди тържествената церемония по награждаването, която ще се проведе през месец юни 2018 година в град Стара Загора. Класираните ученици ще бъдат своевременно информирани за организацията по провеждане на тържеството. Домакин на събитието ще бъде РУО – Стара Загора. Изпратените в МОН ученически произведения не се връщат на участниците.

Неделното училище в град Сандански отбеляза своя патронен празник

  На 30 януари 2018 г. Православното неделното училище към църква „Св. вмчк. Георги“ в град Сандански празнува своя рожден ден. То носи името на св. цар Петър Български и в навечерието на празника отпразнува 18 години от своето създаване. Богатата програма включваше молитвени песнопения, стихотворения и фолклорни песни.
  На събитието присъстваха Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, кметът на град Сандански г-н Кирил Котев, родители, деца и гости, дошли да уважат тържеството.

  След изнесената програма митрополит Серафим се обърна към децата и гостите с думите:
  „Мили деца, уважаеми г-н Кмете, скъпи родители, гости, уважаеми учители към Неделното училище. Тази вечер ние не сме дошли тук, за да слушате от нас уроци или поучения. Дойдохме да видим в книгите на вашите души какво е записано. Убедихме се, че техните страници не са бели, не са празни макар и вашите душевни книги да са все още нови. Разбрахме, че на техните страници са записани много важни неща – вечните евангелски истини. Там са записани словата на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Там са написани непреходните християнски добродетели, които вие трябва да носите и следвате през целия си живот. Там вече Господ е написал и Своя Завет – завета на любовта, която е любов едновременно към Бога и към ближния. Записаното произтича от Божието слово и вие вече го носите, като отпечатък във вашите души, което ви е преподадено в църквата и неделното училище. Трябва да знаете, че то е неизличимо, вечно и никой не може да изтрие това от вашите памет, сърце, душа, чувства, мисли и от вашата същност. Вие ще носите винаги тези слова на Христовото благовестие, за да бъдат здрава и твърда основа в израстването Ви. За да бъдат светлина, която ще ви ръководи по пътя в този живот, в този свят, който без Христос е пълна тъмнина. Те ще бъдат онази опора, която ще имате във всички трудности, които предстоят във вашия живот, както е с всеки един човек. Така, че това, което е записано на първите страници на вашата житейска книга ще остане там завинаги и трябва да се стараете и трудите и за напред във вашето обучение, че в следващите страници да се умножава и разширява словото Божие и да бъде по такъв начин написано и изразено, че онези, които общуват с вас да може да се просвещават с тази евангелска светлина, която вие вече носите в себе си.
  Уважаеми родители, братя и сестри в Христа, скъпи учители, от тук нататък продължава и нашата обща отговорност. Това, което децата са записали като знание за вечността, за Бога, за спасението и за любовта към Бога и към ближния, да не остане само едно записано знание, но да намери доброто практическо ръководство, което всички ние трябва да им го дадем, за да може да се прилагат тези знания точно и правилно в живота на всяко едно от децата, които се обучават тук. За това поздравявам всички с днешния патронен празник на Неделното училище, празникът на св. Петър цар Български, който започва от тази вечер. Неговата памет се чества от Църквата на 30 януари, но винаги църковните празници започват от предната вечер, в навечерието си, така че се намираме в празника на този наш роден държавник, църковник и светец – св. цар Петър Български и в тази връзка като Ви поздравявам Ви пожелавам да растете в тази любов, която ви се дава, към която Господ Ви призовава, за да може и вие да я дарявате щедро на света около вас. Поздравявам учителите за техните трудове като им пожелавам много здраве, сили, търпение и все така дейна любов да имате, за да дописвате тези книги, да започвате нови книги, които ще се отварят тук, за да се напише в тях словото Божие.
  Честит празник на всички! Поздравления! Благодарим за програмата и за тези прекрасни неща, които видяхме от вас, мили деца.“

  След Митрополит Серафим, г-н Котев, Кмет на град Сандански също отправи своя поздрав: „Ваше Високопреосвещенство, уважаеми учители и родители, мили деца, щастив съм да бъдем заедно на патронния празник на Неделното училище „Св. благоверен цар Петър Български“. Вече 18 години Вие влагате много труд и себеотрицание, за да се достигне любовта до сърцата на тези деца и да се даде духовно просвещение, за което ви благодаря. Ще ви подкрепяме!
  Бих искал да поздравя всички Вас за чудесното представление, което изнесохте тази вечер, както и за самочувствието и достойнството, с което стояхте на сцената. Това се постига само с много труд. На прав път сте. Продължавайте напред!“

