logo

"Кандилце"-православно периодично издание, бр.4

бр.5

бр.6

бр.7


logo

Минали събития

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
НА НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ, 2017г.

  „Днес всяка твар се весели и се радва,
защото Христос възкръсна и адът бе пленен”
Обични във възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос чеда на богохранимата Неврокопска епархия,
Христос воскресе!
Настъпил Христовият ден (Йоан 8:56) в безмълвието на ранното утро, сред всеобщия покой на природата, „истината изникнала от земята” (Пс. 84:12), Богочовекът възкръснал „от запечатания гроб” (св. Исидор Пелусиотски).

  Вестта за Христовото възкресение обаче не останала скрита. Първи я чули благочестивите жени мироносици, които притеснени от скръб и боязън бързали в ранното утро към гроба, за да помажат, според еврейския обичай, с благовонни масла тялото Иисусово. Когато приближили, заварили Ангел Господен, който стоял до отворения и празен гроб и им благовестил: „Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен” (Марк 16:6). Тази неочаквана вест изпълнила с неизказана радост и свещен трепет техните души. Страхът и угнетяващата сърцата им скръб отстъпили и те бързешком се върнали като станали първите благовестници и проповедници на славното Христово Възкресение. Това дивно благовестие озарило цялата вселена и изпълнило с божествената Христова светлина целия свят, който дотогава тънел в тъмнината на греховния мрак и сянката на смъртта.
  Христос възкръсна и „всичко се изпълни със светлина, небето и земята и преизподнята”.
  Христос възкръсна и цялото творение се възрадва и развесели, защото настъпи всепобедният ден на Господнята Пасха, която отвори за нас райските врати и освети цялото творение.
  Христос възкръсна и призовава всички нас да Го последваме и да осъществим нашата лична пасха, т.е. да отхвърлим греха, да превъзмогнем болезненото си самолюбие и егоизъм, и с „радост един другиго да прегърнем”, „на тези, които ни ненавиждат, да кажем: братя! и всичко да простим заради Възкресението”.
  Със Своята смърт Господ Иисус Христос „плени смъртта”, „унищожи силата на дявола”, „премахна болката и страданията”. Кръстът от символ на „позор и безумство” стана „сила Божия” и освети началото на един нов живот – живот в Христа.
  Първите думи, с които Възкръсналият Спасител поздравил онези, които се удостоили да Го видят, били „Радвайте се”.
  Този победен поздрав преминава неизменно през вековете, отеква в пасхалната нощ, за да достигне до богодаруваната ни настояща година и да се превърне във вечен израз на победата на живота над смъртта.
  Този победен поздрав продължава да носи същото послание и днес, в напрегнатия 21 в. Всички, които са приели спасителната вяра в Господ Иисус Христос и са възлюбили Бога от цялото си сърце преживявят същата трепетна радост, както св. апостоли и жените мироносици, защото верни са словата на Христовия апоспол: „Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8).
  Защо на Възкресение Христово всичко е по-различно, всичко се преобразява?
  Защото Възкресението е основата на нашата вяра и е най-силното доказателство за нейната истинност. Св. апостол Павел изразява особено ярко това с думите: „Ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра... Ако Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете... Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък” (1 Кор. 15:14, 17, 20).
  Христовото Възкресение е живот, защото чрез него бяха победени смъртта и греха. Тази победа извоюва за нас и ни дари Богочовекът Христос. Той стана начало на нашето възкресение и ни удостои да живеем вечно в Неговото царство. За да наследим вечния живот обаче първо трябва да се разпънем заедно с Христа, т.е. да умрем за греха и да отхвърлим злото.
  Христовото Възкресение е сила, която ни укрепява и утвърждава в борбата с греха. Сила, без която не можем да възхождаме и напредваме в добродетелите.
  Христовото Възкресение е радост, която прогонва марака на отчаянието и скръбтта. Радост, която ни вдъхновява уверно да благовестим в света с делата и живота си за Божията любов, проявена към нас, човеците.
  Христовото Възкресение е любов. „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели” (Йоан 15:13). Поради безкрайната Си любов Господ Иисус Христос прие човешко естество, живя, страда, умря на кръста и възкръсна, за да изкупи сътворения от Него човек. Тази божествена любов очаква да й отговорим с нашата любов – към Бога и към ближния.
  Да откликнем на Христовия призив, да вкусим от този нов, обновен живот – живот, озарен от Христовата светлина и запечатан с Неговата любов, та като се помирим с тези, които сме огорчили и простим на онези, които са ни наскърбили, с чисти и изпълнени с любов сърца, да възкликнем: „Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тези, които са в гробовете, живот дарува”!
  Отечески поздравявам всички православни християни, духовни чеда на светата Неврокопска епархийска църква с всепобедния Празник на празниците – светлото Възкресение Христово и пожелавам светлината и благодатта на Възкръсналия Господ Иисус Христос да почива във вас. Мирът и любовта Христови да ни съпътстват през всички дни на живота ни!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С пасхално благословение,
† Неврокопски митрополит СЕРАФИМ