Беседа на тема: „Свети Три Светители - Единство в Бога“

  На 24 януари в Православния информационен център на Неврокопска света митрополия бе изнесена беседа на тема: „Свети Три Светители - Единство в Бога“.
  Гост – лектор бе иконом Георги Танчев, който в навечерието на празника на тримата светители Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст говори за живота на тези три стълба на Православието. Той описа времената, в които са живяли и трудностите, които са имали, както и ересите с които са се борили, отстоявайки православната вяра. Отец Георги обясни още, че всяко време от историята е имало своите трудности, но е благоприятно за Спасение, стига само човек да го потърси.
  Православните беседи продължават всяка сряда от 18:00 ч. в учебната зала на Православния информационен център.

Първи занимания в Неделното училище за 2018 година

  На 7 януари, Ивановден бе подновено Неделното училище след празничната зимна ваканция за учениците. В първия урок за новата 2018 година децата научиха за празника на свети Йоан Кръстител и Кръщението Господне. Неделното училище се провежда всяка неделя от 11:00 ч. в учебната зала на Православния информационен център на Неврокопска света митрополия.

Митрополит Серафим: „През новата година да започнем нашето спасение“

  „Ваши преосвещенства, обични Дядо игумене на Зографската света обител, братя и сестри, скъпи приятели от съседната ни братска, православна Гърция, уважаеми г-н Папахронис. Намираме се в дни, които са изпълнени с духовна радост и силен дълбок и духовен смисъл. Дните, в които празнуваме и живеем явяването в света на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Празнуваме поредица от събития и Господ така е утроил душата, че в тези дни, когато празнуваме Неговото идване в света, което е начало на нашето спасение, е времето, в което завършваме един цикъл от нашето летоброене, една година и започваме нова година. Винаги тези дни са изпълнени с много благопожелания и даване на равносметка. Сигурен съм, че всеки иска през новата година ще положи нещо ново в своя живот. Ако все пак, някой не знае какво да започне през новата година, пък дори да си е обещал и много други неща, нека винаги водещо да е започването на нашето спасение, като от начало, с онова старание и ревност, със страх Божий, какъвто сме имали, когато сме тръгвали по пътя към Христос в началото на нашата вяра. А нашата вяра е в Бога, Който е любов.
  Благодаря на нашия гост отец Григорий Папатомас, за тази насока на нашия размисъл по темата за любовта, която ни даде днес. Благодаря, че това не беше една обичайна лекция с традиционните неща, които сме свикнали да слушаме за любовта, а беше изпълнена с предизвикателство, отправено с любов, относно това да вникваме с по-голяма дълбочина в думите на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Да се стараем да разбираме какво точно означават и как да ги прилагаме. Защото нашата човешка логика, подвластна на страстите и егоизма, не приема съвсем с желание онова, което четем в Светото Евангелие. Както и в случаи, когато учениците, които са следвали Спасителя са считали словата му за доста тежки и са Го напускали. Но нека ние да бъдем като св. апостол Петър и да казваме: „Господи при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот“(Йн. 6:68). И дори закона и словото за любовта, които Господ ни дава да не ни се струват понятни или понякога дори тежки за изпълнение, нека да оставяме в пътя на с думите на св. Петър, защото това е слово и път за вечен живот. А Господ, съответно според нашето старание и желание да напредваме във вярата и любовта, ще ни просвещава и ще отваря нашите умове и сърца, за да разбираме ясно Неговото слово“.

Двоен празник в Неврокопска епархия

  На 2 януари Православната църква празнува паметта на св. Силвестър, папа Римски и свети Серафим Сарофски. Този ден е по – специален за православните християни в Неврокопска епархия, защото Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим празнува своя имен ден. Честванията на празника започнаха още сутринта с тържествена света Литургия в катедралния храм в град Гоце Делчев „Св. св. Кирил и Методий“, която бе отслужена от митрополит Серафим.