ВЕЛИКДЕНСКИ ПОЗДРАВ от "Кандилце"

аудио файл

Свещеник Стоян Бербатов: В следващите дни ще съпреживеем страданията Христови

  На Велика Сряда Църквата ни подканя да съсредоточим вниманието си върху два образа – грешната жена, която помаза с миро главата на Христос преди страданията Му (Мат. 26:6-13) и Юда, ученикът, който предаде Христа. Жената признала Христос за Бог и ученикът, който предаде своя Учител.

  Тя бе освободена, а другият бе поробен. Тези два образа ни представят проблемите свързани със свободата, греха, ада и покаянието. Разкаянието на блудницата контрастира с трагичното падение на избрания ученик. Повече за този ден вижте в интервюто ни с о. Стоян Бербатов от Благоевград.
– Велика сряда ни припомня за една жена, разкаяла се блудница, която изляла драгоценен елей върху Господа в дома на Симона прокажени. Защо тази точно случка се напомня на всички ни на Велика сряда?
– Бихме могли да характеризираме събитията, които Църквата отбелязва на Велика сряда, като едно обобщение, една видима реализация на Проповедта и Благовестието на Христос. Онова, на което христовите последователи бяха поучавани – покаяние и любов, това виждаме в постъпката на разкаялата се блудница. Това, от което Христос искаше да ги предпази – лъжата и сребролюбието – това изпълва душата на Юда. Има няколко моменти около събитието на изливане на драгоценния елей, които сами по себе си са отличителни, знакови, както е прието днес да се казва. Това се случва в дома на един човек, който е излекуван от най-страшната, нелечимата по това време болест. Дошлите в този дом едва ли са се чувствали комфортно, най-вероятно са имали своите чисто човешки притеснения за здравето си. И в тази атмосфера жената, за която всички са знаели, че е блудница, превъзмогва своя срам, преборва и страха от укорите на другите и пристъпва да помаже с елей Този, от Когото е получила изцерение на прокажената си от грехове душа. Реакцията на учениците е много интересна, тя може да се тълкува различно. Да, вероятно са имали грижа за сиромасите. Но хайде да помислим, не е ли насочено тяхното възнегодуване срещу „недостойнството“ на блудницата? Срещу възможността грешникът да е близък на Бога? Това са някои от нещата, заради които Църквата ни напомня за тази жена.
– На този ден Юда се е договорил да предаде Христос. Защо е нужно Христос да бъде предаден от свой ученик? Не е ли могъл Юда да не го предава?
– Знаем, че в Стария Завет има пророчески писания за юдиното предателство. Въпросът е интересен и ние никога не бихме могли да си отговорим в пълнота. Винаги трябва да оставаме в разума си и място за онова, което не можем да разберем сега, но което ще ни се открие в Царството Божие. Има два противоречиви факта в този сюжет. Христос като Богочовек е знаел, че Юда ще го предаде. Но същият Този Христос е приел Своя предател за Свой апостол?! Сложен казус, който пак казвам, човешкият разум не може да разгадае. Църковното учение казва, че времето е създадено от Бог, т. е. Бог е извън времето и за Него времето е постоянна величина, минало и бъдеще са едно. Затова Църквата учи, че Бог предзнае какво ще се случи, но човек е свободен да прави това, което иска. Предзнание не означава предопределение. А защо точно Юда е направил лошия избор да стане предател е по-скоро етичен въпрос.
– Защо го предава с целувка?
– Може би това е последният шанс, който Юда си е дал сам на себе си преди да стане предател. Има и много лицемерие в тази постъпка, но все пак не можем да знаем какво е ставало до последно в мислите и сърцето му. Дори и най-коравосърдечният сребролюбец изпитва болка, когато трябва да продаде едно приятелство. Не бива да се чувстваме задължени да сме злоради, когато трябва да оценяваме една такава ситуация.
– Средата на Страстната седмица сме. Какво следва в следващите дни?
– В следващите дни, по-точно в богослуженията, в които ще участваме, следва нашето съпреживяване на страданията Христови, съумирането ни с Него и надеждата за съвъзкресение в Царството Божие.

С отец Стоян разговаря Ангел Карадаков.
Източник: www.dobrotoliubie.com

Архиерейска света Литургия и дяконско ръкоположение
на вход Господен в Йерусалим в Благоевград.

  Тази Неделя, когато отбелязахме празника Вход Господен в Йерусалим (Цветница), в катедралния храм „Въведение Богородично“ в Благоевград беше отлужена Архиерейска света Литургия от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим в съслужение с храмовото духовенство. По време на светата служба митрополит Серафим ръкоположи за дякон Кирил Борисов Кирилов от с. Габрене, Петричка духовна околия. Дякон Кирил е завършил паралелния курс на Софийската духовна семинария „Св. Иоан Рилски“.
  В края на светата служба Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим се обърна с напътствени слова към миряните, изпълнили храма в празничния ден. В него той припомни чудното възкресение на Лазар, извършено от Нашия Спасител Господ Иисус Христос и последвалото на другия ден тържествено влизане в Йерусалим.

  „Очакванията на иудеите, че Той ще бъде цар тук на земята, ще ги освободи от римското робство и ще възстанови царството на Израиля не се оправдали поради недостатъчното разбиране за това Кой е Хистос и какво е Неговото Царство.
Ние също почитаме Христос като Цар, но трябва добре да разбираме какво е това Негово царство и да знаем, че наистина Той е цар на това Свое царство. Пред Пилат Той казва, че Неговото царство не е от този свят. На друго място посочва, че царството Божие е вътре във вас. Още се казва, че царството Божие насилници го грабят. И на много други места се посочва, че царството Му е небесно и вечно. Царство на блаженството, Царство Божие. Господ действително влиза в Йерусалим, за да установи Своето царство, но не като седне в някои дворец, за да царува, а противно на логиката отива да установи своето небесно царство, като принася Себе си в жертва. Но Неговият престол е Кръста, на който Е разпънат. Като ни посочва връзката, която трябва да следваме, за да наследим и ние Неговото царство. Не да бъдем само жители, но и сънаследници на това царство, т.е. Своето царство Той иска да сподели с всички хора. Да ги направи съучастници на Своето царско достойнство и да царува във вечността с всички, които Го обичат.
  Христос ни посочва пътя, който трябва да извървим, за да достигнем това царство. Този път е любовта към Бога и към ближния, като взимайки своя кръст се съразпънем заедно с Него. Това е единственият верен път за достигането на царството Божие. То се установява в сърцата на тези, които искат да бъдат заедно с Христа. Господ Иисус Христос е Пътят, Истината и Живота. Той ни учи на самата истина, която не може