  В 17:00 ч. в салона на митрополията се събраха десетки хора- свещеници, църковни настоятели, студенти и ученици, работещи в институциите за да поздравят митрополита и да изслушат беседа на тема: „Трите вида любов в нашия живот“ от архимандрит проф. д-р Григорий Папатомас. Лекторът е преподавател по Църковно право в Богословския факултет на Атинския Каподистриев университет. Отец-професор Григорий Папатомас е и директор на Православен институт „Св. Сергий“ в Париж, преподавал е в Православна семинария в Камерун (Африка), в университетите на Талин (Естония) и Тирана (Албания), номиниран е за награда от Френската академия. По поръчка на международния съд изготвя експертиза за разкола в Българската църква през 2009 г., което играе важна роля за оправдаване на Църквата ни и за провала на разколническите стремежи. В изнесената беседа архимандрит Григорий говори подробно за трите вида любов: естествена, надестествена и отнологична, като разясни с много примери всяка една от изброените.
  След беседата се проведе празничен концерт с богоявленски песнопения, посветен на десетата годишнина от основаването на Неврокопския митрополитски хор за източно-църковно пеене „Йером. Неофит Рилски“ със специалното участие на Византийския хор от град Серес, Гърция. За наслада на присъстващите, изпълнили салона на митрополията, женският и мъжкият хор редуваха своите празнични изпълнения под ръководството на протопсалт проф. Йоанис Папахронис.
  Хорът „Йером. Неофит Рилски“ към Неврокопска света митрополия е създаден през 2007 г. с благословението на приснопаметния Неврокопски митрополит Натанаил. Съставен е от участници в курса за изучаване на църковните песнопения по византийската невмена нотация, организиран от Неврокопска митрополия. Негов основател и диригент е г-н Йоанис Папахронис, продължител на светогорската традиция в източното – църковно пеене. За времето на своето съществуване хорът е взел участие в редица богослужения из епархията, както и в организирани концертни изяви в градовете Гоце Делчев (Неврокоп), Благоевград, Петрич, Сандански, Разлог, Банско, София. Митрополитският хор е осъществил концерти и в няколко града в съседна Гърция. В град Серес съвместно с хор „Йоасаф Дионисиатис“ през 2008 и 2013 г. В град Катерини съвместно с хора на училището по византийска музика през 2008 г. В град Драма през 2009 г. Йеромонах Неофит Рилски, чието име носи митрополитският хор е роден в град Банско през 1793 г. и е син на свещеник. Учи иконопис в Банско при прочутия иконописец Тома Вишанов. Заедно със своя учител отишъл да работи в Рилския манастир, където през 1813 г. приел монашество. Изучавал е източно – църковно пеене както в Рилската света обител, така и на Света Гора при Йоасаф Диоисиатис. Оставил ни е много музикални трудове, ръкописите на които се съхраняват в Рилския манастир.
  След концерта бе отправено благодарствено обръщение от г-н Папахронис към Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, като пожела да бъде здрав духовно и телесно, продължавайки да върши делото в Неврокопска епархия. Той изказа благодарности още и за оказваната подкрепа през годините.
  Митрополит Серафим благодари на г-н Папахронис за любовта, която проявява на дело към българския народ и страна и особено към Неврокопска епархия, към Негово Преосвещенство Адрианополски епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител и към Негово Високопреподобие архимандрит Амвросий, игумен на Зографската света обител. Митрополитът завърши с думите „Честита Новата година! Господ да дарява на всички своя мир и благодатни успехи за спасение на всеки един“.
  Накрая двата хора изпълниха на български и гръцки език многолетствие за Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим.

Деца от неделното училище в Симитли
събраха благотоврително 1200 лв.

  1200 лева събраха на благотворителния базар, организиран от децата от Неделното училище в Симитли.
  Децата към Неделното училище при църквата „Рождество на Пресвета Богородица“ с много любов и желание изработиха предмети с благотворителна цел. На първия ден от благотворителния базар децата от Неделното училище изнесоха кратка програма с коледни песни и стихчета. След това изделията, изработени от тях, бяха обявени за продан.
  Днес след отварянето на касата с голяма радост констатираха, че събраната сума е достатъчна, за да помогнат на няколко деца в неравностойно положение от града. Съпричастност, доброта и любов към ближния показаха малките вярващи. Нека примерът на децата и техните учители бъде пример за всички, нека даряваме и да бъдем по-добри!