да бъде подправена от никоя друга човешка измислица. Това е Христос, Който посрещаме днес в Йерусалим. Бог истинен от Бог истинен, единосъщен с Отца и Светия Дух. Който принесе себе си в жертва, за да изкупи човека от робството на греха и да му дарува свобода. Истинската свобода не е никъде другаде освен в Христа. Който живее с любовта към Христа и спазва заповедите Му е истински свободен. Всяко друго положение в което се намираме, например ако имаме материални блага, но нямаме свободата в Христа, а сме роби на страстите и греховете си, то ние все пак оставаме роби. А това робство на греха преминава във вечно робство на дявола и ни отдалечава от Христа.
  За това братя и сестри да ликуваме, да посрещаме Христос, да вникваме в дълбочината на нашата вяра. Да Го допуснем вътре в нас, да дойде Неговото Царство както се молим в молитвата Отче наш. Защото този свят, в който се намираме сега ще се промени, ще свърши, ще изчезне. И както обещава Христос при Второто Пришествие всичко това, което виждаме тук сега ще бъде унищожено, но ще има ново небе и нова земя, в които ще живеят правдата и мирът, защото там ще пребъдва Христос като Цар на мира и славата заедно с всички светии и ще дарува царството, свободата, пълното блаженство и радост на всички, които Го обичат. Неговата милост , благодат и човеколюбие да пребъдват днес и през всички дни от Страстната седмица и да дарува на всички достойно и радостно посрещане на Неговото славно Възкресение.“
  В края на словото си митрополит Серафим отправи благопожелания и към новоръкоположения дякон Кирил Кирилов. „Да му пожелаем Бог да го укрепява със Своята благодат. Да го напътства, просвещава и да го направи Свои съсъд, който да бъде в служение на своите ближни и да бъде проводник на Божествената благодат и на Божията и съвършена любов на всички онези, които ще се ползват от неговото служение. Честит да бъде новият дякон на Българскат православна църква!“

Резултати за първия етап на XV-тия Национален конкурс
„Бог е любов” /Благоевградска област/

  Излязоха резултатите за първия етап на XV Национален конкурс „Бог е любов” за Благоевградска област. Със заповед на Министъра на образованието и науката и заповед на началника на Регионалното управление на образованието в Благоевград специална комисия в състав: Илия Филипов, Александра Петкова, Екатерина Икономова и свещ. Стоян Бербатов определиха най-добрите творби в няколко раздела и възрастови групи. Учениците класирани на първо място участват в националния етап на конкурса и ще се състезават с творбите оценени на първи места от инспекторатите в цялата страна.
Ето и класираните в Благоевградска област:

  Жанр: Проза/ ece
I-II клас
1. Анна Светославова Кючукова - II клас, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ Благоевград
2. Красимир Кирилов- II клас, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ Благоевград
3. Владимира Стоянова Пудева - II клас, СУИЧЕ „ Св. Климент Охридски“ Благоевград
III — IV
1.ВикторияСтойчев — III кпас, СУИЧЕ „ Св. Климент Охридски“ Благоевград,
1. Йоана Валентинова Станева - III клас, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград;
2. Анна — Мария Георгиева Георгиева — IV клас, VII СУ „Кузман Шапкарев“, rp. Благоевград;
V-VI
1. Кристина Иванова - V клас, Православно неделно училище, църква „Успение Богородично“, с. Бараково;
2. Елеонора Добрева — V клас, СУ „Никола Вапцаров“, гp. Петрич;
VII-VIII
1. Стефани Илиева — VII клас, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гp. Благоевград;
2. Антоан Слав-Михаил Вълков Вълков - VII клас, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ Блaгoeвгpад;
Ванеса Иванова — Православно неделно училище, църква „Успение Богородично“ с. Бараково
XI-XII
1. Елена Тодорова Таракова — XI клас, ПГПТ „проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич
Жанр: Поезия
I — II
Даяна Илиянова Борисова СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Крупник
III — IV
1. Никола Николаев Павлов - III клас, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гp. Блaгoeвград;
2. Петя Костадинова - IV клпс, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гp. Благоевград;
V-VI —
1. Елеонора Велкова Добрева — V клас, СУ „Никола Вапцаров“, гp. Петрич;
XI-XII
1. Николай Ангелов Манолев - XI клас, ПГИТ „пpoф. д-р Асен Златаров“, rp. Петрич
2. Христина Владимирова Дереджиева - XI клас, ПГИТ „проф. д-р Асен Златаров“, rp. Петрич
Жанр „Рисунка”
I-II клас
1. Зорница Георгиева — I клас, VIII CУ „Арсени Костенцев“, гp. Благоевград;
2. Стела Илиева - I клас, VIII СУ „Арсени Костенцев“, гp. Благоевград;
3. Габи Попдимитрова, I клас - VII СУ „Кузман Шапкарев“, гp. Благоевград,
III-IV клас
1. Маргарита Крумова Цветкова, IV клас, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гp. Благоевград,
2. Виктория Спасова Колева, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гp. Благоевград,
Жанр „Приложно изкуство”
III-IV клас
1. Георги Георгиев Машев и Виктория Рашиде Лиман, IV клас „Св.св. Кирил и Методий”, с. Крупник
2. Мария Стопанска, III клас, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гp. Благоевград,
IX-X клас
1.Никол Николова Стойкова, IX клас, СУИЧЕ ”Св. Климент Охридски”, гр. Благоевград

Празнична програма към църква "Успение Богородично, с. Бараково"

  За втора поредна година децата от неделното училище ще лазаруват, а играта „Най-здраво червено яйце" ще се проведе за 12-та поредна година“.
  Към тържествената програма ще се включат деца от всички възрастови групи. Ще има специален Великденски поздрав от децата в прицърковното училище, а в допълнение към това са предвидени много игри и награди. Заповядайте! :)

Архиерейско богослужение в Благоевград

  В петата Неделя на Великия пост, посветена на преподобна Мария Египетска, в катедралния храм „Въведение Богородично“, в Благоевград Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим отслужи празнична света Литургия в съслужение със свещениците от храма.
  Светата служба бе благоукрасена от песнопенията, изпълнени от митрополитския хор „йеромонах Неофит Рилски“, за радост на миряните, дошли да съпреживеят радостта от празника.
  След края на светата служба в словото си Негововисокопреосвещенство говори за това, че след като е изминала по-голяма част от Великия пост се предполага, че сме придобили покаяние и сме се изпълнили със смирение, принесли сме плодове на покаяние и по всякакъв начин сме се постарали да посрещнем радостта от Христовото Възкресение, но преди това трябва да приемем и разберем с душите и сърцата си целия земен живот и особено жертвата на нашия Господ Иисус Христос.