Ученици от СУИЧЕ пример за милосърдие и взаимопомощ

  Ученици от III „а” и III “б” клас с класни ръководители г-жа Костова и г-жа Марковска организираха благотворителен базар в училище и със събраните средства закупиха плодове за акцията „Приятели, наши връстници гладуват” и месо за доброволческата кухня към църква „Св. Николай”. С голямо вълнение и радост децата организираха благотворителния базар, като включиха в него различни ръчно изработени коледни украси, сладки и лакомства. Подкрепяни от учителите базара бе добре организиран с табелки в училището и деца, които приканваха учениците от цялото училище да се включат в акцията им. Голяма част от предлаганите неща децата изработиха в къщи със своите родители. Със събранта сума родителите закупиха плодове – банани, портокали, мандарини и ябълки за акцията „Приятели, наши връстници гладуват”, организирана за поредна година от Общинския съвет по наркотични вещества и Православния център на Неврокопска св. Митрополия. Акцията помага деца и семейства в нужда от Благоевград и първите пакети вече достигнаха до нуждаещите се. За първа година към дълготрайните хранителни продукти децата от СУИЧЕ добавиха и плодове , а родителите лично ги опаковаха и дадоха пример на децата си за милосърдие и грижа да другите. С останалата част от събраните средства благодетелите направиха и още едно добро, като закупиха 40 килограма свинско и пилешко месо и го предоставиха на доброволческата кухня за бедни , към църквата „Св. Николай” в благоевградския квартал „Грамада”, където веднъж седмично се хранят 140 човека.
  Тази проява на любов към нуждаещите се, трогна и екипа на православния център, тъй като учениците се отказаха от коледното си парти и вместо те самите да получат подаръци, ще зарадват деца и семейства в нужда. Така в действителност изпълниха наученото в часовете по СИП „Религия-християнство”, че на Рождество Христово истинския рожденик е Божия син, и добрите постъпки към нуждаещите се са подаръци за самия Христос.

Рождество Христово в целодневна детска градина „Здравец” гр. Бобошево

  Децата от ЦДГ „Здравец” в Бобошево подготвени от техните учители и директорката г-жа Граховска отпразнуваха заедно Рождество Христово в аванс. Гости на милото тържество бяха г-н Кмета на гр. Бобошево Крум Маринов и игумена на Руенската света обител йеромонах Йоан. Тържеството в детската градина започна с благословиите на малките коледарчета, които носят чудната вест за Рождането на Спасителя. След това учителката по религия на децата от голямата група г-жа Кючукова, с помощта на децата, припомни Рождественското повествование и обърна внимание на малчуганите, че най-добрия подарък за Рожденика Христос е доброто сърце, от което извират добрите думи и постъпки. След като разгледаха иконата на Светото Рождество и обясниха всички нарисувани образи децата изпяха научените песни за празника и казаха чудесни стихчета. Децата от ЦДГ „Здравец” изучават Религия-християнство за втора поредна година и очакват заниманията с нетърпение.
  Специално за малчовците, учителите бяха приготвили постна бъдни-вечерска трапеза, прикадиха с тамян и всички заедно казаха молитвата Отче наш.
  В края на тържеството г-н Маринов подари на двете групи деца големи подаръци, а на всяко дете пакетче с лакомства. Отец Йоан приветства децата, поздрави ги за труда им и им подари Рождественски пъзел, подготвен от “Двери”.

Децата на Благоевград пекат рождествени хлебчета в
Градска художествена галерия

  Деца от Благоевград ще пекат рождествени хлебчета в Градска художествена галерия. Началото на инициативата ще бъде поставено на 21 декември /четвъртък/ в 11:00 часа и ще продължа на 22 декември/ петък/. Събитието е част от Работилницата на Дядо Коледа и от цикъла "Православна култура" на Православен информационен център, с подкрепата на Община Благоевград.
  През последните два дни от Работилницата на Дядо Коледа децата ще вземат участие в печеното на хляб и направата му. Представители ще покажат на малчуганите как се изработват рождествени хлебчета и фигурки от тесто.
  Децата ще месят и пекат рождествените хлебчета, под ръководството на представители от Православен информационен център на Неврокопска света митрополия. Децата ще бъдат запознати с мястото на хляба в православната традиция, както и техниката на приготвяне. Малките ще чуят притчи за раждането на Христос, докато хляба се пече.
  Хлябът от векове е символ на благодарността на хората към Бога. Хлябът участва в Тайнствата на Църквата. В обредността на хлябовете е скрита дълбока символика, като от една страна или означава слънцето и оттам плодородието.