  „През следващата седмица богослужебните текстове ни подготвят за онзи момент, когато Господ ще отиде да възкреси Лазар и да утеши сестрите и близките му. След това заедно със Спасителя отиваме в Йерусалим за тържественото Му посрещане и да Го последваме в кръстния Му път и така да достигнем до гроба Господен, където да посрещнем и да приемем възсиялото от там в светлина славно Христово Възкресение. Във всичко това постепенно Църквата ни въвежда. Подготвя ни чрез богослуженията особено през последните две седмици на Великия пост, за да може още по-силно да се проникнем и изпълним с чувството на преклонение и Божествено почитание към всичко онова, което Спасителят е извършил за нас.
  Но в днешната Неделя се предлага и още нещо на нашето внимание. Една жена, която възсияла във святост, известна на всички ни – преподобната Мария Египетска. Нейното житие е едно от най-големите чудеса на Църквата. В последните години от своя живот тя стигнала до такова състояние, че да върши чудеса, но по-голямото чудо е целият неин живот. И това въобще е чудото на Църквата, което с Божията благодат, която се преподава в Църквата и чрез Църквата извършва с всеки един човек, който тръгва по пътя на спасението. В днешната Неделя, в края на Великия пост ни се предлага този велик образ на покаянието най-вече заради това да ни се представи един истински плод на покаяние. Един истински прекрасен цвят, който може да произрасте от дълбокото разкаяние на всяка една човешка душа.
  Житието на света Мария Египетска е поставено в постния триод, т.е. в богослужебното последование на Великия пост, за да се помни винаги нейният подвиг и да се дава като пример на това какво може да извърши Църквата с всяка една човешка душа. Именно това чудо се извършва с всеки един от нас и много пъти не забелязваме, но то е много по-голямо от други чудеса. Именно чудото на преобразяването, на промяната на човека е най-голямото, което Църквата може да извърши с човека. Не може който и както да се подвизава, ако извършва своите подвизи извън Тялото Христово, извън Църквата да достигне до това благодатно състояние, което виждаме в живота на св. Мария Египетска. Църквата е онзи богочовешки организъм,Тяло Христово, в което живее и се преподава Божията благодат и в което с дейстивието на Светия Дух човек се преобразява, освещава и обожествява и е възможно от крайното падение и отдалечение от Бога, човек да достигне до святост и да се спаси с дейстивето на Светия Дух, под действието на Божията благодат.
  За това Църквата ни учи и призовава да не се отнасяме осъдително към никого, независимо дали знаем за греховете на другия човек, колкото и големи да са те. Защото никой не знае колко дълбоко е покаянието в душата на всеки един човек. А нашето покаяние се извършва в нас и се принася Богу и само Той може да присъди дали нашите грехове ще ни отведат в погибел или пък покаянието, което принасяме за тях ще ни дарува прошка, получавайки спасение и преминавайки в царството Божие, когато отидем във вечността.“
  В края на словото си Неврокопският митрополит наблегна върху това, че трябва да помним живота на света Мария Египетска, както и това велико чудо, което се извършва с всеки един от нас, но за което ние трябва да се стремим и работим, така че да принасяме плодове на покаяние, за да може да достигнем до промяна в нас от падението към виздигането, усъвършенстването и обожествяването.

Детско творчество

  Специално за нашите малки читатели и техните ръководители създадохме нов раздел в нашия сайт – детско творчество. В него можете да видите красиви детски рисунки, интересни литературни творби – разкази, есета, стихотворения, интересни техники от приложното изкуство или да ни изпратите ваши, които да публикуваме.

към раздела
detsko tvorchestvo

Благотворителният базар приключи успешно

  На 24 март (петък), в навечерието на големия християнски празник Благовещение пред Община Благоевград, с разрешението на Кмета г-н Камбитов, се състоя благотворителен базар в подкрепа на доброволческата кухня за бедни към църква „св. Николай Чудотворец“ в благоевградския квартал „Грамада“.

  Базарът под надслов „От сръчните ръце на мама“ бе организиран от сдружение "Гласовете ви чувам" към Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград и Православния информационен център на Неврокопска света митрополия. За направата на предлаганите изделия бяха организирани три предварителни работилници в Православния център и десетки бяха доброволците, които ръчно изработиха голяма част от тях. Специално за дошлите ръководителите на работилниците г-жа Кирилка Симеонова и Анелия Зайкова показаха уменията си в изработването на хартиени цветия и декупаж.
  В деня на Св. Благовещение базарът гостува и в църквите „Св. Николай“ и „Св. Архангел Михаил „ в кварталите „Грамада“ и „Еленово“ и събра допълнителни средства. Много хора подпомогнаха инициативата и със средствата, събрани от базара бяха закупени кухненските шкафове и плотове за кухнята, които ще бъдат монтирани там съвсем скоро.
  Бихме искали да благодарим на всички, които се включиха в благотворителния базар, с доброволчески труд или средства за осъществяването му. Обединявайки усилия за добрата кауза, подпомагаме семействата на наркозависими, бедни, болни и самотни хора и всички доброволци, които с желание и любов всяка седмица помагат в приготвянето на храната.

Излезе от печат брой 7 на вестник "Кандилце"

В подкрепа на благотворителния базар

  На 22 март в Православния информационен център на Неврокопска света митрополия се проведе трета работилница. С настъпването на пролетта свежестта и топлото настроение съпътстваха доброволците, които изработиха прекрасни изделия. Всички ръчно изработени произведения, ще бъдат изложени на благотворителния базар в подкрепа на доброволческата кухня към църква "св. Николай Чудотворец" в благоевградския квартал "Грамада".
  Начало на базара: Петък 10:00 ч. площад "Г.Измирлиев" (пред община Благоевград). Заповядайте!

Прот. Александър Новопашин:
„Злото е силно тогава, когато добрите не правят нищо“

  На 16 март в църквата „Покров Богородичен“ в София се проведе среща с известния специалист по зависимости (секти, наркотици, алкохол) протоиерей Александър Новопашин. Той е председател на храма „Св. Александър Невски“ в третия по големина град в Русия – Новосибирск и архиерейски наместник на духовната околия. Прот. Александър Новопашин е председател е на информационно-консултантския център по въпросите на сектантството към храма, участва активно в рехабилитацията на наркозависими, в мисионерски мисии, конференции, развива се в различни направления, като особено успешен е в създаването на филми с превантивна роля насочени към голямата публика на екрана.

  Свещеникът гостува в България по покана на Центъра за проучване на нови религиозни движения в София за да представи най-новия си филм „Редом с нас“ и да разкаже за своята пастирска дейност. Протоиерей Александър разказа за срещащите се секти днес в Русия, като открои деструктивното влияние на неоезичните секти, на различни екстремистки организации, както и на движения свързани с педофилни, хомосексуалистични и сатанистични явления. Отецът отговори на много въпроси свързани с религиозното образование в Русия, как да се помогне на близък попаднал в секта, връзката между сектите и наркотиците:
  „Има организации по света, които за да манипулират човека използват различни наркотици – това са окултни, шамански, сатанистки култове, дори неопетдесентниците, за да контролират на човека. Аз не мога да кажа, коя определена секта използва наркотици в своята практика, но се срещат често такива случай, най-вече при шаманските култове. Имали сме подобни проблеми с последователи на Кришна. През 2006 г. в северна Русия, се случи ритуално убийство- последовател на Кришна, отряза главата на свещеник, който го беше приютил и я сложи на престола в олтара на църквата. В последствие беше оправдан от съда, защото не бил на себе си.“
  Прот. Александър Новопашин е автор на още два филма пряко свързани с неговата работа с наркозависими младежи и превенция на наркоманиите: филмът „Прелом“ – за реабилитацията и социализацията на наркозависими младежи, който може да се види на адрес: (http://ansobor.ru/articles.php?id=302), и на филма “Това мен не ме касае“ ( https://www.youtube.com/watch?v=1P3qdtiB-l0), където отново разглежда темата за наркоманиите, който бе представен в България през 2013 г. и в него участва известния руски актьор Юрий Беляев.
  Новопредставения филм „Редом с нас“ е документален разказ за случващия се все повече в днешно време религиозно мотивиран екстремизъм и тероризъм. Той е заснет по поръчка на Главно управление за противодействие на екстремизма при МВР на Руската федерация с благословението на Новосибирския и Бердски митрополит Тихон.
  Очаквайте представянето на най-новия филм „Редом с нас“, скоро и в Благоевград с превод на български език!
  Повече за срещата можете да чуете от прикачения към новината аудио файл.

аудио файл

В подкрепа на благотворителния базар

  На 12 и 15 март се проведоха работилници съответно в Неделното училище към църква „Св. Николай” в благоевградския квартал „Грамада” и в Православния информационен център на Неврокопската света митрополия. Целта за организирането на двете инициативи е да се подпомогне доброволческата кухня към църквата „Св. Николай” в кв. ”Грамада”.