Благотворителна работилница в Православния информационен център

  В навечерието на Рождество Христово в Православния информационен център на Неврокопска света митрополия бе организирана благотворителна работилница.
  В нея се включиха доброволци, а работата се изразяваше в направата на празнични свещи с техниката декупаж.
  Всички изработени свещи ще бъдат продадени на благотворителния базар "Деца подаряват Коледа", който има за цел да подпомогне малката Мартина от Банско, която се нуждае от 70 000 лв. месечно за рехабилитация в Израел. Базарът ще се състои тази събота 23 декември от 11:00 ч. в Ларго мол в Благоевград (на четвъртия етаж).
  Събраните средства от базара ще бъдат дарени по дарителската сметка на Мартина.
  “Деца подаряват Коледа” е благотворителна инициатива организирана от местни ученици-доброволци по проект “Доброволческа академия” и екипът на сдружението.
  След приемане на хапче в желатинова капсула, 3-годишната Мартина изпада в кома. След месец лечение в България, се установява, че лекарите не могат да й помогнат и бива транспортирана в Турция. Лекарите регистрират хидроцефалия, налагаща неврохирургична операция за поставяне на вентрикулоперитонеален шънт. След направената операция в Турция, Мартина се нуждае от специализирана рехабилитация в Израел, която струва 70 000 лева на месец, която е непосилна за семейството. След няколко благотворителни кампании сумата за лечението до края на месец декември е събрана. Ако сумата за лечението за месец януари не бъде събрана, Мартина ще трябва да прекъсне своето лечение.
  Нека заедно помогнем на едно малко ангелче да оздравее.

Кампанията "Приятели, наши връстници гладуват" приключи

  Ние огранизаторите ОбСНВ Благоевград и Православен информационен център сме много щастливи, защото и тази година благоевградчани доказаха, че имат милостиво сърце и любов към ближния.
  Особено активно се включиха учениците от II ОУ"Дмитър Благоев", VIII СУ "Арсени Костенцев", СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" и XI ОУ "Христо Ботев".
Благодарим Ви добри хора!

СИП „Религия-Православие“ – забавни и интересни часове по добро

  И тази година в Благоевградските училища децата имат възможност да посещават свободно избираеми часове по „Религия-Християнство“. С благословението на Неврокопския митрополит Серафим и в активното сътрудничество на Неврокопска св. Митрополия и Община Благоевград в лицето на д-р Атанас Камбитов, за втора поредна година около 30 групи деца изучават предмета, който самите те наричат – „нашия час за добро“. Заниманията са изключително интересни и вълнуващи за децата и те с нетърпение ги очакват, споделят учителите. В часа по религия, децата изучават християнските празници, усвояват християнските добродетели, научават повече за светите мъже и жени и всеки час творят, играят и се забавляват. В дните преди светлото Рождество Христово, освен че пътешестваха със Звездата, спряха над Витлеем и надзърнаха в малката пещера, приютила Божия син, те направиха своя играчка за коледното дръвче, в която е изобразено светото семейство и ще напомня на децата и родителите им раждането на Христос.

В благоевградските училища се провеждат беседи на тема: „Нови форми на зависимости и психически манипулации сред младежите“.

  Инициативата е на Центъра за проучване на нови религиозни движения в София, които активно работят в областта на проучване и превенция на сектанството. Партньор в провеждане на срещите сред подрастващите е Общинският съвет по наркотични вещества Благоевград с подкрепата на Регионалното управление на образованието в Благоевград.
  Беседите са насочени към ученици от средните и горни курсове на обучение и целят да информират младежите за опасните религиозни движения и начините да се предпазят от тяхната вербовка. Първата разглеждана тема е „Най-опасните секти в историята“ и представя на учениците кратка история на 10 най-опасни секти, довели до много човешки жертви.
  В седмицата преди Рождество Христово, активно се включиха ученици от шестите и седмите класове на VIII СУ “Арсени Костенцев“, организирани от педагогическия съветник г-жа Жулиета Думбанова, които бяха заинтригувани от представената презентация и зададоха множество въпроси по темата.