  Заданията бяха декупаж на тема „Великден” и изработване на хартиени цветя. А те от своя страна предизвикаха голям интерес и десетки бяха желаещите да дарят своя труд. Благодарим на всички, които се отзоваха и разбира се на Анелия Зайкова и Кирилка Симеонова, които имат дългогодишен опит в декупажа и изработването на хартиени цветя и за това, че споделиха и предадоха уменията си в това красиво изкуство.
  Поради големия интерес ще се проведе още една допълнителна трета работилница с декупажна техника на тема Великден в сряда 22 март от 18.30 ч.
  Всички доброволчески творения ще се продават на базара, който ще се проведе на 24 март /Петък/ от 10:00 ч. на площ „Георги Измирлиев” /пред сградата на община Благоевград/.
  Самият базар се организира от сдружение "Гласовете ви чувам" към Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград и Православния информационен център на Неврокопска света митрополия.

Нова facebook група "Спаси икона"

  "Спаси икона" е група във фейсбук, която има за цел да обърне вниманието ни върху нашето отношението към светите икони. Православните християни почитаме светите образи на Господ Иисус Христос, Божията майка, светите небесни сили и просиялите в святост мъже и жени. Покланяйки се на иконите ние изразяваме почитта си не към материалите, от които са направени (дърво, хартия и други), а към техния първообраз. Иконите са прозорец към духовния свят, свидетели на невидимото. Те ни откриват присъствието на Богочовека чрез образи и цветове.
  В днешно време съвременните технологии дават възможност за широко разпространение на различни икони. Срещаме икони във вестници, списания, брошури и други и често не сме внимателни в отношението ни към светите образи.
Когато имаме икони в дома си трябва да имаме подобаващо отношение към тях.
Ако разполагате с икони, които не може да съхранявате или видите такива в печатни издания може да ни ги дарите.
  Велина Андонова е учител към Неделно училище при храм "Рождество Христово" гр. София и заедно със своите ученици са решили да събират икони, кръстове и християнски символи от различни места, за да ги претворят в картички, които ще използват за добротворство.
  Екипът на православен информационен център на Неврокопска св. Митрополия също подкрепя инициативата! Ще бъдем радостни с учениците от различните курсове да намерим достойно място за светите образи. FBlogo

icon   Бихме искали да споделим и историята на едно чудесно събитие, което се случва през 90-те години на миналия век в Русия.
  Започваме нашата история с една икона, пред която се молел св. Серафим Саровски. Пред тази икона на Божията майка -Дивеевската Пресвета Богородица „Умиление“ светецът коленичил за последната си молитва. В края на 90-те години на 20в., в с. Локот, Брянска област, Руска федерация Наталия Мурашкина видяла как една продавачка в магазин се кани да изхвърли останалите стари календари, които никой нямало да купи. На тях имало образ на Божията майка „Умиление“ – копие на иконата, пред която се е молил св. Серафим Саровски. Жената решила да не допусне образа на Божията майка да бъде изхвърлен. Тя купила ненужните вече календари, изрязала ги и поставила иконата на стената си. След известно време, на 2 ноември 1999 г., в стаята се усетило благоухание и по иконата се появило благоухаещо петно, което се увеличавало, накрая и потекло по стената. Известили за това местния архиерей, а изображението решили да сложат в кивот. Когато го свалили от стената, се оказало, че мирото е пропило само лика на Божията Майка и се било образувало отражение на обратната страна на иконата. Архиереят благословил иконата да се пази в домашния параклис, а рамката направили двойна – така, че да се виждат и двата образа. С изучаването на чудесата, свързани с иконата „Умиление“, се занимава специална експертна комисия по чудесните явления в Руската православна църква, под ръководството на професор П. В. Флоренски. За изминалите тринадесет години са отбелязани множество случаи на изцеления и благодатна помощ в житейските нужди на хората, които отиват за поклонение.

Източник: www.dobrotoliubie.com


logo

"Кандилце"-православно периодично издание бр.1

бр.2

бр.3