"Пътуване със Звездата"

  На 13 декември в Православния информационен център на Неврокопска света митрополия гостува свещеник Методий Корчев от софийския храм „Св. Св. Кирил и Методий“. Срещата бе част от цикъла православни беседи, а темата: „Пътуване със Звездата“.
  В навечерието на Рождество Христово отец Методий говори за Раждането на Спасителя и събитията, които са се случили преди 2018 години. За пророчествата от Стария Завет, които били изпълнени и появата на необикновената Звезда, която показала пътя на езическите мъдреци, дошли да се поклонят на новородения Младенец и примера на мъдреците, който може да следваме и ние.
  Свещеник Методий показа и богат снимков материал от поклоннически пътувания по Светите Земи, което предизвика интереса на присъстващите, които бяха изпълнили залата. А накрая призова всеки да помисли какви подаръци може да поднесе на Сина Божи на Неговия Рожден ден.
  Очаквайте беседата в раздел “Публикации > Беседи”

Деца от журналистическия клуб „Кандилце“ на гости при заместник – кмета на Благоевград г-жа Христина Шопова

  В навечерието на Рождественските празници Камелия и Валерия от журналистическия клуб „Кандилце“ гостуваха на заместник – кмета на Благоевград г-жа Христина Шопова. Момичетата втора година са част от православния журналистически клуб „Кандилце“ и посетиха г-жа Шопова за да поговорят за организираните от кметския екип събития около Рождественските празници.
  Г-жа Шопова отговори още на въпроси, свързани с дейностите на община Благоевград и развитието на града. Цялото интервю може да прочетете в следващия брой на вестник „Кандилце“ за месец декември.
  Журналистическият клуб „Кандилце“ се провежда всеки четвъртък от 15:30 ч. в учебната зала на Православния информационен център на Неврокопска света митрополия.

Курсът по Иконопис продължава

  Курсът по Иконопис в Православния информационен център на Неврокопска света митрополия продължава. Той се провежда всяка събота от 14:30 ч. в учебната зала на информационния център
  В дните преди Рождество Христово децата имаха възможност да направят рисунка на тема: „Рождество Христово“ за участие в Рождественския конкурс организиран от Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Академичен параклис „Св. Климент Охридски“

Една година доброволческа кухня раздава храна на бедни хора в Благоевград

  Рибен курбан за здраве беше раздаден днес в църквата “Свети Николай” в благоевградския квартал “Грамада”. Храната е дарение и беше приготвена от доброволци, които помагат в кухнята за бедни към храма.
  В празничния ден доброволците помагащи в кухнята за бедни бяха двойно повече. Група младежи от Турция, Грузия, Испания и Азербайджан, разбрали за благотворителната кауза и решили да се включат в приготвянето и раздаването на рибения курбан.
Ахмед, доброволец от Турция:
  Аз съм тук по линия на Европейска доброволческа служба. Това да бъда доброволец е много интересно, това е мой дълг, защото помагаме на хората тук в Благоевград.
Тамара, доброволец от Грузия:
  Харесвам идеята да си помагаме един на друг. Защото мисля, че всеки, който има нужда от помощ, трябва да я получи. Хубаво е да направиш нещо за останалите и да видиш колко са щастливи.
Вече една година всяка неделя в кухнята се раздава безплатна храна на хора в тежко материално положение. До момента не е имало проблем с намирането на благодетели, които да дарят продукти или труда си в помощ на нуждаещи се хора.
Отец Светослав Кючуков:
  Явно обществото в Благоевград е назряло вече за подобен род благотворителност и доста от хората с охота, стига да знаят се включват в такива инициативи.
Веса Иванова живее в квартала. Всяка неделя взима храна от кухнята.
Веса Иванова:
  Взимам и съм доволна много, хубаво готвят. За нас самотните е хубаво, защото децата ни са всички по чужбина, аз съм сама, дойда взема си, хапна си, имам и за вечеря.
  От църковното настоятелство се надяват дарителите да стават все повече, за да може топла храна за бедните да се приготвя повече от веднъж седмично.
Източник: БНТ


logo

"Кандилце"-православно периодично издание бр.1

бр.2

бр.3